200120231674228527

Kreate on tiivistänyt yhteistyötä eri tahojen kanssa selvittääkseen julkisuuteen nousseet palkanmaksuun ja oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvät epäselvyydet Sulkavuoren keskuspuhdistamo -hankkeella. Ensimmäiset toimenpiteet tilanteen selvittämiseksi on tehty, mutta selvitystyö on vielä kesken.

TYL Sulkavuoren eli Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostaman työyhteenliittymän pääurakoima Sulkavuoren keskuspuhdistamon hanke päätyi julkisuuteen 18.1. keskiviikkona, kun Rakennusliitto esitti epäilyjä TYL Sulkavuoren alihankkijoiden ja heidän kumppaneidensa epäeettisestä toiminnasta ukrainalaisten palkanmaksuun ja kevytyrittäjyyteen liittyen.

– Emme hyväksy epäeettistä toimintaa yhdelläkään Kreaten työmaalla, joten lähdimme tunnistamaan nopeasti ratkaisuvaihtoehtoja, joita pääurakoitsijalla on tässä tilanteessa käytettävissä, toteaa TYL Sulkavuoren projektipäällikkö Jussi Kiuru.

Kreaten mielestä on tärkeää, että epäkohdat nostetaan esiin. Nyt toimenpiteiden toteuttamista kuitenkin mutkistaa Rakennusliiton keskeneräisenä uutisoima asia, kun kaikkien osapuolten selvitystyöt ovat vielä käynnissä. Kreate hakee tilanteeseen ratkaisua mahdollisimman nopeasti ja edistää asiaa yhteistyössä Rakennusliiton, viranomaisten ja alihankkijoiden kanssa.

– Kreaten toimintaperiaatteisiin kuuluu paitsi tehokkuus ja suoraselkäisyys myös inhimillisyys, joihin peilaten käynnistimme prosessin. Tavoitteena on tehdä kaikki toimenpiteet, joilla turvaamme ukrainalaisten ja muiden alihankintaketjussa työskentelevien henkilöiden oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun, Kreate-konsernin toimitusjohtaja Timo Vikström toteaa.

Kreate on ottanut avuksi suomalaisen asiantuntijayrityksen Econia Oy:n, joka on erikoistunut muun muassa ulkomaisen työvoiman hallinnoimiseen suomalaisilla työmailla. Samaan aikaan TYL Sulkavuori jatkaa keskusteluja alihankkijoiden kanssa kokonaistilanteen selvittämiseksi.

Lisäksi TYL Sulkavuori valmistelee työntekijöille suunnattua tiedotetta, jossa kerrotaan työnantajan lakisääteisistä velvoitteista, kevytyrittäjänä toimimisesta sekä kehotetaan olemaan yhteydessä projektijohtoon, mikäli he kohtaavat epäasiallista kohtelua tai heillä on ongelmia palkanmaksun tai laskutuksen kanssa. Tiedote jaetaan työntekijöiden omalla kielellä oikean tiedonsaannin varmistamiseksi.

Rakentavalla yhteistyöllä saavutetaan parhaat ratkaisut

Viimeaikainen uutisointi on aiheuttanut haittaa erityisesti Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeelle.

– Olemme todella pahoillamme, että seutukunnallisesti merkittävä Sulkavuoren keskuspuhdistamon hanke on saanut aiheettomasti negatiivista julkisuutta osakseen. Tähän tärkeään ympäristöinvestointiin osallistuneilla kunnilla ja Tampereen Keskuspuhdistamo Oy:llä ei ole osallisuutta TYL Sulkavuoren alihankkijoiden toimintaan, vahvistaa Kiuru.

Rakennusalalla on tehty paljon töitä toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja työssä on edistytty. Rakentamisessa tapahtuu runsaasti positiivisia asioita ja esimerkiksi valvonnan osalta yhteistyöstä tehdään sekä työnantaja- että työntekijäliittojen kesken. Rakennusala on toiminut myös talouden veturina ja rakentaa suomalaista yhteiskuntaa monipuolisella osaamisellaan.

– Pääurakoitsijana meidän on taattava oikeudenmukainen kohtelu kaikille työntekijöille Kreaten hankkeilla. Henkilöstömme on erittäin ammattitaitoista ja autamme heitä kaikin tavoin parantamalla prosessejamme ja viemällä eettistä toimintatapaamme myös alihankintaketjuihin. Myös alihankkijoiden työntekijöillä on oltava kirkkaana mielessä, että pääurakoitsijan johtoon voi olla aina yhteydessä kaikenlaisissa ongelmatilanteissa, sanoo Vikström.

TYL Sulkavuori on toimittanut Rakennusliitolle tähän mennessä pyydetyt selvitykset sekä tekee selvityksen tilaajalle liittyen muun muassa tilaajavastuun määräysten noudattamiseen. Kreate ja TYL Sulkavuori jatkavat yhdessä viranomaisten ja Rakennusliiton kanssa tilanteen selvittämistä ja Kreate tiedottaa lisää viimeistään Rakennusliiton selvitystyön valmistuttua.

– Tähän mennessä tehdyissä selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat Kreaten toiminnassa määräysten, sopimusten tai lakien vastaisiin menettelyihin. Tästä huolimatta haluamme tehdä selvitystyön loppuun ja varmistaa jokaisen henkilön oikeudenmukaisen kohtelun työmaillamme, päättää Vikström.

Lue lisää aiheesta 18.1. lähettämästämme mediatiedotteesta.