Siilitien ylittävän sillan peruskorjaus etenee sillan alapuolisten töiden osalta. Työmaa-alue laajenee Siilitiellä, mistä johtuen Siilitien liikennejärjestelyt muuttuvat työmaan kohdalla ja läheisyydessä perjantaina 11.11.2022.

Ajoneuvoliikenne siirtyy kokonaan Siilitien itäreunaan. Samalla Siilitien ja Muuntajankadun välillä sijaitseva eteläisempi liikenneympyrä muuttuu väliaikaisesti risteykseksi. Risteyksessä Muuntajankadulta tulevilla on väistämisvelvollisuus.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit pysyvät ennallaan eli he käyttävät Siilitien itäisen puolen kulkuväylää.

Muuttuneet järjestelyt on merkitty alla olevaan karttaan. Nopeusrajoitus työmaa-alueen läheisyydessä on 40 km/h. Pahoittelemme siltatyömaasta aiheutuvaa häiriötä.

Siilitien muuttuvat liikennejärjestelyt siltatyömaan kohdalla 11.11. alkaen.