Ville Lehtonen kuva

Rakennusalan insinööri (AMK) Ville Lehtonen on aloittanut meillä projektipäällikkönä ja vahvistaa osaamisellaan Sillanrakentamisen ja -korjauksen yksikköä. Villellä on kokemusta infra-alalta sekä työpäällikkönä, työmaapäällikkönä että työnjohtajan toimimisesta.