Kreate luovutti Turun kehätien toisen vaiheen tilaajalle puoli vuotta etuajassa – Kauselan ja Pukkilan välillä liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranivat  (kuva: Väylävirasto)

E18 Turun kehätien parantamisen toisessa vaiheessa saavutettiin merkittävä etappi, kun hankkeen urakoinut Kreate luovutti Kauselan ja Pukkilan välisen tieosuuden Väylävirastolle 29.12.2022 eli puoli vuotta suunniteltua aiemmin. Tekninen osaaminen ja tehokas aikatauluttaminen edistivät mittavaa hanketta, jossa parannettiin monin tavoin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

E18-tiehen kuuluvan Turun kehätien parantamisen toinen vaihe Kauselan ja Pukkilan välillä toteutettiin kehitysvaiheen sisältävällä Suunnittele ja toteuta -urakkamallilla. Tehokas ja turvallinen rakentaminen pohjustettiin yhteistyössä Väyläviraston kanssa jo kehitysvaiheessa. Yhteistyö sujui hyvin ja Kreaten monipuolinen infraosaaminen näkyi jo urakan tarjouskilpailussa, kun tarjous arvioitiin laadultaan parhaaksi.   

– Samaa laatua halusimme tarjota myös rakentamisessa. Töiden tehokkaan etenemisen ansiosta pystyimme avaamaan osuuden yli puoli vuotta etuajassa ja luovuttamaan hankkeen hyvin edenneen yhteistyön tuloksena tilaajalle kesäkuun 2023 sijaan jo näin joulukuun lopussa, toteaa hankkeen projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen Kreatelta.  

Laajan urakan keskeisiä työkohteita olivat Kausela-Pukkila -tieosuuden rakentaminen nelikaistaiseksi, Kauselan eritasoliittymän parantaminen, Aurajoen siltojen korjaus ja rakentaminen sekä valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie–Kaarinantie.    

– Turun kehätiellä liikennemäärät ovat kasvaneet ja tulevat kasvamaan huomattavasti. Nelikaistaisuuden ansiosta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranivat, ja saimme myös nostettua tien nopeusrajoituksen 100 kilometriin tunnissa. Parannukset koskevat myös alueen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väyläverkostoa. Kaikilla tehdyillä toimilla on huomattava vaikutus paitsi Turun seudulle myös koko eteläisen Suomen liikenteelle ja logistiikalle, kertoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastolta.   

turun kehatie tiedotekuva2
Liikenne sujuu turvallisesti nelikaistaiseksi parannetulla Turun kehätiellä Kauselan ja Pukkilan välillä. Uudistettu tieosuus otettiin käyttöön marraskuun loppupuolella.
E18 Turun kehätien parantamisen toisessa vaiheessa saavutettiin merkittävä etappi, kun hankkeen urakoinut Kreate luovutti Kauselan ja Pukkilan välisen tieosuuden Väylävirastolle 29.12.2022 eli puoli vuotta suunniteltua aiemmin.
Turun kehätien toisen vaiheen suurimpia työkohteita olivat mm. Aurajoen ylittävien siltojen korjaaminen ja rakentaminen, sekä taustalla näkyvän Kauselan eritasoliittymän parantaminen.

Pohjaolosuhteet haastoivat – työaikaiset liikennejärjestelyttoimivat

Hankkeen toteuttaminen vaati vankkaa teknistä osaamista ja tehokasta aikatauluttamista. Kaarakaisen mukaan ongelmanratkaisukykyä vaadittiin erityisesti pohjaolosuhteiden osalta.   

– Hankealueella maaperä on hyvin pehmeää savea, minkä vuoksi riittävä pohjanvahvistus oli merkittävässä roolissa onnistuneen lopputuloksen kannalta. Kiinnitimme erityistä huomiota muun muassa kaivantojen tukemiseen ja pohjaveden hallintaan.  
  
Mittavaa urakkaa toteutettiin keskellä vilkasta liikennettä. Esimerkiksi valtatie 10:llä liikennemäärät olivat jopa 30 000 autoa vuorokaudessa.  
  
– Panostimme paljon mahdollisimman toimiviin työaikaisiin liikennejärjestelyihin. Tuo työ tuotti tulosta ja työmaa-alueella ei sattunut koko kahden ja puolen vuoden aikana yhtään työmaasta johtuvaa liikenneonnettomuutta, Kaarakainen iloitsee.    

turun kehatie tiedotekuva1
Urakka-alueella maaperä on pehmeää savea, joten tieosuuden parantaminen vaati vankkaa teknistä osaamista myös pohjanvahvistuksen osalta. Mittava liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantava hanke edistyi kuitenkin suunniteltua nopeammassa tahdissa.

Turvallisemmat väylät ihmisille ja eläimille     

Valtatie 10:llä tavoitteena oli jalankulun ja pyöräilyn väylien parantaminen. Tämä toteutui muun muassa leveämpinä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitteinä sekä tasoliittymien muuttamisena siten, että kevyellä liikenteellä on kehäsillat risteysalueiden läpi.  

Työkohteissa kiinnitettiin huomiota myös alueen arvokkaaseen luontoon ja eliöstöön.   
  
– Rakensimme pieneläimiä varten kulkureittejä, joita pitkin ne pääsevät turvallisesti kehätien ali. Lisäksi liito-oravat saivat hyppypuita turvalliseen etenemiseen vilkkaan väylän yli, ja ennen siltojen parannustöitä siirsimme Aurajoesta turvaan kymmeniä tuhansia vuollejokisimpukoita, kertaa Kaarakainen.   

Digitalisaatio vauhditti  

Hankkeesta tekee erityisen myös tietomallinnuksen ja digitaalisten työkalujen monipuolinen hyödyntäminen tarjouslaskennasta toteutuksen eri vaiheisiin.   

– Digitaalisuus toi näin isolle työmaalle sujuvuutta ja kustannustehokkuutta. Vaikka urakan nopeutuminen riippuu aina työn vaiheesta, tietomallinnuksen ja muiden digitaalisten ohjelmistojen ansiosta urakka-aika tehostui noin 10–15 prosenttia.  

Turun kehätien kaikki neljä kaistaa Kauselan ja Pukkilan välillä otettiin liikenteen käyttöön 25.11.2022. Tieosuudella kiellettiin traktorilla, mopolla ja polkupyörällä ajaminen sekä jalankulku 20.12.2022 alkaen, mikä edistää entisestään kehätien sujuvuutta ja turvallisuutta.   

– Ensi keväälle jää ainoastaan vähäisiä viimeistelytöitä sekä puiden istuttaminen kahteen meluvalliin ja leikkausmaiden sijoitusalueille. Toukokuun loppuun mennessä kaikki työt on tehty, päättää Kaarakainen.   

turun kehatie tiedotekuva3
Digitaaliset työkalut helpottivat päivittäistä tekemistä ja edistivät rakentamisen tehokkuutta E18 Turun kehätien valmistumista Kauselan ja Pukkilan välillä.

E18 Turun kehätien parantaminen Kausela–Pukkila-välillä pähkinänkuoressa:  

  • Merkittävimmät työkohteet: Kausela–Pukkila-välin rakentaminen nelikaistaiseksi, Kauselan eritasoliittymän parantaminen, Aurajoen siltojen korjaaminen ja rakentaminen, valtatie 10 parannustyöt välillä kehätie–Kaarinantie   
  • Kreaten toinen Suomessa STk-urakkamallilla (Suunnittele ja toteuta -urakka sisältäen kehitysvaiheen) toteuttama väylähanke  
  • Kehitysvaihe 4–7/2020, toteutusvaihe 7/2020–6/2023  
  • Kausela–Pukkila-tieosuus avattiin liikenteelle 25.11.2022 ja luovutettiin tilaajalle 29.12.2022   
  • Tilaajana on Väylävirasto, joka toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa 
  • Urakan arvo on 35 miljoonaa euroa  

Aloituskuva: Väylävirasto, muut kuvat: Kreate