Kreate aloittaa syyskuussa työt Nihdin alueella Helsingin Sompasaaressa.

Kreate käynnistää Helsingissä Nihdin katujen, rantarakenteiden, ranta-alueiden ruoppausten ja kunnallistekniikan rakentamisen hankkeessa, jossa vanhan satamalaitoksen aluetta valmistellaan asuinalueeksi. Kreaten urakan osalta valmista on toukokuussa 2025.

Helsingin Sompasaaressa on rakennettu viime vuosina tiiviisti ja tälläkin hetkellä käynnissä on useita rakentamishankkeita. Kreaten voittamassa Sompasaaren kärjessä sijaitsevassa Nihdin urakassa tehdään monipuolisesti maa- ja vesirakentamisen töitä syyskuusta alkaen. Urakka-alue sijaitsee lähellä rakenteilla olevaa Finkensiltaa, jota Kreate rakentaa työyhteenliittymänä samaan aikaan Kruunuvuorensillan kanssa.

– Puramme vanhoja rantarakenteita, rakennamme uutta rantamuuria betonielementeistä ja teemme alueen rakennekerroksia yläpintaan asti. Urakan yksi tärkeä onnistuminen on eri toimijoiden aikataulujen yhteensovittaminen. Rantamuurin pohjarakenteiden takia joudumme tekemään myös jonkin verran louhimista ja ruoppaamista merenpohjassa, luettelee kohteen työpäällikkö Jarmo Tamminen Kreatelta.

Hankkeessa tehdään myös syvätiivistystä, mikä parantaa maan kantavuutta ja lujuutta.

– Menetelmää käytetään usein ranta-alueilla sijaitsevien maiden lujittamisessa, jolloin täytekerroksesta otetaan niin sanotusti löysät pois. Teemme Nihdin alueelle myös ponteilla tuettuja putkikaivantoja, jotka ulottuvat merenpinnan alapuolelle. Tämä tuo oman mausteensa rakentamisen ratkaisuihin, Tamminen kertoo.

Kreate rakentaa Sompasaaren kärjessä Nihdin alueella Helsingissä.
Helsingin Sompasaaressa on rakennettu viime vuosina tiiviisti. Kreaten voittamassa Sompasaaren kärjessä sijaitsevassa Nihdin urakassa tehdään monipuolisesti maa- ja vesirakentamisen töitä.

Rantarakenteiden elementit valetaan urakka-alueella ja nostetaan paikoilleen veteen

Rantarakenteiden toteuttaminen on yksi hankkeen mielenkiintoisimmista vaiheista. Isot rantamuurielementit, joista kevyin on 33 000 kiloa ja isoin 138 000 kiloa, valetaan paikan päällä urakka-alueella.

– Näin massiivisten rakenteiden kuljettaminen on lähes mahdotonta, erityisesti tiiviissä kaupunkiympäristössä. Tontilla on nyt tilaa toteuttaa elementtien valu paikan päällä, kun mittavat Kruunuvuorensillan siltalohkot on saatu asennettua paikoilleen, Tamminen valaisee.

Yhteensä Kreate tekee jalallisia rantamuurielementtejä urakka-alueelle valmiiksi 44 kappaletta. Valmiit elementit nostetaan paikoilleen veteen 500 tonnin nosturin avulla kolme elementtiä päivässä -tahdilla.

Vähäpäästöinen työmaa vähentää rakentamisen vaikutuksia

Kreate toteuttaa Nihdin rakennusurakan kokonaisuudessaan vähäpäästöisenä työmaana osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa. Hukan minimoimiseksi hankkeella hyödynnetään tehokkaasti hankkeelta purettuja ja lähellä sijaitsevissa urakoissa syntyviä materiaalivirtoja esimerkiksi rantamuurin taustatäytöissä, mikä tehostaa ja lyhentää myös kuljetusmatkoja. Rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennetään käyttämällä vähähiilistä betonia sekä tiukkojen päästöluokkavaatimusten mukaisia koneita ja laitteita, jotka toimivat joko sähköllä tai uusiutuvalla dieselillä.

– Seuraamme työmaan energiankulutusta ja päästöjä säännöllisesti, jotta saamme tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista ja voimme kehittää tulevien hankkeiden vähäpäästöisyyttä, Tamminen kertoo.

Kreaten monipuolinen vanhan satamalaitoksen alueella sijaitseva Nihdin työmaa toteutetaan osana Hiilineutraa Helsinki 2030 -ohjelmaa.
Sompasaaren kärjessä vanhan satamalaitoksen alueella Kreate purkaa vanhoja rantarakenteita, rakentaa uutta rantamuuria betonielementeistä ja tekee alueen rakennekerroksia yläpintaan asti. Nihdin urakka toteutaan kokonaisuudessaan vähäpäästöisenä työmaana osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa.

Sen lisäksi että Kreate haluaa rakentaa kestävästi ja raaka-aineita viisaasti käyttäen, yhtiö ehkäisee parhaansa mukaan myös työmailla syntyviä meluhaittoja.

– Vaikka urakka-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, rajoitamme eniten melua aiheuttavien työkoneiden toiminta-aikoja. Eniten meteliä syntyy rakenteiden purkutyöstä ja purkubetonin murskaamisesta rantamuurien täyttöjä varten. Pyrimme kuitenkin sijoittamaan esimerkiksi rakentamisessa käytettävät varastokasat fiksusti, jotta työmaalta kantautuva melu olisi mahdollisimman vähäistä, sanoo Tamminen.

Nihdin urakka käynnistyy syyskuussa ja valmistuu toukokuussa 2025. Tilaajana on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot:

Jarmo Tamminen
Työpäällikkö
Kreate Oy
puh. 040 572 5400
jarmo.tamminen@kreate.fi