Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennusteknisten töiden urakka toteutetaan projektinjohtourakkana, joka käynnistyi elokuussa 2021 kehitysvaiheella. Kreate aktiivisesti optimoi rakentamisen toteutusta ja ratkaisujen kustannustehokkuutta sekä laati työmaan yhteisen yleisaikataulun ja projektisuunnitelman yhdessä tilaajan ja muiden toimijoiden kanssa. Kehitysvaiheessa toteutimme myös aikataulukriittisiä hankintoja, jotta varsinainen toteutusvaihe pääsi alkamaan mahdollisimman kitkattomasti.

Hyvässä yhteistyössä tehdyn kehitystyön jälkeen siirryttiin uusinta puhdistustekniikkaa hyödyntävän ympäristöinvestoinnin toteutusvaiheeseen. Monipuolisesti infrarakentamisen osaamista vaativat varsinaiset rakennustyöt alkoivat Sulkavuoressa maaliskuussa 2022.

Monin tavoin ainutlaatuisessa hankkeessa toteutettavien rakenneosien korkeusero on jopa noin 100 metriä. Jätevesi johdetaan laitoksen tulovesipumppaamoon, joka tulee sijaitsemaan noin 70 metriä maanpinnan alapuolella. Korkein kalliotilasta maanpinnalle rakennettava pystykuilu on miltei 80 metriä korkea ja kaikkiaan hankkeessa toteutetaan kuusi poistumistiekuilua. Lisäksi jäteveden tulopumppaamosta nousevat kuilurakenteet puhdistamotasoon kohoavat korkeimmillaan 35 metriin.

Maan päälle toteutamme kaikkiaan kuusi rakennusta, jotka palvelevat jätevedenpuhdistamon toimintoja. Lisäksi maan päälle tulee paikallavalurakenteina jopa 25 metriä korkeat pyöreät siilorakennukset, joissa tapahtuu biokaasun talteenotto.

Betonirakentamisen vaativuutta nostaa se, että betonirakenteiden pitkäaikaiskestävyydelle on asetettu erityisen kovat vaatimukset. Urakkamme mittavuutta kuvastaa myös se, että betonia valetaan noin 36 000 m³, harjaterästä käytetään betonirakenteisiin noin 5,5–6,0 miljoonaa kiloa ja teräsrakenteita, kuten teräsrunkoja, yhteiskannakepalkkeja, nosturipalkkeja, kulku- ja hoitotasoja sekä teräsportaita asennetaan noin miljoona kiloa.

Runko- ja betonirakenteet ovat valmiit kesään 2024 mennessä. Työyhteenliittymän osalta urakka valmistuu kokonaisuudessaan kesäkuussa 2025, minkä jälkeen jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle. Tämän jälkeen keskuspuhdistamolla tehdään vielä viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä urakka-ajan loppuun asti.

Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevesiä käsittelevällä keskuspuhdistamolla omistajakunnat edistävät alueen vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä. Valmistuessaan laitos pystyy tuottamaan kaiken tarvitsemansa lämpöenergian ja noin puolet tarvitsemastaan sähköenergiasta.

Rakennusteknisten töiden osalta urakan arvo on noin 72 miljoonaa euroa, josta Kreaten osuus on noin 36 miljoonaa euroa.

Kreate vastaa Tampereen seudun suurimman yksittäisen ympäristöinvestoinnin, Sulkavuoren keskuspuhdistamon, kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä yhdessä Aki Hyrkkönen Oy:n kanssa muodostaen työyhteenliittymä TYL Sulkavuoren.

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Sulkavuorenkuja 6, Tampere

Valmistuminen

03/2026

Projektinjohtaja

Artikkelit

Kreate asentaa salaojamatot Korsvägenin rautatieasemalle Göteborgissa – yhtiön Ruotsin liiketoiminta kehittyy suotuisasti

Kreate Sverige AB on solminut aiesopimuksen salaojamattojen asentamisesta West Link Contractors -työyhteenliittymän kanssa. Urakassa Kreate asentaa 20 000 neliömetriä salaojamattoa Korsvägenin rakenteilla olevalle rautatieasemalle ja sen tunneleihin Göteborgissa Ruotsissa. Sopimuksen arvo…

Jani Pieksemä kiertotalouden projektipäälliköksi

Kiertotalousosaajiemme joukko sen kuin kasvaa ja vahvistuu, kun insinööri (ylempi AMK) Jani Pieksemä on aloittanut meillä projektipäällikkönä.Kestävän rakentamisen ammattilaisen uralle on mahtunut tätä ennen niin viranomaistehtäviä ympäristönsuojelun parissa kuin kiertotalous-…

Mikko Koponen ratatekniikan työmaapäälliköksi

Ratayksikkömme on saanut uutta vahvistusta, kun Mikko Koponen aloitti meillä työmaapäällikkönä. Koulutukseltaan hän on rakennustekniikan insinööri (AMK) ja työkokemusta löytyy niin ratatekniikasta kuin maanalaisesta louhinnasta.–  Edelliset kaksi isoa projektia olivat…