Itäväylällä Marjaniemen kävelysillan kohdalla on tämän viikon (21.–27.8.2023) ajan vasemmanpuoleinen ajokaista suljettuna itään päin. Syynä liikennejärjestelyihin on Mustapuron vanhaan virtausreittiin kuuluva putken kaivaminen esille, sen tyhjentäminen sekä täyttäminen sepelillä.

Ajokaista joudutaan pitämään suljettuna arvion mukaan ensi keskiviikkoon 30.8.2023 asti. Putken tyhjentämistä ovat hidastaneet putkessa oleva ennakoitua suurempi määrä erilaista maa-ainesta ja puutavaraa sekä huomattava määrä jätettä.

Pahoittelemme liikennejärjestelyistä aiheutuvaa häiriötä.