Ensimmäisen vaiheen hankkeessa Etelä-Pohjanmaan valtaväylälle rakennetaan uudet keskikaiteelliset ohituskaistat Atrian eritasoliittymän ja Hipintien väliselle osuudelle sekä Muurimäen ja Patruunatehtaantien väliselle osuudelle. Lisäksi Atrian eritasoliittymää parannetaan, Muurimäen kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä ja rakennetaan uusi Patruunatehtaan alikulkukäytävä sekä tehdään melusuojauksia ja toteutetaan uusi tievalaistus. Työyhteenliittymänä toteutettavan hankkeen ansiosta valtatiellä 19 Seinäjoki–Lapua-väli sujuvoituu ja liikenneturvallisuus paranee.

Kehitysvaiheen yksi aikaa vievimmistä suunnittelutöistä oli Atrian vesi- ja jätevesilinjojen ratkaisut, joilla taataan vesihuollon häiriötön toiminta. Turvallisuutta puolestaan lisää Muurinmäen eritasoliittymän tasoparannus, kun sillasta rakennetaan alkuperäistä suunnitelmaa leveämpi. Leveämmällä sillalla isommatkin ajoneuvot pystyvät kohtaamaan toisensa turvallisesti. Lisäksi idea Atrian eritasoliittymän länsipuolen rampin hyödyntämisestä rinnakkaistiessä tuo rakentamiseen kustannussäästöjä. Muurimäen sillan paalutuksista vastasi Kreaten yhteisomistusyritys KFS Finlandin erikoispohjarakentamisen ammattilaiset.

Kiertotalous huomioidaan monella tavalla, kuten hyödyntämällä hankkeella syntyviä massoja teiden ja liittymien rakentamisessa. Kun massoja ei tarvitse liikuttaa matkojen päähän, hiilidioksidipäästöt vähenevät. Lisäksi korvaamme esimerkiksi suodatinhiekan kalliomurskeella, joka on edullisempaa ja saatavuudeltaan parempaa. Lisäksi kehitysvaiheessa suunniteltiin Hipintien risteykselle uusi linjaus, joka palvelee paremmin valtatien tulevia kehittämistarpeita.

Väyläviraston, Seinäjoen kaupungin ja Lapuan kaupungin tilaaman yhteishankkeen urakka-aika 2/2022–9/2023. STk-urakan toteutusvaiheen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, josta Kreaten osuus on 50 prosenttia.

Kreate on mukana Vt 19 Seinäjoki-Lapua-hankkeessa

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Päivölänkatu 40, Seinäjoki

Valmistuminen

09/2023

Projektinjohtaja

Ari-Pekka Linna

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Ari-Pekka Linna +358 400 408 805 ari-pekka.linna(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Matti Hirvonen +358 40 590 4258 matti.hirvonen(a)kreate.fi

Artikkelit

Kreate Rata Oy sulautuu Kreate Oy:hyn – organisaatiorakenne selkeytyy

Kreate Group Oyj on päättänyt sulauttaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Kreate Rata Oy:n toiseen tytäryhtiöönsä Kreate Oy:hyn. Sulautumisen tavoitteena on yksinkertaistaa yhtiörakennetta ja tehostaa toimintaa. – Kreate Oy ja Kreate Rata…

Kreate aloitti toimenpiteet Rakennusliiton epäilyjen kohteeksi joutuneella tamperelaisella työmaalla

Kreate on tiivistänyt yhteistyötä eri tahojen kanssa selvittääkseen julkisuuteen nousseet palkanmaksuun ja oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvät epäselvyydet Sulkavuoren keskuspuhdistamo -hankkeella. Ensimmäiset toimenpiteet tilanteen selvittämiseksi on tehty, mutta selvitystyö on vielä kesken.…

Tammikuu toi talvitulvat Mustapurolle – tulossa työmaan 3. vaiheen asfaltointi

Viime viikkojen lämmin sää, lumien sulaminen sekä lumi- ja erityisesti vesisateet ovat saaneet Mustapuron veden nousemaan. Talvinen tulva on vaikuttanut myös työmaahan, jossa useat pumput ovat poistaneet ylimääräistä vettä ympäri…