Kreate Group Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakebonusjärjestelmästä 2024–2026, joka on jatkoa yhtiön aiemmille vastaaville osakebonusjärjestelmille. Järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä. Lisäksi osakebonusjärjestelmän tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuva kannustin. Osakebonusjärjestelmä on suunnattu konsernin ja konsernin yhteisyrityksen avainhenkilöille, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Osakebonusjärjestelmä 2024–2026

Osakebonusjärjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiona yhtiön osakkeita muuntamalla hallituksen päättämä osuus tulospalkkiojärjestelmässä vuodelta 2024 ansaittavasta tulospalkkiosta osakkeiksi. Osakkeiksi muunnettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella.

Osakebonusjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan kahden vuoden sitouttamisjakson jälkeen vuonna 2027 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Avainhenkilölle hyvitetään maksun yhteydessä osakkeille sitouttamisjakson aikana maksetut osingot ja mahdolliset varojen jaot.

Osakebonusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 73 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Osakebonusjärjestelmässä kohderyhmään kuuluvat henkilöt voivat muuntaa yhteensä enintään noin 1,8 miljoonaa euroa ansaitsemistaan tulospalkkioista osakkeiksi. Osallistujille maksetaan lisäosakkeita palkkiokertoimella 0,5. Pääsääntöisesti lisäosakkeita ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjaksolla. Järjestelmästä maksettavien osakkeiden lopullinen lukumäärä riippuu järjestelmään osallistuvien henkilöiden lukumäärästä, tulospalkkiototeumasta sekä osakkeen kurssista muuntohetkellä.

KREATE GROUP OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 320 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet