Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/.

Tammi-maaliskuu lyhyesti

 • Tilauskanta oli 183,6 (265,7) miljoonaa euroa, laskua 30,9 %
 • Liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 54,4 (65,8) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli -17,4 % (30,5 %)
 • Käyttökate oli 1,6 (1,0) miljoonaa euroa eli 3,0 (1,5) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA kasvoi ja oli 0,3 (-0,4) miljoonaa euroa eli 0,5 (-0,6) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 (-0,08) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -3,1 (-3,3) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 20,9 (38,0) miljoonaa euroa
 • Tulosohjeistus ennallaan: Kreate arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2024 laskee ja on 270–300 miljoonaa euroa (2023: 320,0 miljoonaa euroa) ja EBITA kasvaa ja on 8–11 miljoonaa euroa (2023: 7,8 miljoonaa euroa).

 

Infrarakentamisen toimintaympäristö lyhyesti

 • Volyymi laski vuoden 2023 aikana 5 prosenttia
 • Volyymin ennakoidaan laskevan 2 prosenttia vuonna 2024
 • Kustannuskehitys on rauhoittunut, tietyt rakentamisen kustannukset jopa laskussa
 • Julkiset ja yksityiset asiakkaat ovat nyt aktiivisia uusien hankkeiden osalta Kreatelle soveltuvassa markkinassa
 • Hankkeiden käynnistymisen viive on lyhyt ja hankkeita saadaan tarvittaessa ripeästi käyntiin
 • Pitkän ajan näkymät valoisat

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Vuosi 2024 on alkanut odotustemme mukaisesti. Tammikuussa ohjeistimme koko vuoden 2024 osalta liikevaihdon laskua ja EBITA:n kasvua – ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 17 % viime vuoden tammi-maaliskuuhun nähden, mutta siitä huolimatta onnistuimme kääntämään EBITA:n positiiviseksi ja parantamaan kannattavuutta.

Tämä on nyt toinen peräkkäinen vuosineljännes, jolloin olemme parantaneet kannattavuutta vertailukauteen nähden sekä euromääräisesti että suhteellisesti. Uskommekin, että olemme nyt saaneet käännettyä kannattavuustrendin parempaan suuntaan.

Kannattavuuden parantaminen 10 miljoonaa euroa alhaisemmalla liikevaihdolla on todella hyvä suoritus, ja se kuvastaa myös erittäin vahvaa operatiivista tekemistämme ja joustavaa kustannusrakennettamme. Haluan kiittää kaikkia noin 500 osaajaamme, jotka ovat tehneet hienoa työtä hankkeillamme. Osaamisen lisäksi tulosparannuksessa voi nähdä myös entistä vahvemman riskienhallinnan vaikutuksen ja sen että kiinnitämme huomiota oikeisiin asioihin.

Markkinatilanne infrarakentamisessa on erittäin hyvä – talonrakentamisen hiljentyminen ei meillä näy. Aktiviteettia on kaikilla rintamilla, ja hankkeita on paljon laskennassa ja neuvotteluissa. Valoisan markkinatilanteen takia en olekaan huolestunut vertailukautta alhaisemmasta tilauskannan tasosta. Noudatamme tarjoamisessa selektiivisyyttä, ja minulla on vankka luottamus siihen, että tulemme tässä markkinatilanteessa omamme ottamaan. Ruotsin kallio- ja betonirakentamisen tilauskanta on korkealla tasolla, ja liiketoiminta Ruotsissa on kaikkiaan kehittynyt suunnitelmien mukaan.

Liikevaihto- ja EBITA-ohjeistuksemme pysyvät muuttumattomina. Liikevaihdon arvioidaan olevan koko vuonna 270–300 miljoonaa euroa ja EBITA:n 8–11 miljoonaa euroa. Arvioimme, että liikevaihto tulee kertymään vahvemmin vuoden toisella kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2023 liikevaihtojakaumaan.

Vastuullisuustyö ja kestävyysasiat sekä -raportointi nousevat tänä vuonna uuden lainsäädännön myötä aivan uudella tavalla monen pörssiyrityksen asialistalle ja talousraportoinnin rinnalle. Myös me valmistaudumme uusiin raportointivaatimuksiin ja valitsimme yhtiökokouksessamme kestävyysraportoinnin varmentajan. Tässä osavuosikatsauksessa on myös ensimmäistä kertaa oma vastuullisuusosio, jonka alla esitämme valittujen vastuullisuustavoitteiden osalta kehitystä neljännesvuosittain.

