Kreaten Nihdin työmaalla rakennetaan 44 jalallista, suurimmillaan lähes 140 tonnia painavaa tukimuuria. Kreaten työmaapäälliköt seurasivat valujen etenemistä helmikuun pakkasilla.

Kreate toteuttaa Nihdin urakassa maa- ja vesirakentamisen töitä osana Helsingin uuden asuinalueen rakentamista. Hanke etenee infrarakentamisen ympäristörasituksia keventäen: urakassa hyödynnetään sekä vähähiilistä betonia että työmaalla syntyvää purkubetonia, käytetään uusiutuvaa energiaa ja jätteistä valmistettua dieseliä sekä vähennetään pakokaasupäästöjä. Pelkästään vähähiilibetonin ansiosta puolitoista vuotta kestävällä hankkeella syntyy päästösäästöä jopa 200 000 CO₂-kiloa. 

Entisen satamalaitoksen alueen muutos Nihdin uudeksi asuinalueeksi käynnistyi viime syykuussa, jolloin vaativaan infrarakentamiseen erikoistunut Kreate aloitti Sompasaaren kärjessä mittavat maa- ja vesirakentamisen työt. Kestävä rakentaminen ja raaka-aineiden viisas käyttö ovat merkittävässä roolissa katujen, rantarakenteiden ja kunnallistekniikan rakentamisessa sekä ranta-alueiden ruoppauksessa.  

– Jokainen ympäristöteko tekee rakentamisesta kestävämpää. Käynnissä olevalla hankkeella kaikilla osapuolilla on yhteistä halua ja aktiivisuutta löytää entistä paremmin ympäristöä huomioivia ratkaisuja, sanoo hankkeen betonirakenteista vastaava Jyrki Perokorpi Kreatelta. 

Nihdin esirakentamisen hanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa. 

Mittavat rantarakenteet valetaan paikan päällä vähähiilibetonilla 

Parhaillaan työmaalla rakennetaan massiivisia rantarakenteita, joiden muotittaminen, valaminen ja valmiiden elementtien asentaminen mereen kuuluvat hankkeen haastavimpiin työvaiheisiin.  
 
– Rakennamme 44 jalallista, suurimmillaan lähes 140 tonnia painavaa tukimuuria, jotka muotittamisen jälkeen valamme Lujabetonin vähähiilibetonilla, kertoo betonirakenteiden työmaapäällikkö Marko Rantala Kreatelta. 

Kreate rakentaa Nihdin alueen tukimuurielementtejä paikan päällä lähellä merenrantaa. Elementtien valamiseen käytetään vähähiilibetonia, minkä ansiosta hankkeella syntyy päästösäästöä jopa 200 000 kiloa.
Kreate rakentaa Nihdin alueen tukimuurielementtejä paikan päällä lähellä merenrantaa. Elementtien valamiseen käytetään vähähiilibetonia, minkä ansiosta hankkeella syntyy päästösäästöä jopa 200 000 CO₂-kiloa.

Kreaten yhteistyökumppanin Betonipörssin aloitteesta ideoitiin yhdessä entistä vähähiilisempi vaihtoehto, minkä myötä kohteeseen alun perin suunniteltu GWP85™-betoni vaihdettiin vähähiilisempään GWP70™-betoniin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että betonin päästöt ovat 70 prosenttia referenssitasosta. 

– Ehdotuksen ansiosta säästimme viime vuoden syyskuusta vuoden loppuun noin 16 000 kiloa työmaan hiilidioksidipäästöissä. Kaikkiaan urakan päästösäästöt tulevat olemaan pelkästään betonin osalta noin 200 000 CO₂-kiloa. Vastaava päästö syntyy, kun ajaa autolla lähes 1,5 miljoonaa kilometriä, Rantala laskee. 

Betonipörssin johtaja ja vähähiilisen betonin puolestapuhuja Miro Harjumäki on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kreaten ammattilaisten kanssa myös aiemmilla hankkeilla.  

– Betoni on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja rakennusteollisuudessa. Päästöjen vähentämiseksi on jo ratkaisuja olemassa ja osaamistakin löytyy, nyt keinot pitäisi ottaa entistä laajemmin käyttöön. Nihdin työmaa on hyvä esimerkki siitä, että kun on halu kehittää yhdessä ja työmaalta löytyy vahvaa asiantuntijuutta myös valujen ennakkosuunnitteluun, pystytään vähähiilibetonia hyödyntämään täysimittaisesti, Harjumäki vakuuttaa. 

