Hankkeen suurimmat yksittäiset rakennuskohteet ovat Saaristotien varrella kaksi eri salmea ylittävää siltaa. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan yli 600 metriä pitkä vinoköysisilta ja valmistuessaan se on pääaukoltaan pisimmän jännemitan maantiesilta Suomessa. Hessundinsalmen yli rakennetaan noin 200 metriä pitkä vinojalkainen kehäsilta. Molempien siltojen vesiväylän sallittu alikulkukorkeus on 16 metriä. Sillat rakennetaan 16,25 metrin hyötyleveydellä, jonka ansiosta myös Saaristotien kävely- ja pyöräily-yhteydet paranevat merkittävästi.

Hankkeen alueella myös parannetaan maantien 180 kuntoa ja liittymäjärjestelyjä, kuten kahden pyöräilyn ja jalankulun alikulun – Valoniemen ja Ekbackan alikulkukäytävät – sekä rakennetaan Kalakoulun risteyssilta. Hankkeeseen sisältyy myös uusien melusuojauksien rakentaminen.

Saaristotie toimii ainoana maantieyhteytenä Paraisille ja Turunmaan saaristoon, joten siltojen uusimisella sekä maantien ja liittymäjärjestelyjen parantamisella on huomattava merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle. Hankkeen myötä lisätään myös liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. 

Allianssimalli soveltuu hyvin näin teknisesti haastavan hankkeen toteutukseen, jossa Kreaten ja Väyläviraston kesken toteutuu tiivis yhteistyö. Se on tarjonnut mahdollisuuden ideoida ratkaisuja yhdessä sekä on auttanut saavuttamaan yhteisen näkemyksen parhaimmasta ja kustannustehokkaimmasta toteutustavasta. Esimerkiksi voimakkaaseen materiaalikustannusten nousuun löydettiin ratkaisuja, jotka mahdollistivat hankkeen käynnistämisen alkuperäisen toteutuspäätöksen mukaisella kustannusarviolla.

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentaminen vahvistaa Kreaten markkinajohtajuutta sillanrakentamisessa: hankkeen myötä rakennamme samanaikaisesti kahta Suomen suurinta vinoköysisiltaa, Kirjalansalmen siltaa Paraisilla ja Kruunuvuorensiltaa Helsingissä.   

Siltahankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 128 miljoonaa euroa ja se rakennetaan vuosina 2022–2026.

havainnekuva Kirjalansalmen ylittävästä sillasta, jonka Kreate toteuttaa yhdessä Väyläviraston kanssa

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Rantatie 1, Parainen

Valmistuminen

12/2026

Projektinjohtaja

Timo Hirvasmaa

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa +358 400 627 461 timo.hirvasmaa(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Tero Haaramäki +358 40 544 3661 tero.haaramaki(a)kreate.fi
Työpäällikkö (väylärakentaminen) Ari-Pekka Linna +358 400 408 805 ari-pekka.linna(a)kreate.fi

Artikkelit

Kreate rakentaa Tahkokankaan kadut ja vesihuollon Oulussa – kaupungin ekotehokkaan rakentamisen kärkihankkeessa painottuvat kiertotalous ja luonnonmukaiset ratkaisut  

Kreatella on käynnissä katujen ja vesihuollon rakentaminen Tahkokankaan alueella Oulun Hiirosen kaupunginosassa, jonne valmistuu vaiheittain noin 2 200 asukkaan pientalo- ja kerrostaloalue. Ekologista rakentamista painottavassa hankkeessa hyödynnetään tehokkaasti työmaalla syntyviä materiaaleja ja…

Veera Huilaja aloitti työnjohtajana/vastaavana työnjohtajana

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri Veera Huilaja on aloittanut työnjohtajan ja vastaavan työnjohtajan tehtävissä Kreaten väylärakentamisen yksikössä.Keltamustaan joukkueeseemme Veera tuli GRK:lta, jossa hän työskenteli ensin harjoittelijana ja valmistumisen jälkeen työmaainsinöörinä ja…

Toimitusjohtaja Timo Vikström Rakennusteollisuuden hallituksen puheenjohtajaksi

Kreate-konsernin toimitusjohtaja Timo Vikström valittiin Rakennusteollisuuden hallituksen puheenjohtajaksi liiton syyskokouksessa 1.12.2022. Kaksivuotinen puheenjohtajakausi alkaa vuoden 2023 alussa. Timo Vikström on toiminut Rakennusteollisuuden hallituksen varapuheenjohtajana vuodet 2019–2022 ja Infra ry:n hallituksen…