• 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Osavuosikatsaus Q1 (26.4. 2024): Tulosohjeistus ennallaan

Tulosohjeistus vuodelle 2024

(Julkaistu 31.1.2024)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2024 laskee ja on 270–300 miljoonaa euroa (2023: 320,0 miljoonaa euroa) ja EBITA kasvaa ja on 8–11 miljoonaa euroa (2023: 7,8 miljoonaa euroa).

Ohjeistuksen perusteet: Yhtiön ohjeistus perustuu vuonna 2024 realisoituvaksi odotettuun tilauskannan määrään vuodenvaihteessa. Yhtiö näkee Kreatelle ominaisen vaativan infrarakentamisen osalta vakaata jatkuvuutta liiketoiminnan vastasyklisen luonteen ansiosta vallitsevasta korko- ja kustannusinflaatiotasosta sekä yleisistä markkinanäkymistä huolimatta. Yhtiö tarjoaa projekteja entistä selektiivisemmin, minkä odotetaan laskevan liikevaihtoa ja parantavan kannattavuutta.

Vuosikatsaus 2023 kansi

Vuosikatsaus 2023 sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja  palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Tulosohjeistus vuodelle 2024

(Julkaistu 31.1.2024)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2024 laskee ja on 270–300 miljoonaa euroa (2023: 320,0 miljoonaa euroa) ja EBITA kasvaa ja on 8–11 miljoonaa euroa (2023: 7,8 miljoonaa euroa).

Ohjeistuksen perusteet: Yhtiön ohjeistus perustuu vuonna 2024 realisoituvaksi odotettuun tilauskannan määrään vuodenvaihteessa. Yhtiö näkee Kreatelle ominaisen vaativan infrarakentamisen osalta vakaata jatkuvuutta liiketoiminnan vastasyklisen luonteen ansiosta vallitsevasta korko- ja kustannusinflaatiotasosta sekä yleisistä markkinanäkymistä huolimatta. Yhtiö tarjoaa projekteja entistä selektiivisemmin, minkä odotetaan laskevan liikevaihtoa ja parantavan kannattavuutta.

 

Tulosohjeistukset vuodelle 2023

Tarkistettu 25.10.2023/ Ei muutosta

Julkaistu 6.7.2023

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2022: 273,9 miljoonaa euroa) tulee olemaan 300–325 miljoonaa euroa. EBITA:n (2022: 8,8 miljoonaa euroa) arvioidaan olevan 7,0–8,5 miljoonan euron tasolla.

Ohjeistuksen perusteet

Vahva tilauskanta sekä hankkeiden suunnitelmallinen ja osittain odotettua nopeampi toteutus ovat kasvattaneet Kreaten liikevaihtoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Saman trendin odotetaan jatkuvan myös jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, minkä myötä liikevaihdon arvioidaan kasvavan aiemmin arvioitua korkeammalle tasolle.

Samaan aikaan alkuvuonna korkealla tasolla säilynyt inflaatio ja alan palkkakehitys sekä muutokset rakentamisen kokonaismarkkinassa ovat vaikuttaneet kannattavuuteen. Lisäksi aiemmasta arviosta poiketen aiempien vuosien indeksisuojaamattomat hankkeet aiheuttivat negatiivisia katevaikutuksia heikentäen vuoden 2023 kannattavuutta. Ratarakentamisen liiketoiminnassa alkuvuonna alkavaksi arvioitujen hankkeiden siirtyminen eteenpäin on kiristänyt markkinaa ja se on vaikuttanut heikentävästi tämän liiketoiminnan arvioituun volyymiin ja kannattavuuteen.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 31.1.2023)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto on vuoden 2022 tasolla (2022: 273,9 miljoonaa euroa) ja EBITA (2022: 8,8 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2022 verrattuna.

Ohjeistuksen perusteet:

Kreaten korkea tilauskanta vuoden 2023 alussa tukee liikevaihdon positiivista kehitystä, mutta yleinen taloudellinen tilanne voi vaikuttaa uuden tilauskannan kertymiseen vuoden aikana. Tilauskannan lisäksi Kreaten erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina tukevat EBITA:n kasvua vuonna 2023.

Vuosikatsaus 2022

Vuosikatsaus 2022 sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä vastuullisuusosion, palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022.

Tulosohjeistukset vuodelle 2022

Ennakkotietoa Kreaten vuoden 2022 taloudellisesta kehityksestä (julkaistu 11.1.2023)

Kreate Group Oyj (”Kreate”) julkistaa ennakkotietoja vuoden viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta kehityksestä. Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Kreaten liikevaihto vuonna 2022 kasvoi 273,9 miljoonaan euroon ja EBITA oli 8,8 miljoonaa euroa.

