Kreate-konserni keskittyy vuoteen 2027 kestävän strategiakauden aikana erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Lisäksi yhtiö aikoo jatkaa kasvuaan pitäen samalla velkaantumisasteen kurissa. Kreaten hallitus on hyväksynyt uudet taloudelliset tavoitteet, joiden mukaisesti konserni tavoittelee yli viiden prosentin EBITA-marginaalia, liikevaihdon 5–10 prosentin vuosittaista kasvua sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitämistä alle 2,5-tason. Kreaten osinkopolitiikka säilyy muuttumattomana ja sen mukaisesti yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään puolet Kreaten vuosittaisesta nettotuloksesta osinkoina, ottaen huomioon Kreaten taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet.

– Olemme viimeisen seitsemän vuoden aikana kasvaneet keskimäärin yli 12 % vuosivauhtia. Tuona aikana olemme kasvattaneet liiketoimintaamme kaikissa nykyisissä rakentamisen lajeissamme sekä laajentuneet rataliiketoimintaan ja Ruotsin markkinoille. Liikevaihdon osalta ylitimmekin aiemman tavoitteen etuajassa, mutta kannattavuuden osalta jäimme tavoitteesta. Uuteen strategiakauteen lähdemme hyvästä taseasemasta ja velkaantuneisuutemme on alle tavoitetason, kertoo toimitusjohtaja Timo Vikström.

– Tulevan strategiakauden aikana keskitymme ennen kaikkea kannattavuuden kehittämiseen. Yksi osa kannattavuuden parantamista on entistä selektiivisempi tarjoaminen ja entistä vahvempi riskienhallinta: Pyrimme mukaan haastaviin infrahankkeisiin Suomessa ja Ruotsissa, valjastamme rautaiset osaajamme toteuttamaan hankkeet kunnianhimoisesti sekä hallitsemme toimintaympäristöön liittyviä riskejä entistä laaja-alaisemmin. Selektiivisyys ja keskittyminen kannattavuuteen ei poissulje kasvua. Vuonna 2024 liikevaihtomme on ohjeistettu laskevan, mutta vuosille 2025–2027 tavoittelemme 5–10 prosentin vuosittaista kasvua orgaanisesti, Vikström jatkaa.

Kreate on viime vuosina kasvanut pääosin orgaanisesti, mutta myös tarkasti kohdennetuilla maltillisilla yritysostoilla. Yritysostoja ei ole poissuljettu uudellakaan strategiakaudella.

Taloudelliset tavoitteet

 

UUDET TAVOITTEET
2024–2027

AIEMMAT TAVOITTEET
2020–2024

KANNATTAVUUS

 

 

EBITA-marginaali

>5 %

>5 % keskipitkällä aikavälillä

 

 

 

KASVU

 

 

Liikevaihto

5–10 % vuosittainen kasvu

yli 300 miljoonaa euroa

 

 

 

VELKAANTUMISASTE

 

 

Nettovelka/käyttökate

< 2,5

< 2,0

 

 

 

OSINKOPOLITIIKKA

Tavoitteena jakaa vähintään puolet Kreaten vuosittaisesta nettotuloksesta osinkoina, ottaen huomioon Kreaten taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet

Pääomamarkkinapäivä 6.5.

Kreaten toimitusjohtaja ja talousjohtaja esittelevät konsernin strategian ja taloudelliset tavoitteet pääomamarkkinapäivässä Helsingissä 6.5.2024 klo 9–11. Lisäksi tapahtumassa syvennytään rataliiketoimintaan ja Ruotsin inframarkkinoihin. Kaikki esitykset ovat suomeksi. Tapahtumaa voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://kreate.videosync.fi/cmd-2024. Lisätietoja osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/paaomamarkkinapaiva-2024/.

Hallitus
Kreate Group Oyj

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 320 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet