Please accept marketing-cookies to watch this video.

Hyvä ennakkosuunnittelu, kehitysvaiheesta asti erinomaisesti toiminut yhteistyö ja vahva yhdessä tekemisen meininki siivittivät Klaukkalan ohikulkutien hankkeen valmistumista etuajassa. Lopputuloksena uusi Klaukkalan kehätie päästiin ottamaan liikenteelle lähes vuoden etuajassa.  

Klaukkalan ohikulkutien hanke sisälsi lähes kahdeksan kilometrin mittaisen kehätien lisäksi 16 kilometriä muiden väylien rakentamista, 470 000 kuutiota kalliolouhintoja ja yli 500 000 kuutiota maanleikkausta, neljä eritasoliittymää ja kuusi uutta siltaa sekä 75 kilometriä nauhapystyojitusta.

Kohteen haastavin paikka oli 110 metriä pitkän Lamminsuon risteyssillan rakentaminen louhimisineen vilkkaasti liikennöidyn moottoritien päälle.

– Ajoitimme paljon töitä ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja pyrimme työn suunnittelussa siihen, että saimme pidettyä moottoritienopeudet mahdollisimman korkeina turvallisuutta unohtamatta, kertoo kohteen työpäällikkö Sami Laakso Kreatesta.

Suunnittelulla hankkeen hiilijalanjälki pienemmäksi ja aikataulu tiukemmaksi

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan Klaukkalan ohikulkutien hanke oli 600 000 kiintokuutiota massaylijäämäinen, mutta ideoinnin myötä Kreate sai pienennettyä louhintamääriä sekä hyötykäytettyä rakentamisessa syntyneet maa- ja kiviainekset hankkeella.

– Teimme jo tarjousvaiheessa huolellista suunnittelua, mikä jalostui toteutettaviksi ideoiksi hankkeen kehitysvaiheessa. Tärkein innovaatiomme oli hankkeen massatasapainon kehittäminen, minkä tuloksena nostimme tietä ja saimme hyödynnettyä kaiken maa- ja kallioaineksen rakentamisessa poiskuljettamisen sijaan, valottaa Laakso.

Alkuperäisen massamäärän kuljettaminen pois hankkeelta olisi tarkoittanut noin 60 000 nuppiautokuormallista kiviainesta eli noin 200-250 kuorma-autollista ajamassa päivittäin tie- ja katuverkossa. Louhinta- ja maamassojen hyödyntäminen rakentamisessa vähensi paitsi ruuhkaisuutta tie- ja katuverkossa myös ympäristölle aiheutuvia haittoja sekä hankkeen kustannuksia.

– Nämä tien suunnittelussa optimoidut ratkaisut ovat nopeuttaneet työn toteuttamista, lisänneet kustannustehokkuutta ja pienentäneet hankkeen hiilijalanjälkeä. Suurin syy aikataulun alittumiselle on se, että urakoitsija on onnistunut hyvin työn suunnittelussaan, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Antti Koski.

Yhteinen onnistuminen: luvut sen kertovat

 • Alkuperäinen budjetti 42 M€, toteutuneet kustannukset noin 33 M€
 • 8 km päätietä
 • 16 km muita väyliä
 • 6 siltaa
 • 4 eritasoliittymää
 • työllisti yli 600 ihmistä
 • tehdyt työtunnit yli 250 000
 • 0 poissaoloon johtanutta tapaturmaa

Tehokkuutta ja laadukasta toteuttamista tietomallien avulla

Klaukkalan ohikulkutien toteutuksessa hyödynnettiin mallipohjaista suunnittelua, mikä varmistaa infrakohteiden tehokkaan toteutuksen suunnitelmien mukaisesti sekä parantaa toteutuksen tarkkuutta.

– Toteutimme kaikki rakenteet kantavaan yläpintaan asti koneohjauksella eli jokaisessa koneyksikössä oli koneenohjausjärjestelmät, joista koneenkuljettajat näkivät viimeisimmän tiedon. Reaaliaikaisten mallien avulla saimme tehtyä työn tehokkaasti ja kerralla oikein, Laakso kertoo.

Suunnittelun ja työmaan tiiviissä yhteistyössä hanke aikataulutettiin alueisiin, joiden perusteella toimitettiin koneohjausmalleja. Tietomallipohjaisesti tarkastettiin suunnitelmia sekä annettiin ja käsiteltiin palautetta.

– Yhteistyö tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä toimi erinomaisesti ja mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen sekä selkeytti että tehosti tiedonkulkua osapuolten välillä, Koski toteaa.

Yli 600 ammattilaista – tapaturmataajuus 0

Isot rakennushankkeet työllistävät satoja rakennusalan ammattilaisia, jotka tekevät yhdessä töitä projektin onnistumisen eteen. Klaukkalan ohikulkutien työmaalla työskenteli yli 600 rakennusalan ammattilaista, joista jokainen perehdytettiin hankkeelle. Työmaan toimintaan ja työturvallisuuteen perehdyttäminen näkyy myös projektin tapaturmatilastoissa.

– Yksi hankkeen mittareista oli tapaturmataajuus. Pääsimme tavoitteeseemme, eikä koko mittavan hankkeen aikana tullut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa, Laakso iloitsee.

Monipuolista rakentamista sisältävät infrahankkeet ovat yhteisponnistuksia, jotka vaativat työsuunnittelun lisäksi saumatonta yhteistyötä ja vankkaa osaamista. Kreaten omien väylä-, silta- ja kalliorakentamisen ammattilaisten lisäksi hankkeella työskenteli kymmeniä alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita.

– Pääurakoitsija on aina näkyvämmin esillä, mutta emme ole tehneet tätä yksin. Kanssamme on ollut satoja ammattilaisia tekemässä tästä mahdollista. Onnistuneeseen lopputulokseen on vaikuttanut myös toimiva yhteistyö Väyläviraston ja Nurmijärven kunnan kanssa. Olemme paiskineet ahkerasti töitä yhdessä saadaksemme tien auki liikenteelle mahdollisimman nopeasti, Laakso päättää.

Klaukkalan ohikulkutien hanke numeroina

Hankkeessa rakennettiin Klaukkalan keskustaajaman kiertävä noin kahdeksan kilometrin mittainen ohikulkutie Vt 3:n ja Mt 132:n välille. Nurmijärven kunnanhallitus nimesi ohikulkutien Klaukkalan kehätieksi marraskuussa. Mt 132 Klaukkalan kehätie otetaan liikenteelle 26.11.2020 ja sen omaa radio-ohjelmaa voi kuunnella www.keharadio.com 87,6 MHz.

 • Alkuperäinen budjetti 42 M€, toteutuneet kustannukset tulevat olemaan noin 33 M€
 • noin 8 km päätietä
 • 16 km muita väyliä
 • 6 siltaa
 • 4 eritasoliittymää
 • 75 km nauhapystyojitusta
 • 470 000 kiintokuutiota louhittua kalliota
 • 500 000 kuutiota maanleikkausta
 • työllisti yli 600 ihmistä
 • tehdyt työtunnit yli 250 000
 • 0 poissaoloon johtanutta tapaturmaa

Lisätiedot

 • Projektipäällikkö Sami Laakso, Kreate Oy, puh. 050 380 3105, sami.laakso@kreate.fi

Klaukkalan ohikulkutien hanke on Kreatest Hits -projekti. Se on oma merkkimme siitä, että projektissa on yhdistynyt innovatiivisuus ja rohkeus tehdä jotain merkittävää ja viedä infra-alaa eteenpäin. Se on projekti, josta sytyimme ja olemme erityisen ylpeitä.