Pohja- ja insinöörirakentamisen ammattilaistemme vankka osaaminen korostuu Kansallismuseon historian suurimmassa rakennushankkeessa. Vuonna 1910 valmistunutta Kansallismuseota laajennetaan nykyiselle tontille pääosin maanalaisilla uudistiloilla sekä pihapuiston näyttävällä paviljongilla. Lisärakennuksen laajuus on noin 5 700 kerrosneliötä, josta noin 90 % sijaitsee maan alla kahdessa tasossa.

Louhinta-, paalutus- ja maarakennustyöt toteutetaan hyvin ahtaassa ympäristössä, josta kallion lisäksi löytyy maanalaisia huoltotiloja. Urakassa kiinnitämme erityistä huomiota muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan museorakennuksen tukirakenneratkaisuihin sekä rakennuksen välittömässä läheisyydessä ja osittain sen alapuolella tapahtuvaan louhintaan. Kymmeneen metriin ulottuvan louhinnan teemme vaiheistettuna kerroksittain, yhteensä noin 20 000 m3ktr.

Töiden aikana seuraamme aktiivisesti suojeltua museorakennusta sekä muita lähistöllä sijaitsevia kiinteistöjä. Oman haasteensa tuovat museon herkät Gallen-Kallelan kattofreskot, jotka määrittävät työmaalle tavanomaista tarkemmat raja-arvot louhinta- ja paalutustöistä aiheutuvalle tärinälle.

Teknisesti haastavimpiin työvaiheisiin lukeutuu hissikuilun toteuttaminen kalliotilaan huomioiden läheiset käytössä olevat parkkihallit ja lastauslaiturit. Vaativuutta tuo myös uuden maanalaisen sisäänkäynnin rakentaminen historialliseen museorakennukseen sekä kellaritilan toteutamme hydraulikiilaamalla museorakennuksen sisään.

Urakkaan kuuluu lisäksi erikoispohjarakentamista, kuten porapaalutusta, settiseiniä ja ankkurointia sekä vesilasi-injektointia, jolla estetään pohjaveden valuminen kaivantoon. Erikoispohjarakentamisesta vastaavat Kreaten yhteisyritys KFS Finlandin ammattilaiset.

Ainutlaatuinen Kansallismuseon laajennushanke toteutetaan hiilineutraalisuustavoitteet huomioiden; tavoitteena on vertailutasoon nähden 25 % pienempi hiilijalanjälki. Kreatella käytämme kiertotaloutta ja kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja, joilla tuotamme merkittäviä kustannussäästöjä mm. parantamalla projektien materiaalinhallintaa. Työmaalla syntyvät louheet hyödynnetään Kruunusillat-hankkeella ja louhintojen porapöly tulevilla vaativan infrarakentamisen työmaillamme. Urakassa syntyvän ylimääräisen maa-aineksen toimitamme jatkokäyttöön omille kiertotalousalueillemme. Työmaamme koneet ja laitteet ovat tiukkojen päästöluokkavaatimusten mukaisia ja toimivat pelkästään uusiutuvilla polttoaineilla ja sähköllä.

Rakennuttajana on Senaatti-kiinteistöt ja päätoteuttajana SRV. Urakka-aika Kreaten osalta on 9/2023–6/2024.

Samanaikaisesti laajennusrakentamisen kanssa Kansallismuseon historiallinen päärakennus osittain peruskorjataan. Laajentunut ja peruskorjattu Kansallismuseo avautuu yleisölle keväällä 2027.

Kreate toteuttaa Kansallismuseon laajennusosan haastavan louhinta- ja pohjarakentamisen urakan.

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Mannerheimintie 34, Helsinki

Valmistuminen

06/2024

Projektinjohtaja

Tatu Tarkiainen

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Tatu Tarkiainen +358 50 539 5210 tatu.tarkiainen(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Tommi Pelkonen +358 400 347 456 tommi.pelkonen(a)kreate.fi

Artikkelit

Kreate asentaa salaojamatot Korsvägenin rautatieasemalle Göteborgissa – yhtiön Ruotsin liiketoiminta kehittyy suotuisasti

Kreate Sverige AB on solminut aiesopimuksen salaojamattojen asentamisesta West Link Contractors -työyhteenliittymän kanssa. Urakassa Kreate asentaa 20 000 neliömetriä salaojamattoa Korsvägenin rakenteilla olevalle rautatieasemalle ja sen tunneleihin Göteborgissa Ruotsissa. Sopimuksen…

Jani Pieksemä kiertotalouden projektipäälliköksi

Kiertotalousosaajiemme joukko sen kuin kasvaa ja vahvistuu, kun insinööri (ylempi AMK) Jani Pieksemä on aloittanut meillä projektipäällikkönä.Kestävän rakentamisen ammattilaisen uralle on mahtunut tätä ennen niin viranomaistehtäviä ympäristönsuojelun parissa kuin kiertotalous-…

Mikko Koponen ratatekniikan työmaapäälliköksi

Ratayksikkömme on saanut uutta vahvistusta, kun Mikko Koponen aloitti meillä työmaapäällikkönä. Koulutukseltaan hän on rakennustekniikan insinööri (AMK) ja työkokemusta löytyy niin ratatekniikasta kuin maanalaisesta louhinnasta.–  Edelliset kaksi isoa projektia olivat…