240820221661324609

Kreate hyödyntää Hervannan pohjoisakselin kaava-alueen I uudistamisessa vahvaa väylärakentamisen osaamistaan siirtämällä pääväylää kymmenisen metriä itään sekä rakentamalla alueelle uutta kunnallistekniikkaa. Tampereen tunnetuimman lähiön kehittäminen on edennyt elokuun aikana siltarakentamiseen, jossa toteutetaan Hervannan valtaväylän yli kaksi kevyen liikenteen siltaa, muodoltaan näyttävä Aasiansilta ja ainutlaatuisen valaistuksen saava Afrikansilta. Kokonaisuudessaan mittava infraurakka valmistuu lokakuussa 2023.

Kreaten osalta Tampereen kaupungin, Tampereen Veden ja Tampereen Sähkölaitoksen tilaama laaja infraurakka käynnistyi toukokuussa Hervannan vilkasliikenteisen pääväylän siirtämiseen valmistavilla töillä.

– Siirrämme Hervannan valtaväylää kymmenisen metriä itään välillä Hepolamminkatu/Kanjoninkatu ja Opiskelijankatu/Tieteenkatu uusien kerrostalojen ja pysäköintirakentamisen tieltä, kertoo työpäällikkö Jarkko Jokinen Kreatelta.

– Kesän aikana olemme louhineet kanaalia ja asentaneet hulevesi- ja jätevesiputkia sekä vesijohtoa. Seuraava tärkeä etappi on lokakuu, mihin mennessä siirrämme liikenteen takaisin Hervannan valtaväylän länsipuolelle, hän jatkaa.

Meneillään olevasta louhinnasta syntyy noin 2 500 kuutiota louhetta. Kallioaines murskataan ja tullaan hyödyntämään siirretyn väylän rakennekerroksiin.

Ensimmäisenä alkaa Aasiansillan rakentaminen

Hervannan valtaväylän ylittävien kevyen liikenteen siltojen, Aasiansillan ja Afrikansillan, rakentaminen on käynnistynyt elokuun puolivälissä.

– Ensimmäisenä porapaalutus alkoi pohjoisemman sillan eli Aasiansillan osalta, jossa tukevoitamme jo olemassa olevia maatäyttöjä, mutta siltoja tullaan rakentamaan hyvin pitkälti samanaikaisesti. Maatukien rakentamistyöt sovitetaan yhteistyössä väylärakentajiemme kanssa, toteaa vastaava työnjohtaja Mikko Heija Kreaten siltayksiköstä.  

Molemmat sillat ovat osittain porapaaluperustaisia laattasiltoja, joihin Kreaten yhteisyritys KFS Finland Oy toteuttaa paalutukset.

Haasteena Afrikansillan rakentaminen ahtaaseen tilaan kerrostalojen väliin

Viistoja ja kaarevia muotoja sisältävä Aasiansilta tulee yhdistymään 60 metriä pitkään tukimuurikaukaloon tehden yli 90 asteen mutkan ja näin kokonaisuudesta muodostuu S-kirjaimen muotoinen. Afrikansillan erikoisuus ovat sen länsipäähän huomattavasti levenevä kansirakenne sekä värikkäät erikoiskaiteet. Kannen päälle rakennamme ainutlaatuisen verkkomaisen valaistuksen.

– Oman haasteensa Afrikansillan rakentamiseen tuo sillan rakentaminen hyvin kapealle kaistaleelle kerrostalojen väliin Hervannan valtaväylän itäpuolella. Työssä vaaditaan tarkkuutta ja osaamista sekä hyvää yhteispeliä asukkaiden ja kerrostalokiinteistön kanssa, Heija jatkaa.

Urakkaan sisältyy uuden kunnallistekniikan lisäksi hulevesialtaan rakentaminen ja Hervannan valtaväylän pintatöitä.

Kreaten väylä- ja siltatyöt ovat edenneet tähän mennessä aikataulun mukaisesti ja urakassa edetään tehokkaalla aikataululla: Aasiansilta valmistuu vuoden vaihteen aikoihin ja Afrikansilta kevään 2023 aikana. Kokonaisuudessaan urakka on valmis lokakuussa 2023.