Kreaten väyläammattilaiset rakentavat Oulun kaupungin ja Oulun Veden tilaamassa urakassa Tahkokankaalle uusia katuja ja kevyen liikenteen väyliä kaikkiaan noin 3 kilometriä sekä kuntorataa noin 1,3 kilometriä.

Ekotehokkaan rakentamisen kärkihankkeessa hyödynnämme tehokkaasti työmaalla syntyviä materiaaleja. Merkittävä osa leikkausmassoista sekä purettujen rakennusten betoni- ja tiilimurske saadaan hyödynnettyä paikan päällä työmaalla muun muassa jalankulku- ja pyöräteiden sekä latujen rakenteissa, sen sijaan että kuljettaisimme ne pois. Näin syntyy kustannussäästöjä ja pienennämme rakentamistöiden hiilijalanjälkeä. Samalla vähennämme neitseellisten materiaalien käyttöä ja niistä syntyviä kustannuksia sekä tieverkkojen ruuhkaa. 

Infrarakentamisen ekologisuus ulottuu myös vesihuoltoon, jonka rakentamisen toteutamme luonnonmukaisia ratkaisuja painottaen: hulevedet imeytetään entistä tehokkaammin maastoon hulevesien viivytysrakenteiden avulla. Alueen asukkaille ne tulevat näkymään esimerkiksi viivytyspainanteina kuntoradan varrella. Kaikkiaan alueelle tulee erilaisia vesihuoltoverkostoja noin 9 kilometrin verran.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi Kreate rakentaa kuntorataa, joka yhdistää Tahkokankaan ja Hiirosen reitistöt.

Urakka-aika on 10/2022–11/2023 ja arvoltaan se on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Kreate rakentaa Tahkokankaan kadut ja vesihuollon Oulussa

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Tahkokankaantie, Oulu

Valmistuminen

11/2023

Projektinjohtaja

Juha Schönberg

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Rakennuspäällikkö Juha Schönberg +358 40 587 9759 juha.schonberg(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Jukka-Pekka Kukkonen +358 50 472 6209 jukka-pekka.kukkonen(a)kreate.fi

Artikkelit

Itäväylää asfaltoidaan Mustapuron kohdalla maanantaina 29.5.

Itäväylällä Mustapuron kohdalla tehdään perjantain 26.5. aikana valmisteluita viikonlopun jälkeen tapahtuvaa asfaltointia varten. Perjantaina eteläisimmällä kaistalla työmaan kohdalla olevat raskasesteet vaihdetaan lamelleihin eli kevyempiin sulkupylväisiin. Itäväylän kaikki kaistat tullaan asfaltoimaan…

Topias Lahti kiertotalouden tuotantopäälliköksi

Kreaten kiertotalousosaaminen sai uutta vahvistusta ympäristötekniikan insinööri (YAMK) Topias Lahden aloittaessa tuotantopäällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt useita vuosia ympäristökonsulttina sekä massiivipurkamisen ja rakennusjätteiden kierrättämisen parissa. – Olin ajatellut siirtyväni purku-…

Itäväylällä Sahaajankadun ylikulkusillalla liikenne siirtyy pohjoisille kaistoille – Siilitiellä tulossa väliaikaisia reittimuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille

Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla Roihupellon kohdalla sillan yläpuoliset korjaustyöt etenevät kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen. Sahaajankadun ylikulkusillalla työmaa-alue siirtyy sillan keskiosuudelta eteläisimmän kaistan kohdalle torstaina 18.5. Tästä johtuen keskustaan menevä liikenne ohjataan…