Liikennejärjestelyitä Itäväylällä

Työt vaikuttavat entistä vähemmän Itäväylän liikenteeseen jokaisen kolmen työmaan kohdalla sekä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reitteihin korjattavien siltojen kohdalla Siilitiellä ja Roihupellossa. Huomaathan, että liikennejärjestelyt muuttuvat töiden edetessä.

 

Olemme pyrkineet suunnittelemaan työt siten, että rakentamisesta ja liikennejärjestelyistä syntyy mahdollisimman vähän haittaa alueella liikkuville. Töitä tehdään pääasiassa päivisin lukuun ottamatta pohjoista ylikulkusiltaa, johon voi liittyä ilta- ja yötöitä. Itäväylällä nopeusrajoitus työmaa-alueiden läheisyydessä on 50 km/h.

 

Liikennejärjestelyt pähkinänkuoressa:
  

  • Siilitien ylittävällä eteläisemmällä sillalla korjaustyö on viimeistelyjä vaille valmis. Viikkiin menevä ramppi on toistaiseksi suljettu toisen urakoitsijan siltatyömaan vuoksi.
  • Roihupellon kohdalla Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla keskustan suuntaan menevä liikenne ohjataan työmaan kohdalla yhdelle kaistalle. Viikkiin menevä kaista on toisen urakoitsijan siltatyömaan vuoksi suljettu.
  • Mustapuron kohdalla ei enää muutoksia liikennejärjestelyissä työmaan kohdalla.
Katso kartta liikennejärjestelyistä

HANKKEEN AJANKOHTAISET UUTISET

Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje

Mustapuron parantaminen ja kahden sillan peruskorjaus Itäväylällä Helsingissä

Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -urakassa parannetaan Mustapuron tulvasuojausta sekä peruskorjataan kaksi Itäväylän siltaa. Toukokuussa 2022 alkanut katu- ja purotyö vaikuttaa Itäväylän liikenteeseen kolmessa kohdassa.

Mustapuron tulva-alueen parantaminen valmistuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen kesällä 2023. Siilitien ja Sahaajankadun siltojen korjaustyöt pyritään saattamaan valmiiksi alkusyksyn 2023 aikana.

Henkilöstö ja yhteystiedot

Työpäällikkö Matti Rekilä

Matti Rekilä
Työpäällikkö
040 532 2171
matti.rekila@kreate.fi

Työmaapäällikkö Mika Haimila

Mika Haimila
Vastaava työnjohtaja
040 566 0268
mika.haimila@kreate.fi

Tilaa hankkeen ajankohtaiset tiedotteet

Tietosuojaseloste