Rakennusliitto on tuonut julkisuuteen epäilyjä, joiden mukaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennusteknisten töiden urakassa alihankkijoiden kumppaneina toimineiden yritysten palkanmaksussa olisi epäselvyyksiä.

Rakennusliitto on käynyt tarkastamassa kyseisen työmaan, jossa Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä TYL Sulkavuori toimii pääurakoitsijana. Tarkastuksen jälkeen Rakennusliitto on pyytänyt asianosaisilta alihankkijoilta lisäselvityksiä niitä vaativissa kysymyksissä.

– Rakennusliiton pyytämä selvitystyö on vielä kesken, joten haluamme antaa asiaan liittyville yrityksille työrauhan asian selvittämiseksi. Ryhdymme mahdollisiin toimenpiteisiin selvityksen tulosten perusteella. Jokaisella on oikeus asianmukaiseen korvaukseen tehdystä työstä. Pääurakoitsijana meille on tärkeää toimia suoraselkäisesti ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin nopeasti, toteaa TYL Sulkavuoren projektipäällikkö Jussi Kiuru.

TYL Sulkavuori eikä työyhteenliittymän kumpikaan osapuoli hyväksy lainsäädännön tai työehtosopimusten vastaista toimintaa.

TYL Sulkavuori on noudattanut lakeja, säädöksiä ja työehtosopimuksia, eikä sen laatimissa sopimuksissa tai toiminnassa ole löytynyt huomautettavaa. TYL Sulkavuori on omalla toiminnallaan edistänyt pyydettyjen selvitysten tekemistä ja edellyttää alihankkijoiltaan nopeaa reagointia asian selvittämiseksi.

TYL Sulkavuori ja sen muodostavat yhtiöt sekä tilaaja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo eivät kommentoi aihetta enempää ennen kuin selvitys on valmistunut.