Olemme saavuttaneet tänä vuonna päättyvän strategiakautemme tavoitteet suurelta osin etupainoisesti, ja alkuvuoden aikana olemme viimeistelleet strategiapäivitystämme ja tavoitteittamme tuleville vuosille. Olemme tänään julkaisseet  pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja niiden mukaisesti tavoittelemme yli viiden prosentin EBITA-marginaalia, liikevaihdon 5–10 prosentin vuosittaista kasvua sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitämistä alle 2,5-tason. Kymmenvuotias Kreate on hyvässä operatiivisessa ja taloudellisessa iskussa, ja yhdessä sitoutuneen ja osaavan henkilöstömme kanssa uskon meidän näihin tavoitteisiin yltävän.

Esittelemme päivitetyn strategiamme pääomamarkkinapäivässä 6. toukokuuta, johon toivotamme kaikki tervetulleeksi. Strategian ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi avaamme tarkemmin raideliiketoimintaamme sekä kallio- ja betonirakentamistamme Ruotsin markkinoilla.”

Avainluvut

Miljoonaa euroa

1-3/2024

1-3/2023

1-12/2023

Tilauskanta

 183,6

 265,7

 196,3

Liikevaihto

 54,4

 65,8

 320,0

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, %

 -17,4

 30,5

 16,8

Käyttökate

 1,6

 1,0

 14,0

Käyttökate-%

 3,0

1,5

4,4

EBITA

 0,3

 -0,4

 7,8

EBITA-%

0,5

-0,6

2,4

Liiketulos

 0,2

 -0,4

 7,6

Liiketulos-%

0,4

-0,7

2,4

Kauden tulos

 -0,6

 -0,7

 3,9

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

 63,5

 79,9

 59,6

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 11,5

 9,9

 11,2

Oman pääoman tuotto, %

 9,4

 10,3

 9,1

Operatiiviset nettoinvestoinnit

 -1,0

 -3,2

 -5,9

Operatiivinen vapaa kassavirta

 -3,1

 -3,3

 26,1

Nettokäyttöpääoma

 -7,0

 5,6

 -11,3

Nettovelka

 20,9

 38,0

 16,8

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12 kk

 1,4

 3,0

 1,2

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12 kk pro forma*

 

3,1*

 

Omavaraisuusaste, %

 34,9

 32,1

 31,8

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimennettu €

 -0,06

 -0,08

 0,44

Osakekohtainen tulos, laimentamaton  €

 -0,06

 -0,08

 0,44

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 445

 455

 472

Henkilöstö keskimäärin

 447

 453

 454

*) Vertailukauden pro forma sisältää yrityskaupassa hankitun kohteen käyttökatteen ajalta 1.4.-31.8.2022

 

Tulosohjeistus vuodelle 2024 ennallaan (julkaistu 31.1.2024)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2024 laskee ja on 270–300 miljoonaa euroa (2023: 320,0 miljoonaa euroa) ja EBITA kasvaa ja on 8–11 miljoonaa euroa (2023: 7,8 miljoonaa euroa).

Ohjeistuksen perusteet: Yhtiön ohjeistus perustuu vuonna 2024 realisoituvaksi odotettuun tilauskannan määrään vuodenvaihteessa. Yhtiö näkee Kreatelle ominaisen vaativan infrarakentamisen osalta vakaata jatkuvuutta liiketoiminnan vastasyklisen luonteen ansiosta vallitsevasta korko- ja kustannusinflaatiotasosta sekä yleisistä markkinanäkymistä huolimatta. Yhtiö tarjoaa projekteja entistä selektiivisemmin, minkä odotetaan laskevan liikevaihtoa  ja parantavan kannattavuutta.

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen

Kreate Group Oyj julkaisee vuonna 2024 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • 16.7.2024 Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2024
 • 25.10.2024 Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2024

 

Webcast-tiedotustilaisuus

Kaikille avoin suora webcast-lähetys järjestetään tänään 26.4.2024 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Mikko Laine. Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/q1-2024. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/reports/.

 

Kutsu pääomamarkkinapäivään

Kutsumme sijoittajat, pääomamarkkinoiden edustajat, analyytikot sekä tiedotusvälineiden edustajat pääomamarkkinapäivään maanantaina 6.5.2024 klo 9–11. Tilaisuudessa esittelemme päivitetyn strategiamme ja taloudelliset tavoitteemme sekä syvennymme  rataliiketoimintaan ja Ruotsin inframarkkinoihin. Kaikki esitykset pidetään suomeksi. Tapahtumaa voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://kreate.videosync.fi/cmd-2024. Lisätietoja sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät sivulta https://kreate.fi/sijoittajille/paaomamarkkinapaiva-2024/.

 

Kreate Group Oyj
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 320 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet