Helsingin Itäväylälle sijoittuva Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -urakka on valmistunut. Helsingin kaupungin tilaama hanke eteni samanaikaisesti kolmessa kohdassa: Siilitien ja Sahaajankadun ylittävät sillat peruskorjattiin ja Mustapuro sai uuden virtausuoman ja parannetun tulvatasanteen.

Mustapurolle parempi tulvasuojaus

Urakan aikana Mustapuron tulvasuojausta parannettiin monella tavalla. Yksi merkittävimmistä toimenpiteistä oli Itäväylän alittavan puron huonokuntoisen rummun korvaaminen uudella isommalla rummulla.

– Tulvasuojausta parannettiin myös vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaaluilla sekä rakentamalla tulvatasanne ja muotoilemalla läntisen sivuhaaran uomaa, kertoo työmaapäällikkö Mika Haimila Kreatelta.

mustapuro01
Liikenne soljuu nyt Mustapuron kohdalla Itäväylällä. Mustapuron tulvasuojauksen parantamiseen liittyviä töitä tehtiin Itäväylällä ja sen molemmilla reunoilla.

Mustapuro kuuluu Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun merkittävimpiin taimenpuroihin. Työt toteutettiin tulvasuojauksen osalta viime syksynä taimenten kutuaika huomioiden.

Urakan aikana puron läheisyyteen istutettiin puita ja pensaita, perustettiin niittyjä ja torjuttiin haitallisia vieraslajeja, kuten jättiputkea ja jättipalsamia. Kaadettujen puiden rungot ja oksat hyödynnettiin tulva-alueen reunoille rakennetuissa hyönteishotelleissa.

Kreaten urakoima Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hanke valmistui Helsingissä Itäväylän varrella.
Mustapuro sai uuden virtausreitin ja uuden rummun. Myös alueen hulevesijärjestelmä uusittiin osana tulvasuojauksen parantamista.

Peruskorjauksessa Sahaajankadun ja Siilitien silloille lisää käyttöikää

Urakassa peruskorjattavat sillat olivat Sahaajankadun silta, joka on kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta, ja Siilitien silta, joka on teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta.

– Molemmat sillat oli rakennettu 1960-luvulla ja ne olivat menneet ajan saatossa huonoon kuntoon. Korjauksen edetessä selvisi, että ne olivat jopa ennakoitua huonommassa kunnossa. Urakan aikana uusimme niiden reunapalkit ja pintarakenteet sekä korjasimme ja pinnoitimme alapuoliset betonirakenteet. Mittavalla ja huolellisella peruskorjauksella silloille tuli käyttöikää lisää kymmeniä vuosia, työmaapäällikkö kuvailee.

Kreaten urakoima Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hanke valmistui Helsingissä Itäväylän varrella.
Roihuvuoren kohdalla sijaitsevalle Sahaajankadun sillalle tehtiin mittava peruskorjaus sekä alapuolisiin rakenteisiin…
Kreaten urakoima Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hanke valmistui Helsingissä Itäväylän varrella.
…kuin myös sillan päällysrakenteissa kaikki on korjattua tai uusittua. Esimerkiksi reunapalkit uusittiin, koska maantiesuola oli syövyttänyt ne huonokuntoisiksi.

Siltatyömaat sijaitsivat vilkkaasti liikennöidyillä väylillä, minkä vuoksi peruskorjaus eteni kummallakin sillalla kolmessa vaiheessa.

– Vaiheistuksen ansiosta jalankulkijat, pyöräilijät ja autoilijat pääsivät kulkemaan silloilla ja niiden alapuolella keskeytyksettä koko urakan ajan.

Kreaten urakoima Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hanke valmistui Helsingissä Itäväylän varrella.
Myös Siilitien sillalla kolmessa vaiheessa tehty peruskorjaus on valmis. Urakassa uusittiin muun muassa sillan asfaltti- ja eristekerrokset.
Kreaten urakoima Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hanke valmistui Helsingissä Itäväylän varrella.
Molempien siltojen alapuolella kaikki maa- ja välituet sekä alapinnat käsiteltiin sekä pinnat pinnoitettiin kestämään säänvaihteluiden ja liikenteen aiheuttamia rasituksia.

Viimeisten siivousten myötä kiitokset

Itäväylän äärellä urakasta kertovat kyltit on poistettu ja urakka-alueella tehdään parhaillaan viimeisiä siivouksia. Työmaakopit viedään pois syyskuun viimeisellä viikolla.

Varsinainen Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -urakka on siis valmis. Erillisenä lisätyönä tullaan vielä tekemään Sahaajankadun sillan alapuolella sadevesikaivoihin liittyviä töitä, jotka valmistuvat viimeistään ensi kevään aikana.

Sahaajankadun ja Siilitien siltojen Viikkiin menevät kaistat pysyvät edelleen suljettuina toisen urakoitsijan siltatyön vuoksi. Lisätietoa tuosta työmaasta voit lukea urakoitsijan sivuilta.

Kiitos Mustapuron ja Itäväylän siltojen hanketta seuranneille ja hyvää syksyn jatkoa!