Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -urakassa Kreate Oy parantaa Mustapuron tulvasuojauksen ja peruskorjaa kaksi siltaa Itäväylällä Helsingissä. Sillat ovat Roihuvuoren kohdalla sijaitseva Sahaajankadun ylikulkusilta sekä Siilitien ylittävä silta läntisessä Herttoniemessä.

Peruskorjattavista silloista pohjoisempi on Sahaajankadun ylittävä silta, joka on 85 metriä pitkä kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta. Eteläisempi silta on puolestaan Siilitien ylittävä silta, joka on 70 metriä pitkä teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta.

– Kumpikin silta on valmistunut vuonna 1967 ja ajan saatossa ne ovat menneet huonoon kuntoon. Kun niille tehdään mittava ja huolellinen peruskorjaus, käyttöikää tulee lisää kymmeniä vuosia, kertoo vastaava työnjohtaja Mika Haimila Kreatelta.

Molemmat sillat korjataan kolmessa vaiheessa, mikä mahdollistaa liikenteen sujumisen silloilla ja niiden alla keskeytyksettä vuoden loppuun kestävän urakan ajan.

– Vaativuutta tuo työskenteleminen Itäväylällä, joka on yksi pääkaupungin merkittävimpiä pääväyliä. Liikenne on vilkasta myös siltojen alla, jossa kulkee noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueella on runsaasti myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, erityisesti Siilitien ylittävällä sillalla, joka sijaitsee Siilitien metroaseman vieressä.

Sahaajankadun ylittävä silta lukuina:

Kokonaispituus 85,10 m

Kannen pituus 65,60 m

Kannen pinta-ala 900 m²

Kokonaisleveys 18,90 m

Hyödyllinen leveys 12,15 m

Ajokaistoja 2

Kantavuusluokka 5

Valmistumisvuosi 1967

Siilitien ylittävä silta lukuina:

Kokonaispituus 70,50 m

Kannen pituus 62,80 m

Kannen pinta-ala 1 120 m²

Kokonaisleveys 21,09 m

Hyödyllinen leveys 16,19 m

Ajokaistoja 3

Kantavuusluokka 4

Valmistumisvuosi 1967

Siltojen ylä- ja alapuoliset työvaiheet etenevät samaan aikaan

Peruskorjaus alkoi huhtikuussa valmistelevilla töillä. Urakka etenee molemmilla silloilla siten, että eri työvaiheita toteutetaan samanaikaisesti siltojen ylä- ja alapuolella.

Kummallakin sillalla yläpuolisiin korjaustoimiin kuuluvat reunapalkkien ja kaiteiden uusiminen, siltakansien pintojen vesipiikkaus ja muotoiluvalut sekä kaikkien pintarakenteiden uusiminen.

– Siltojen alapuolella vesipiikkaamme ja ruiskubetonoimme maatukien etumuurit. Työvaiheeseen tuo Sahaajankadun sillalla haastavuutta sillan penkereen suuri maapaine ja siksi työt etenevät pienissä osissa kerrallaan, kertoo Haimila.

Sahaajankadun sillan peruskorjauksessa otetaan huomioon myös sillan alla oleva yritystoiminta; autopesulalle on ajoneuvoille kulkuyhteys koko työn ajan.

Peruskorjauksessa kummankin sillan kaikki alapuoliset betonirakenteet suihkupuhdistetaan ja pinnoitetaan, halkeamat injektoidaan ja vauriot paikataan. Samalla laakerit huoltokäsitellään. Urakkaan kuuluu myös siltojen kuivatuksen, kuten tippuputkien, raunasalaojien ja pintavesiputkien, uusiminen.

Itäväylän pohjoisen ylikulkusillan ja Itäväylän eteläisen Siilitien ylittävän sillan peruskorjaus valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.