Liikennejärjestelyitä Itäväylällä

Työt vaikuttavat Itäväylän liikenteeseen jokaisen kolmen työmaan kohdalla sekä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reitteihin korjattavien siltojen kohdalla Siilitiellä ja Roihupellossa. Huomaathan, että liikennejärjestelyt muuttuvat töiden edetessä.

 

Olemme pyrkineet suunnittelemaan työt siten, että rakentamisesta ja liikennejärjestelyistä syntyy mahdollisimman vähän haittaa alueella liikkuville. Töitä tehdään pääasiassa päivisin lukuun ottamatta pohjoista ylikulkusiltaa, johon voi liittyä ilta- ja yötöitä. Itäväylällä nopeusrajoitus työmaa-alueiden läheisyydessä on 50 km/h.

 

Liikennejärjestelyt pähkinänkuoressa:
  

  • Siilitien ylittävältä eteläisemmältä sillalta etelän suunnalta tultaessa liikenne ohjataan ennen työmaata kahdelta kaistalta yhdelle kaistalle. Työmaan kohdalla on jälleen käytössä kaksi kaistaa, jotka erkanevat Itäkeskukseen ja Viikkiin.
  • Roihupellon kohdalla Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla liikenne ohjataan ennen työmaata kolmelta kaistalta kahdelle kaistalle ja työmaan kohdalla Viikkiin menevä erkanemiskaista lyhenee. Raide-Jokerin työmaan liikennejärjestelyt ovat muuttuneet, millä on positiivisia vaikutuksia Sahaajakadun sillan liikennejärjestelyihin, katso kartta.
  • Mustapuron kohdalla Itäväylällä keskustan suuntaan menevät kolme kaistaa ohjataan ennen työmaata kahdelle kaistalle. Työmaan kohdalla ne menevät kiertotielle. Työmaan jälkeen kaikki kolme kaistaa ovat käytössä.
  • Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit kapenevat työmaiden kohdalla tai jalankulku tai pyöräily ohjataan tien vastakkaiselle reunalle.
Katso kartta liikennejärjestelyistä

HANKKEEN AJANKOHTAISET UUTISET

Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje

Mustapuron parantaminen ja kahden sillan peruskorjaus Itäväylällä Helsingissä

Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -urakassa parannetaan Mustapuron tulvasuojausta sekä peruskorjataan kaksi Itäväylän siltaa. Toukokuussa 2022 alkanut katu- ja purotyö vaikuttaa Itäväylän liikenteeseen kolmessa kohdassa.

Mustapuron tulva-alueen parantaminen valmistuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen joulukuun puoleen väliin mennessä. Siilitien ja Sahaajankadun siltojen yläpuoliset osat valmistuvat uuden aikataulun mukaan Siilitien sillan osalta joulukuun loppuun mennessä ja Sahaajankadun sillan osalta keväällä 2023. Siltojen alapuoliset korjaustyöt pyritään saattamaan valmiiksi samassa aikataulussa.

Henkilöstö ja yhteystiedot

Työpäällikkö Matti RekiläMatti Rekilä
Työpäällikkö
040 532 2171
matti.rekila@kreate.fi

Työmaapäällikkö Mika HaimilaMika Haimila
Vastaava työnjohtaja
040 566 0268
mika.haimila@kreate.fi

Tilaa hankkeen ajankohtaiset tiedotteet

Tietosuojaseloste