30.9.2022 annettu ohjeistus vuodelle 2022:
Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2021 verrattuna ja tulee olemaan noin 250–260 miljoonaa euroa. EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) laskee 8,5–9,5 miljoonan euron tasolle.

Kreaten vahvistunut tilauskanta, viimeisen vuosineljänneksen aikana käynnistyneet uudet hankkeet, hankkeiden tehokas toteuttaminen ja strateginen erikoistuminen vaativaan rakentamiseen tukivat liikevaihdon kehittymistä vuoden viimeisellä neljänneksellä aiemmin arvioitua enemmän. Euromääräisen EBITAn kehittymiseen vaikuttivat sekä pitkäkestoiset hankkeet, joita ei ollut sidottu indeksiin, että yleinen kustannusinflaatio ja korkojen nousu.

Lue tiedote kokonaisuudessaan.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 30.9.2022)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2021 verrattuna ja tulee olemaan noin 250–260 miljoonaa euroa. EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) laskee 8,5–9,5 miljoonan euron tasolle.

Ohjeistuksen perusteet

Kreaten vahva tilauskanta, erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina ovat tukeneet liikevaihdon kertymistä ja tilauskannan vahvistumista odotetusti. Viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistyvä 120 miljoonan euron arvoinen Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke vaikuttaa jo vuoden 2022 liikevaihtoon, ja on erinomainen esimerkki Kreaten vahvasta osaamisesta ja kilpailukyvystä.

Kustannusinflaation aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä, jotka näkyvät erityisesti polttoainekustannusten ja energiahintojen nousuna sekä aikaisemmin alkaneet pitkäkestoiset hankkeet, joita ei ole sidottu indeksiin, vaikuttavat EBITA:n ja suhteellisen kannattavuuden kehittymiseen arvioitua enemmän tilikaudella 2022. Pitkäkestoisilla hankkeilla tai yleisellä kustannusinflaatiolla ei odoteta olevan tulosvaikutusta enää vuodelle 2023. Vuonna 2022 solmituissa sopimuksissa kustannustason muutokset on kyetty ottamaan sopimuksellisin keinoin aiempaa paremmin huomioon.

Lisäksi yhtiön syyskuussa julkistama strateginen laajentuminen sähkörata- ja turvalaiteliiketoimintaan nopeutetulla aikataululla aiheuttaa vuodelle 2022 kertaluonteisia kustannuksia. Nyt tehdyt panostukset kuitenkin mahdollistavat ratarakentamisen kasvusuunnitelmien toteutumisen tehokkaammin tulevina vuosina.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 26.1.2022)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) ja EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) kasvavat verrattuna vuoteen 2021.

Ohjeistuksen perusteet

Kreaten vahva tilauskanta, erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina tukevat yhtiön strategista kasvuennustetta

Vuosikatsaus 2021

Vuosikatsaus 2021 sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021.

Tulosohjeistukset vuodelle 2021

Ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu 23.11.2021)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto ja EBITA ovat vuoden 2020 tasolla (2020: liikevaihto 235,3 miljoonaa euroa ja EBITA 10,5 miljoonaa euroa).

Ohjeistuksen perusteet

Liikevaihtoa koskevan ohjeistuksen muutokseen vaikuttavat positiivisesti kuluvan vuoden aikana kehittynyt tilauskanta ja merkittävien projektien käynnistyminen viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Kreate ei ole aiemmin julkistanut EBITA-ohjeistusta vuodelle 2021. Kreate aikoo jatkossa julkistaa liikevaihtoa ja EBITA:aa koskevan ohjeistuksen.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu 8.2.2021)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2020: 235,3 miljoonaa euroa) laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

31.12.2020 Kreaten tilauskanta oli 134,9 miljoonaa euroa (31.12.2019: 177,2 miljoonaa euroa). Tästä noin 111 miljoonaa euroa odotettiin realisoituvan vuoden 2021 aikana (31.12.2019: 130,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana). Viimeisen kolmen vuoden (2018–2020) aikana Kreate on tuottanut tilikauden aikana keskimäärin 107 miljoonaa euroa liikevaihtoa tilikauden alussa olleen tilauskannan lisäksi. Kreate arvioi 8.2.2021, että 31.12.2020 tilauskannan odotettu kannattavuus oli normaalilla tasolla.

Vuosikatsaus 2020

Vuosikatsaus 2020 sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020.

Analyysit ja analyytikkoraportit

Lue analyytikoiden laajat analyysit  Kreatesta sekä uusimmat tuloskommentit.

Analyytikot ja analyytikkoraportit

Avainluvut

Tutustu Kreaten avainlukuihin. Tunnuslukujen laskentakaavat löydät täältä.

Tutustu avainlukuihin