Vanha betoni hyödynnetään rantamuurien taustatäytöissä 

Tavallista betonia ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon lisäksi Nihdin hankkeella käytetään vanhan satamalaitoksen betonirakenteita, jotka puretaan ja murskataan vedenalaisiin täyttöihin.  
 
– Olemme purkaneet noin 6 000 tonnia vanhoja betonirakenteita. Kaikki tuo betoni murskataan paikan päällä ja käytetään rantamuurien taustatäytöissä neitseellisten rakennusmateriaalien sijaan. Raaka-aineiden viisaan käytön lisäksi kuljetusmatkat tehostuvat ja minimoituvat, kun mitään ei tarvitse ajaa ulos työmaalta, Rantala selventää.  

Kestävä rakentaminen ja raaka-aineiden viisas käyttö ovat merkittävässä roolissa Nihdin urakassa, jossa rakennetaan katuja, rantarakenteita, kunnallistekniikkaa sekä ruopataan ranta-alueita.
Kestävä rakentaminen ja raaka-aineiden viisas käyttö ovat merkittävässä roolissa Nihdin urakassa, jossa rakennetaan katuja, rantarakenteita, kunnallistekniikkaa sekä ruopataan ranta-alueita.

Nihdissä rakentamisen ympäristövaikutuksia pystytään pienentämään myös käyttämällä tiukkojen päästöluokkavaatimusten mukaisia koneita ja laitteita. 
 
– Kyse ei ole pelkästään CO₂-päästöistä vaan kaikenlaisista muistakin pienhiukkaspäästöistä. Niiden määrää minimoidaan siten, että kaikki työmaan työkoneet täyttävät vähintään Stage IV -luokan vaatimukset ja raskas kalusto vähintään Euro VI -luokan vaatimukset, Perokorpi luettelee.  
 
Tämän lisäksi Kreaten omissa ja aliurakoitsijoiden koneissa kaivinkoneista pyöräkuormaajiin ja jyristä kuorma-autoihin käytetään ainoastaan uusiutuvia polttoaineita.  

– Esimerkiksi työmaalla käytetty diesel on valmistettu jätteistä. Sen hiilijalanjälki on keskimäärin 90 prosenttia pienempi koko polttoaineen elinkaaren ajalta fossiiliseen dieseliin verrattuna, Perokorpi lisää.

Säännöllisellä päästöseurannalla saadaan tietoa vähäpäästöisyyden kehittämiseen

Tilaajan asettamien vaatimusten lisäksi Kreate etsii ja kehittää aktiivisesti muita mahdollisuuksia ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Työmaan kaikki sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla, jota testataan parhaillaan Kreaten aloitteesta myös betonipumppujen energianlähteenä.  
 
Nihdin urakassa vähäpäästöisyys tarkoittaa myös muita konkreettisia työmaa-arjen tekoja. Eristetyt työmaakopit lämpenevät talvella ja viilenevät kesällä ilmalämpöpumpuilla. Lisäksi varastot Sompasaaren kärjessä tullaan vaihtamaan eristettyihin kontteihin, jolloin niiden lämmittämiseen vaadittava energian määrä pienenee. 
 
– Seuraamme tarkkaan energiankulutustamme ja päästöjämme. Säännöllisellä seurannalla keräämme paitsi tietoa meneillään olevan hankkeen ympäristövaikutuksista myös tärkeää tietoa tulevien hankkeiden vähäpäästöisyyden kehittämiseen, summaa Perokorpi.  

Toukokuussa 2024 on tukimuurielementit saatu valettua ja työmaalla ryhdytään nostamaan niitä veteen 350-tonnisen ristikkopuominosturin avulla.

Nihdin aluetta on rakennettu myös talvikuukausina. Rantaan rakennetut elementit näkyvät kuvan keskiosassa lähellä uutta Nihdin siltaa. Ne nostetaan paikoilleen veteen toukokuussa 350-tonnisen ristikkopuominosturin avulla.
Nihdin aluetta on rakennettu myös talvikuukausina. Rantaan rakennetut elementit näkyvät kuvan keskiosassa lähellä uutta Finkensiltaa. Ne nostetaan paikoilleen veteen toukokuussa 350-tonnisen ristikkopuominosturin avulla.


Tutustu vähähiilibetonin käyttöön työmaalla myös Lujabetonin verkkosivuilla.

Lue lisää vähähiilibetonista ja vähähiilisyysluokituksista Suomen Betoniyhdistyksen Vähähiilinenbetoni.fi-sivustolta.