Please accept marketing-cookies to watch this video.

Kaupunkikuvan kannalta merkitykselliseksi noteeratun ja julkisivultaan suojellun Tampereen vanhan tavara-aseman siirto oli erittäin poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen hanke. Nyt julkaistu dokumenttielokuva valottaa hankkeen taustoja, teknisiä ratkaisuja, rohkeita päätöksiä, haasteita ja uskoa onnistumiseen.

Onnistuneella suuren tiili- ja betonirakenteisen rakennuksen siirtohankkeella näytettiin suuntaa sille, ettei vanhojen rakennusten purkaminen ole enää ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto kehitettäessä kaupunkiympäristöjä.

Uusia mahdollisuuksia avaavan projektin ensimmäisenä haasteena oli se, että yhdelläkään hankkeen osapuolella ei ollut kokemusta vastaavasta urakasta. Rohkeutta ja uskoa omaan osaamiseen ja luottamusta yhteistyön onnistumiseen löytyi sitäkin enemmän.

Innovatiivisuutta ja poikkitieteellisyyttä suunnittelusta toteutukseen

Hanke edellytti suunnittelun ja toteutuksen osalta varsin poikkitieteellistä suhtautumista asioihin sekä innovatiivista otetta erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen pohdintaan. Suuruusluokaltaan jääkiekkokaukalon kokoinen rakennus toi omat haasteensa operaatioon.

Yleensä siirrettävät rakenteet suunnitellaan siirtoa varten, mutta tavara-aseman kohdalla kukaan ei ollut osannut 1900-luvun alkupuolella ajatella, että rakennusta tarvitsee siirtää reilun 100 vuoden kuluttua. Dokumentti avaa hyvin sitä, miten ennen siirtoa oli ratkaistava menetelmät, joilla tavara-aseman perustukset vahvistettiin kestämään noston ja siirronaikaiset rasitukset.

– Luonnollisesti vanhan siirrettävän rakennuksen stabiliteetin varmistaminen eri vaiheissa vaati erityistä osaamista, sillä vanhojen rakenteiden kunto ja kestävyys eivät olleet tarkasti tiedossa, kertoo Kreaten tekninen johtaja Tommi Hakanen.

Hanke edellytti suunnittelun ja toteutuksen osalta varsin poikkitieteellistä suhtautumista asioihin sekä innovatiivista otetta erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen pohdintaan.

Perustusten vahvistuksia suunniteltaessa täytyi huomioida erilaisten perustamistapojen yhteensovitus, sillä tavara-aseman eteläpääty oli perustettu maanvaraisesti kivilatomukselle ja pohjoisosa määrämittaisille ns. kaivinpaaluille. Urakoitsija ja suunnittelija hakivatkin ratkaisua useissa työpajoissa kevään aikana.

– Lopulta päädyimme yhdessä ratkaisuun, jossa ulkoseiniin rakennettiin teräsbetoniset ja poikittain jännitetyt sokkelipalkit, jotka mitoitettiin kestämään noston ja siirron aiheuttamat rasitukset, Hakanen valaisee.

Tampereen tavara-aseman siirtourakka pähkinänkuoressa

Tampereen tavara-aseman siirto toteutettiin Suunnittele ja toteuta -urakkana eli suunnitteluvastuu ja toteutus kuuluivat pääurakoitsija Kreatelle. Tilaajana oli Tampereen kaupunki ja suunnittelijakumppanina A-insinöörit Oy. Siirto-osuuden suoritti alihankintana massiivisiin siirto-operaatioihin erikoistunut hollantilainen Mammoet.

Urakassa 23 x 50 metrin kokoista rakennusta nostettiin 1,4 metriä ylöspäin, jonka jälkeen rakennusta siirrettiin viistosti noin 28 metriä uuteen sijaintiin. ​Haastavimpia työvaiheita itse siirron lisäksi olivat katon ja väliseinien purkutyöt sekä rakennuksen nosto ennen siirtoa, jolloin perustusrakenteiden kestävyys testattiin. Rakennus oli tuettuna ainoastaan 13 pisteen voimin sekä nostossa että siirrossa.

Tavara-asema on valmistunut vuonna 1907 ja sen on suunnitellut Rautatiehallituksen pääarkkitehtinä toiminut Bruno Granholm. Rakennusteknisesti merkittävää on se, että tavara-aseman rakenteissa on hyödynnetty teräsbetonia ensimmäisiä kertoja Suomessa.​

Voit katsoa dokumenttielokuvan sivun yläreunassa olevasta videoruudusta tai klikata itsesi YouTube-kanavallemme, https://youtu.be/GNZyFECYFT4.

Lisätietoja hankkeesta: https://kreate.fi/tampereen-tavara-asema-siirrettiin-onnistuneesti/.

Tampereen tavara-aseman hanke on Kreatest Hits -projekti. Se on oma merkkimme siitä, että projektissa on yhdistynyt innovatiivisuus ja rohkeus tehdä jotain merkittävää ja viedä infra-alaa eteenpäin. Se on projekti, josta sytyimme ja olemme erityisen ylpeitä.