Hankkeen haastavuus tulee yksittäisistä vaativista työvaiheista, massiivisten materiaalivirtojen hallinnasta sekä laajasta kokonaisuudesta, jossa samalla alueella tehdään useita eri työvaiheita samanaikaisesti eri toimijoiden kesken. Rakentamisen haastavuutta lisää myös Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella liikkuva henkilömäärä, sillä työmaan ohi ja läpi kulkee noin 15 miljoonaa vuosittaista matkustajaa. Liikenteen sujuvuuden ja ihmisten tyytyväisyyden takaaminen on hankkeessa erittäin tärkeää.

T2 Infra -urakkaan kuuluu monipuolisten pohja- ja betonitöiden lisäksi louhintaa muun muassa nykyisen kehäradan päällä. Louhinnassa vaaditaan tarkkuutta ja taitoa, sillä urakassa liitytään olemassa olevaan kehäradan juna-asemaan, joka sijaitsee aivan rakenteilla olevan pysäköintitalon alapuolella. Louhintatyön suorittaa Kreaten oma Kalliorakentamisen yksikkö.

Lisäksi infraurakkaan kuuluu viisi siltaa, kuten ramppisiltoja ja kehäradan ylittävä kevyenliikenteen ratasilta. Kehäradan sisätiloihin rakennettavalle sillalle rakennetaan työaikaiset telineet sekä suojarakenne, joka toimii samalla myös louhintojen suojauksena. Rakentaminen tapahtuu yöaikaan ratakatkoissa. Kehäradan alapuolella on liikennettä koko ajan ja rataympäristössä toimiminen vaatii oman osaamisensa.

Vaativat T2 -infrahanke on hyvä esimerkki projektista, jossa hyödynnämme eri yksiköidemme monipuolista osaamista taataksemme laadukkaan lopputuloksen. T2 Infra -hankkeessa hyödynnämme vankkaa pohja-, betoni-, kallio-, silta- ja väylärakentamisen osaamistamme.

Toteutusvaiheeseen siirryttiin heinäkuussa 2019 ja toteutusvaihe sisältyi Kreate Oy:n ja SRV:n, joka on osa T2 allianssia Finavia Oyj:n, Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n, Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa, marraskuussa 2018 solmimaan sopimukseen infraosuudesta.

Pitkapuominen T2n tyomaalla 1

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Helsinki-Vantaan lentoasema
Terminaali 2

Valmistuminen

11/2021

Projektinjohtaja

Ville Oikari

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Rakennuspäällikkö Ville Oikari +358 40 591 9276 ville.oikari(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Tatu Tarkiainen +358 50 539 5210 tatu.tarkiainen(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja, kalliorakentaminen Olli Wéman +358 45 849 7888 olli.weman(a)kreate.fi

Artikkelit

Jatkamme urakointia Helsinki-Vantaan lentoasemalla – infrarakentamisessa siirrytään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen

Siirrymme Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n infraosuuden toteutusvaiheeseen. Allianssimallilla toteutettava ja valmistelevien töiden osalta aloitettu T2 Infra -hanke pääsee heinäkuun alusta täyteen vauhtiin. Kreaten toteuttama T2 Infra -kokonaisuus sisältää laajan kirjon…

Kreate Oy urakoi Helsinki-Vantaan lentoaseman Terminaali 2:n merkittävän infrahankkeen

Kreate Oy ja SRV Rakennus Oy, joka on osa T2-allianssia yhdessä Finavia Oyj:n kanssa, ovat solmineet 30.11.2018 sopimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman Terminaali 2:n allianssimallilla toteutettavasta infraosuuden kehitysvaiheesta. Lopullisesta infraosuuden toteutusvaiheeseen siirtymisestä…

Kreate mukaan Koskelan varikon allianssiurakan kehitysvaiheeseen – tarjousvaiheessa alkanut yhteistyö jatkuu vahvistaen samalla yhtiön rataliiketoimintaa

Kreate oli Skanskan kumppanina Helsingissä sijaitsevan Koskelan varikkohankkeen allianssiurakan kilpailutusvaiheessa. Hyvin alkanut kumppanuus ratarakentamisen ja kiertotalouden osalta jatkuu myös kehitysvaiheessa. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy teki elokuussa sopimuksen Koskelan varikkohankkeen allianssiurakan kehitysvaiheesta…