310820211630410621

Kehitysvaiheen sisältävä Suunnittele ja toteuta -urakkamalli jakautuu noin kolmen kuukauden kestoiseen kehitysvaiheeseen ja optiona olevaan toteutusvaiheeseen. Kehitysvaiheen tehtävänä on löytää optimaaliset ja kustannustehokkaat ratkaisut rakentamiseen sekä tuottaa alustava rakennussuunnitelma vaiheineen. Varsinainen rakentaminen käynnistyy Väyläviraston päätöksellä toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Hankkeessa on kaksi osuutta: Atrian eritasoliittymän ja Hipintien välinen osa sekä Muurimäen ja Patruunatehtaantien väli. Molemmille osuuksille rakennetaan uudet keskikaiteelliset ohituskaistat. Atrian eritasoliittymää parannetaan, Muurimäen kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä ja lisäksi rakennetaan uusi Patruunatehtaan alikulkukäytävä, tehdään melusuojauksia ja toteutetaan uusi tievalaistus. Lisäksi hankkeessa on ehdollisena kohteena Tepon eritasoliittymä, jonka toteuttamisesta tilaaja päättää myöhemmin erillisellä päätöksellä.

Hyvin edistyneet STk-hankkeet tuovat potkua tekemiseen

Kreatella on myös aiempaa kokemusta STk-urakkamallilla toteutettavista hankkeista. Innovatiivisten ratkaisujen ja toimivan yhteistyön myötä esimerkiksi monipuolista rakentamista sisältänyt Klaukkalan kehätie avattiin liikenteelle lähes vuoden etuajassa. Parhaillaan rakenteilla olevat STk-urakat E18 Turun kehätie välillä Kausela-Pukkila sekä Hangon ylikulkusilta ovat myös edenneet aikataulussa.

– Vt 19 Seinäjoki-Lapua -hanke on väylärakentamista puhtaimmillaan ja laadukas toteutus on meidän porukkamme ehdoton vahvuus. Lähdemme innokkaana toteuttamaan hanketta, jossa voimme hyödyntää niin paikallistuntemustamme kuin kokemustamme useiden vastaavien hankkeiden läpiviemisestä, kertoo Kreaten väylärakentamisen johtaja Sami Laakso.

STk-urakan arvo on 20 miljoonaa euroa, ja Kreaten 50 prosentin osuus hankkeesta kirjataan tilauskantaan toteutusvaiheen käynnistyttyä. Hankkeen on määrä valmistua syyskuussa 2023.

Kreate Oy
Kirsi-Marjut Dickman
viestintäpäällikkö