Kehityspäällikkö Aki Kopra

Tietomallien hyödyntäminen rakentamisen tuottavuuden parantamisessa ja prosessien onnistumisen tukemisessa on merkittävä kehitysaskel alalla, jossa tuottavuus on ollut heikkoa jo pitkään. Tietomallin käyttö hankkeilla pitäisi olla laajamittaisempaa, jotta päästään mahdollisimman hyviin tuloksiin.

Kreaten kehityspäällikkö ja tietomalliasiantuntija Aki Kopra kertoo, että Kreate hyödyntää tietomalleja monipuolisesti useissa vaativissa hankkeissa.

– Tietomallipohjainen suunnittelunohjaus on antanut meille asiantuntijana mahdollisuuden tarjota tehokkaampia tai laadukkaampia ratkaisuja toteutuksiin. Tiedostamalla datan rooli ja siirtyminen suunnittelusta rakentamiseen ja laaduntodentamisesta hankkeen luovuttamiseen on sujuvoittanut hankkeen toteutuksen ohjausta.

Oikein käytettynä tietomalleihin kerätyn tiedon hyödyntäminen eri osapuolten kesken parantaa työn tehokkuutta sekä vähentää hukkaa. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetä täysimääräisesti infrarakentamisen projekteissa.

Kehityspäällikkö Aki Kopran vinkit tietomalliprosessien kehittämiseen!

Kopra harmittelee, että tietomallit ja koneautomaatio tulivat yli kymmenen vuotta sitten, mutta vieläkään rakentamisen prosessien todellista muuttamista ei ole kirjoitettu kovinkaan monen rakennusyhtiön strategiaan. Hän näkee, että nykyisessä rakentamisen prosessissa hukataan paljon mahdollisuuksia, joita voitaisiin parantaa datan laajamittaisemmalla hyödyntämisellä.

– Jos jokaisessa vaiheessa oma siilo optimoi vain omaa prosessiaan, ei rakentamisen prosessi ole tarpeeksi sujuvaa. Pahimmassa tapauksessa työ kaksinkertaistuu siirryttäessä prosessin vaiheesta toiseen. Urakoitsijan näkökulmasta on haastavaa, jos vain osa suunnitelmista on mallinnettu. On vaikea yhteensovittaa töitä, kun pdf-asiakirja ja ifc-muotoinen malli pitäisi laittaa päällekkäin suunnitelmien tarkastelemiseksi yhdessä. Lisäksi malliaineisto voi olla eri hankkeissa hyvin kirjavaa, koska kaikki eivät noudata mallintamisen yhdessä sovittuja standardeja ja vaatimuksia, Kopra listaa haasteita urakoitsijan näkökulmasta.

Hän pitää haasteena myös sitä, että mallit eivät vielä sido juridisesti, vaan piirustukset menevät yhä edelle. Lisäksi laajojen kokonaisuuksien täydellinen mallintaminen voi olla suunnittelijan kannalta työlästä ja siten näkyä myös tilaajalle liian kalliina.
–   Jos käytettäisiin enemmän esimerkiksi algoritmipohjaista mallintamista, niin kone voisi mallintaa suunnittelijan puolesta ja suunnittelija voisi keskittyä aivotyöhön, Kopra vakuuttaa.

Rohkeasti eteenpäin tietomallien kanssa

Kreate haluaa olla infra-alan kehittämisen kärkijoukoissa, mikä tarkoittaa myös vahvaa osaamista tietomallien saralla.

–  Olemme edelläkävijöitä mallipohjaisessa silta-, pohja- ja betonirakentamisessa ja meillä on laajasti ihmisiä, jotka osaavat hyödyntää tietomallia työmailla, Kopra vakuuttaa ja jatkaa.

– Haluamme ylipäätään täyttää asiakkaiden vaatimukset ja samalla tarjota myös erilaisia ratkaisuehdotuksia tuoden tehokkuutta ja kustannussäästöjä hankkeisiin. Siksi olemme koko ajan liikkeessä, haistelemassa, miten voimme kehittää niin omia prosessejamme kuin kentällä tekemistä, myös tietomalliosaamisen kannalta.

Kopra kannustaakin tilaajia hyödyntämään tietomallia hankkeilla entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin.
– Toivon, että infrarakentamisessa otettaisiin rohkeasti tietomalli määrääväksi dokumentaatioksi, ja prosesseja hiottaisiin tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan kesken sujuvimmiksi, Kopra kannustaa.