Vihti allekirjoitus

Kreate allekirjoitti Vihdin kunnan kanssa sopimuksen Hankasalontien urakan rakentamisesta. Lähes 10 miljoonan euron urakka käynnistyy viikolla 50. Yhteensä Kreaten tilauskantaan on kirjattu hankkeita loppuvuonna lähes 40 miljoonalla eurolla.

Vihdin urakassa Kreate rakentaa Turunväylän pohjoispuolelle sijoittuvan Hankasalontien sekä siihen liittyvät poikkikadut. Nyt rakennettavalle alueelle ollaan muodostamassa siellä jo sijaitsevan asutuksen lisäksi laajaa yritysaluetta. Noin 1,5 kilometriä pitkä Hankasalontie tulee toimimaan alueen pääkatuna. Se koostuu 7,5 metriä leveästä ajoradasta, istutuskaistasta sekä neljä metriä leveästä yhdistetystä jalkakäytävästä ja pyörätiestä.

– Mielenkiintoisen urakasta tekee haastavat pohjaolosuhteet sekä mittavat kunnallistekniset työt. Kadut ovat paikoin korkeilla penkoilla ja syvissä kallioleikkauksissa. Hankkeessa rakennetaan suuri määrä esikuormituspenkereitä, joista osa puretaan painuma-ajan jälkeen ja korvataan kevennysmateriaalilla, kertoo hankkeen työpäällikkö Samuel Laitinen Kreatelta.

Hankkeeseen kuuluu myös kallioavoleikkauksia sekä kanaali- ja irtilouhintaa. Kreate aloittaa työt kohteessa viikolla 50 työmaa- ja varastoalueen perustamisella sekä työmaateiden rakentamisella. Ensi vuoden puolella töitä jatketaan pintamaan poistolla ja maanleikkauksilla.

Kierrätysmateriaalit osana rakentamista

Kestävään rakentamiseen ja raaka-aineiden viisaaseen käyttöön sitoutunut Kreate aikoo hyödyntää Hankasalontien rakentamisessa mahdollisimman paljon myös kierrätys- ja uusiomateriaaleja.

– Neitseellisen maa-aineksen korvaaminen kiertotaloustuotteilla lupien niin salliessa lisää infrarakentamisen ympäristöystävällisyyttä. Haluamme osaltamme keventää infrarakentamisen ympäristövaikutusta ja etsimme hankkeillamme aina mahdollisuuksia kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttöön, summaa Laitinen.

Kreate tutkii muun muassa mahdollisuuksia käyttää Hankasalontien urakan tien rakennekerroksissa keräyslasista valmistettua vaahtolasimursketta ja kierrätetystä betonista ja tiilestä valmistettua mursketta.

Hankasalontien urakan tilaajana on Vihdin kunta ja urakkasumma lähes 10 miljoonaa euroa. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan viimeistään toukokuun 2025 loppuun mennessä.

Kreaten tilauskantaan tasaisesti rakennettavaa

Vihtiin rakennettavan Hankasalontien väyläurakan lisäksi Kreate on kasvattanut tilauskantaansa viime kuukausina myös muilla hankkeilla. Yhteensä tilauskantaan on kirjattu eri rakentamishankkeita lähes 40 miljoonalla eurolla.

– Siitä huolimatta, että olemme välttäneet tarpeettomia riskejä projektien hankinnassa, olemme voittaneet tarjouskilpailuja eri rakentamisen lajeissa myös loppuvuonna. Henkilöstömme on onnistunut hyvin ja suoriutumisemme on ollut tasaista koko rakentamisen markkinan laskusta ja rakennusalan vaikeasta tilanteesta huolimatta, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Kreaten tilauskantaa on kerryttänyt seitsemän miljoonan euron Tornion ratapihan rakentamisurakka, siltahankkeet Sastamalassa ja Tampereella sekä yksityissektorin teollisuushankkeet.

– Jatkamme vaativan infran rakentamista luottavaisin mielin. Hallituksen ja kuntien sekä vihreän siirtymän suunnitelmissa on lupaavia panostuksia infra-alalle, jotka toivottavasti siirtyvät myös tarjous- ja rakentamisvaiheeseen, Vikström toteaa.

Vihti allekirjoitus
Hankasalontien urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa olivat mukana vasemmalta oikealle Vihdin kunnan tekninen johtaja Ville Könönen, hankkeen työpäällikkö Samuel Laitinen Kreatelta, väylärakentamisen yksikönjohtaja Sami Laakso Kreatelta, yhdyskuntatekniikan päällikkö Ermo Mattila Vihdin kunnasta sekä projektipäällikkö Janne Höyden Vihdin kunnasta.