Kreaten väyläammattilaiset rakentavat Oulun kaupungin ja Oulun Veden tilaamassa urakassa Tahkokankaalle uusia katuja ja kevyen liikenteen väyliä kaikkiaan noin 3 kilometriä sekä kuntorataa noin 1,3 kilometriä.

Ekotehokkaan rakentamisen kärkihankkeessa hyödynnämme tehokkaasti työmaalla syntyviä materiaaleja. Merkittävä osa leikkausmassoista sekä purettujen rakennusten betoni- ja tiilimurske saadaan hyödynnettyä paikan päällä työmaalla muun muassa jalankulku- ja pyöräteiden sekä latujen rakenteissa, sen sijaan että kuljettaisimme ne pois. Näin syntyy kustannussäästöjä ja pienennämme rakentamistöiden hiilijalanjälkeä. Samalla vähennämme neitseellisten materiaalien käyttöä ja niistä syntyviä kustannuksia sekä tieverkkojen ruuhkaa. 

Infrarakentamisen ekologisuus ulottuu myös vesihuoltoon, jonka rakentamisen toteutamme luonnonmukaisia ratkaisuja painottaen: hulevedet imeytetään entistä tehokkaammin maastoon hulevesien viivytysrakenteiden avulla. Alueen asukkaille ne tulevat näkymään esimerkiksi viivytyspainanteina kuntoradan varrella. Kaikkiaan alueelle tulee erilaisia vesihuoltoverkostoja noin 9 kilometrin verran.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi Kreate rakentaa kuntorataa, joka yhdistää Tahkokankaan ja Hiirosen reitistöt.

Urakka-aika on 10/2022–11/2023 ja arvoltaan se on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Kreate rakentaa Tahkokankaan kadut ja vesihuollon Oulussa

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Tahkokankaantie, Oulu

Valmistuminen

11/2023

Projektinjohtaja

Juha Schönberg

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Rakennuspäällikkö Juha Schönberg +358 40 587 9759 juha.schonberg(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Jukka-Pekka Kukkonen +358 50 472 6209 jukka-pekka.kukkonen(a)kreate.fi

Artikkelit

Veturitien sillan massiiviset pääkannatinpalkit nousevat taidolla ja tarkkuudella lyhyissä aikaikkunoissa

Veturitien sillan kolmevaiheinen rakentaminen on edennyt toisen vaiheen puoliväliin – onhan suurin osa pääkannatinpalkkien nostoista saatu onnistuneesti tehtyä. Uusi ylikulkusilta on osa Helsingin kaupungin mittavaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta ja…

Jari Hinttala aloitti ratayksikössä työpäällikkönä

Ratayksikkömme on saanut vahvistusta, kun rakennusinsinööri (AMK) Jari Hinttala aloitti työpäällikkönä Kreate Radalla. Ennen meille tuloaan hän työskenteli Suomen suurimmilla rakennusurakoitsijoilla työmaa- ja työpäällikkönä ratarakentamisen projekteilla sekä siltarakentamisen projektivastaavana, taloussuunnittelijana,…

Neuvottelut Sulkavuoren keskuspuhdistamolla kevytyrittäjinä työskennelleiden ukrainalaisten siirtymisestä työsuhteeseen etenivät

Kreate tiedotti torstaina 2.2. TYL Sulkavuoren tehneen päätöksen kevytyrittäjyyden lopettamisesta Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeella sekä alihankintayrityksen halukkuudesta palkata kaikki noin 20 kevytyrittäjää työsuhteeseen. Asiaa on käyty läpi perjantaina yhdessä ukrainalaisten kanssa,…