220920211632302626

Tampereen Tammerkosken pohjassa tehtiin töitä maanantaiaamusta keskiviikkoiltapäivään, kun Kreate uusi Tampereen Sähkölaitoksen Keskiputouksen vesivoimalaitoksen eroosiolaatan ja teki paikallispinnoituksia teräksisiin imuputkiin. Yllätyksistä huolimatta tiukka aikataulu piti ja vesi saatiin virtaamaan Tammerkoskeen suunnitellusti keskiviikkona 22.9. puoliltapäivin.

Vesivoimalaitoksen virtausaukkojen edustalla pohjassa sijaitsevan eroosiolaatan tehtävänä on estää maa-aineksen kulkeutuminen voimalaitoksen edestä virran mukana. Vanha eroosiolaatta oli tullut elinkaarensa päähän ja uusiminen päätettiin toteuttaa Tammerkosken ollessa tyhjänä.

Eroosiolaatta oli valettu Tammerkosken pohjan alapuolella, mikä tarkoitti sitä, että keskikosken tyhjennyksen jälkeen oli vesivoimalaitoksen edustalta saatava vesi pois ennen töiden aloittamista.

– Koska rakennuskohde sijaitsi 6 metriä Tammerkosken vedenpinnan alapuolella, aloitimme työt poistamalla voimalaitoksen montusta noin 5 000 kuutiota vettä. Sitä mukaa, kun vedenpinta laski ja vanha laatta tuli näkyviin, pääsimme purkamaan laattaa, kertoo kohteen työmaapäällikkö Mikael Klasila Kreatesta.

Tiukka aikataulu teki urakasta poikkeuksellisen

Työn toteutukselle varattu 54 tunnin aikaikkuna vaati kymmenkunta ammattilaista työskentelemään tehokkaasti vuoroissa. Kun purkuryhmä oli saanut vanhan laatan purettua päivän aikana, saapuivat raudoittajat muotti- ja raudoitustöihin yövuoroon. Seuraavana aamuna pirteä betoniporukka tuli tekemään valun muiden huilatessa.

Reilun kahden vuorokauden aikana Kreate pumppasi vedet pois montusta, purki ja kuljetti vanhan laatan pois pohjalta, teki uuden laatan muotit, raudoitukset ja valut sekä kuivatti ja hioi valmiin betonilaatan. Samanaikaisesti teräksisien imuputkien turbiinit suojattiin, tehtiin telineet ja puhdistettiin pinnoitettavat kohdat vesipiikkaamalla ja pinnoitettiin alueet kahteen kertaan. Vasta kun kaikki työvaiheet oli saatu kunnialla maaliin, päästettiin vesi virtaamaan Tammerkoskeen.

– Kun rakentaminen toteutetaan näin tiukassa aikataulussa, vaaditaan tarkkaa töiden suunnittelua sekä hyvin organisoitua johtamista. Mitä paremmin porukka puhaltaa yhteen hiileen ja jokainen tietää oman tehtävänsä, sitä varmemmin pääsemme maaliin annetussa aikaikkunassa, Klasila selventää.

Yllätyksiltäkään ei vältytty

Aiemmin rakennetussa ympäristössä tulee usein haasteita ja yllätyksiä, niin myös tässä kohteessa.

– Vanha eroosiolaatta oli rakennettu joiltain osin suoraan kallion päälle. Jouduimmekin piikkaamaan ylimääräiset kallioalueet pois, jotta saimme raudoituksen ja valun asianmukaisesti toteutettua, Klasila toteaa.

Lisäksi veden virtaus maaperästä aiheutti lisätöitä, mutta niiden tyrehdyttäminen onnistui väliaikaisilla ja projektiin sopivilla paikkausratkaisuilla. Monista työvaiheista ja tiukasta aikataulusta huolimatta urakka saatiin valmiiksi ajallaan.

– Työt sujuvat luotettavan ja osaavan tekijän kanssa odotetusti, tiivisti työmaalle tarkastamaan pistäytynyt hankepäällikkö Seppo Tattari Tampereen Sähkölaitokselta.

Urakka pähkinänkuoressa:

  • Töitä 52 tuntia yhteen putkeen
  • Noin 10 ammattilaista työskenteli urakassa
  • Vettä pumpattiin 5 000 m³ pois
  • Eroosiolaatan koko 22 m x 12 m
  • 80 m³ valettua betonia
Kuva1
Uusittava eroosiolaatta sijaitsi Keskiputouksen vesivoimalaitoksen edessä Tammerkosken vedenpinnan alapuolella.
Kuva2
Tiukan aikataulun rakentamisessa jokaisella on oma tarkka tehtävänsä. Kun kolme ammattilaista on betonivalun levittämistyössä, varmistavat muut pumppujen toimintaa, purkujätteiden kuljetusta, maalausta ja muita tehtäviä.
Kuva3
Tässä kohteessa käytettiin nopeammin kovettuvaa betonilaatua, jotta laatta sai riittävän lujuuden. Betoni jatkaa lujuuden kehitystä myös veden alla.
Kuva4
Kohteen työmaapäällikkö Mikael Klasila on tyytyväinen Kreaten henkilöstön ja alihankkijoiden hyvään yhteistyöhön. Yllätyksistä huolimatta työ saatiin valmiiksi ajallaan.
Kuva5
Tammerkoski näyttää hyvin erilaiselta ilman virtaavaa vettä.