Kreate rakentaa Radioportin alikulkukäytävän Pasilaan.

Pasilan yksi uusista silloista on Radioportin alikulkukäytävä, joka rakennetaan osaksi pohjoisia ratapihakortteleita. Syyskuussa valmistuva laattakehäsilta sujuvoittaa huomattavasti liikennettä Ison Pajan kulmilla ja mahdollistaa kävelijöille ja pyöräilijöille turvallisen kulkuväylän myös uuden Radioportti-nimisen kadun ali.

Viime syksystä lähtien Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeen työmaa-aitojen sisäpuolella on rakennettu siltaa. Kreaten siltakonkareiden työn tuloksena syntyy Radioportin alikulkukäytävä, joka tulee alittamaan samannimisen kadun, Ratapihakortteleiden uuden kokoojakadun.

– Veturitien uusi linjaus menee lähellä junaratoja, joten sieltä autoilijoiden kulku Televisiokadulle, Radiokadulle ja Pasilankadulle tulee Radioportin siltaa pitkin. Alikulkukäytävä mahdollistaa alueella myös sujuvamman ja turvallisemman kevyen liikenteen, kertoo työnjohtaja Tatu Saharinen Kreatelta.

ilmakuva toukokuun loppu 1
Huhtikuussa 2022 raudoitettiin Radioportissa sillan ykköslohkon kantta ja muottityöt olivat jo loppusuoralla. Kakkoslohkossa oli meneillään kehäjalan yläosan tartuntojen raudoittaminen. Kolme metriä korkeat ja neljäkymmentä metriä pitkät kehäjalat toimivat alikulkukäytävän seininä.

Perinteistä kaarevampi laattakehäsilta

Alikulkukäytävään rakennetaan jännitetty betoninen laattakehäsilta. Laattakehäsillat ovat Suomen rakennetuimpia ja suomalaisille teillä kulkijoille tutuimpia siltoja.

– Perinteiseen laattakehäsiltaan verrattuna Radioportissa sillan betonirakenne on jännitetty. Alikulku on sisäkulmista ja pohjoispuolen reunasta hieman normaalia kaarevampi, Saharinen kuvailee.

– Lisäksi kannen alapintaan ja kehäjalkoihin asennetaan kuuteen riviin ohjattavissa olevia ja ajastettavia LED-valoja, jotka tuovat siltaan erityistä ilmettä, hän jatkaa.

ilmakuva helmikuu
Helmikuussa 2022 Radioportissa rakennettiin alikulkukäytävän lohkon 1 kannen muottia ja sulatettiin kehäjalan muottia valua varten.
ilmakuva kesakuu edestapain
Kesäkuun lopussa työt olivat edenneet lohkon kaksi kannen betonointiin ja samalla purettiin päätyjen muotteja.

Valetut kehäjalat, viuhkamaiset muottilaudat

Siltatyöt Radioportissa alkoivat syyskuussa 2021, jolloin sillan itäpuoli perustettiin maanvaraisena ja länsipuolella perustukset tehtiin porapaalujen varaan. Sillan seininä toimii neljä kehäjalkaa, jotka valettiin kahdessa lohkossa.

– Sillan ensimmäisen lohkon kansi valettiin toukokuussa ja toinen kesäkuun puolivälissä. Valujen jälkeen kansien jänneteräkset jännitetään lohko kerrallaan ja muotit puretaan, kun betoni on saavuttanut purkulujuuden, selittää Saharinen.

Kannen muotitus hoidettiin työmaalla hieman poikkeavalla tavalla: suoraan aseteltujen lautojen sijaan muotti syntyi tasaisen viuhkamaisesti asetelluista laudoista. Näin syntyi arkkitehdin haluama lopputulos, jossa hieman kiilamaisen muotoinen sillan kansi muodostuu alapinnaltaan symmetriseksi.

Radioportin alikulkusilta numeroina:

  • kokonaispituus 36 metriä
  • hyötyleveys 32–34 metriä
  • jännemitat 15,5–25,5 metriä
  • noin 290 000 kg harjaterästä
  • noin 1 800 m³ betonia
  • yli 100 led-valoa

Syyskuusta lähtien sujuvampaa liikennöintiä

Kun silta on saanut päälleen sääsuojan, ovat vuorossa kannen vesieristäminen ja suojabetonointi. Kaiteiden asentamisen sekä putki- ja kivitöiden jälkeen siirrytään varmoihin valmistumisen merkkeihin: Kreatella ryhdytään asfaltoimaan, maalaamaan ajoratoja ja asentamaan liikennemerkkejä.

Vaikka Radioportin alikulkukäytävää on rakennettu ”piilossa” työmaa-alueen sisällä, on sillä suuri merkitys työmaata ympäröivälle liikenteelle.    

ilmakuva kesakuun triplaan pain
Eteläisten Ratapihakortteleiden suunnalta kohti Radioportin alikulkukäytävää tulee Tulistimenkatu. Sen pohjoispäähän rakennetaan Tulistimenkuja. Kuva on kesäkuun loppupuolelta 2022.

–  Radioportti valmistuu syyskuussa, jolloin se mahdollistaa huomattavasti sujuvamman liikennöinnin Pasilankadulta, Radiokadulta ja Televisiokadulta Veturitielle ja sieltä isoille ulosmenoväylille yhdessä samalla uudistuvan Veturitien sillan kanssa, työnjohtaja Tatu Saharinen summaa.