Kreate Group Oyj                                      Pörssitiedote                       24.2.2021 klo 15:00 EET

Kreate Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Kreate Group Oyj (”Kreate”) on tänään 24.2.2021 vastaanottanut Intera Partners Oy:ltä (”Intera”) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Interan välillinen omistusosuus rahoitusvälineiden kautta alitti 5 prosentin rajan, ja osakkeiden ja äänten välillisen omistuksen ja rahoitusvälineiden kautta olevan välilisen omistusosuuden yhteismäärä alitti 15 prosentin rajan tänään 24.2.2021.

Muutos johtui Interan määräysvaltayhteisön Intera Fund II Ky:n (”Intera Fund”) ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (”Danske Bank”) Kreaten listautumisannin yhteydessä 19.2.2021 solmimasta osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti Intera Fund on lainannut 19.2.2021 Danske Bankille 632.437 Kreaten osaketta. Danske Bank on käyttänyt Kreaten 5.2.2021 päivätyssä esitteessä kuvatun lisäosakeoption kokonaisuudessaan. Danske Bank osti Intera Fundilta 632.437 Kreaten osaketta lisäosakeoption nojalla. Tämän seurauksena Interan välillinen omistus rahoitusvälineiden kautta laski nollaan eli alle 5 prosentin rajan, ja osakkeiden ja äänten välillisen omistuksen ja rahoitusvälineiden kautta olevan välilisen omistusosuuden yhteismäärä alitti 15 prosentin rajan.

Interan kokonaisosuus Kreaten osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

12,47 %

0 %

12,47 %

8.984.772

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

12,54 %

7,08 %

19,62 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakesarja / osakelaji

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000476866

1.119.973

12,47 %

A YHTEENSÄ

1.119.973

 

12,47 %

 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 220 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.

Liitteet