Juha Tapper nettisivut ja kreatiimi

Juha tuo yritykseemme alan osaamista niin suunnittelusta, toteutuksesta, kuin rakennuttamisestakin, joista hänellä on kokemusta usean vuoden ajalta. Hän työskentelee Kreatella parhaillaan Myllykosken raiteenvaihtopaikan hankkeella.

– Halusin Kreatelle, koska täällä oli tarjolla haasteellisia työtehtäviä. Nykyinen maailman tilanne asettaa hieman lisähaasteita perehtymiseen, mutta olosuhteisiin nähden olen päässyt hyvin sisään tehtäviin ja päässyt tutustumaan kohdeorganisaatioon, Juha tiivistää tunnelmiaan.