Kreaten silta-ammattilaiset rakentavat haastavalla Veturitien siltatyömaalla purkusiltaa öisin ratakatkojen aikana.

Veturitien uuden ylikulkusillan rakentaminen etenee suunnitellusti ja samalla nykyisen sillan alle valmistuu väliaikainen silta, jolle olemassa oleva silta ensi kesänä puretaan. Työmaan sijainti Suomen vilkkaimman junaliikenteen yläpuolella vaatii paitsi erityisosaamista myös tarkkaa aikataulutusta, sillä Kreaten silta-ammattilaisten on mahdollista rakentaa purkusiltaa ainoastaan lyhyissä ratakatkoissa yöaikaan.

Veturitien kolmessa osassa valmistuva uusi silta haastaa rakentajansa, mutta niin tekee myös nykyisen sillan purkamiseen käytettävän purkutelineen rakentaminen.

– Purkusilta on olemassa olevan sillan alla ja samalla kahdeksan vilkkaan junaraiteen päällä sijaitseva väliaikainen siltarakenne, jonka olemme Kreatessa suunnitelleet. Sen tarkoituksena on ottaa vastaan purettavan sillan betoniset purkujätteet niin, ettei mitään pääse putoamaan junaraiteille, selittää siltayksikön työnjohtaja Marko Rantala Kreatelta.

Teräspaalujen varaan rakentuvan teräsrunkoisen purkusillan rakentaminen alkoi lokakuussa 2021. Kansimateriaalina 90 metriä pitkään ja 14 metriä leveään siltaan käytetään puupelkkoja, vaneria ja suodatinkangasta.

– Pelkkojen päälle asennettavalla suodatinkankaalla varmistetaan, ettei radalle pääse hienoainesta. Vaneri puolestaan tasaa kuormitusta ja erottaa purettavan betonin suodatinkankaasta ja pelkoista, hän selittää.

purkusilta 19 04 22
Purkusilta rakennetaan teräspaaluista ja metallipalkeista tehdylle telineelle aivan Veturitien nykyisen sillan alapuolella. Samaan aikaan Veturitien sillan viereen valmistuu uuden sillan ensimmäisen vaiheen osuus.

Ratakatkot rytmittävät rakentamista

Purkusiltaa rakennetaan samanaikaisesti vaiheittain valmistuvan Veturitien uuden sillan kanssa. Rakentaminen vilkkaan junaliikenteen ehdoilla tarkoittaa työskentelyä ainoastaan lyhyiden ratakatkojen aikana.

– Siltaa tehdään neljänä yönä viikossa ratakatkojen sallimissa 2–6 tunnin aikaikkunoissa. Kaikki kahdeksan raidetta ei ole kerralla pois käytöstä, vaan ratakatkojen alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat radoittain, mikä vaikuttaa merkittävästi rakentamiseen.

Veturitien nykyiselle sillalla oleva nosturi tuo pelkkapuut teräspalkeista ja putkista tehdylle työtelineelle, josta ne traktorikaivuri- ja miesvoimin asennetaan paikoilleen.

Haastavin vaihe on pelkkojen asentaminen teräspalkkien päälle. Nykyisen sillan ja purkusillan välissä on tilaa hyvin vähän, korkeimmillaan noin 70 senttiä, ja alapuolella ovat ajolangat ja raiteet. Jopa 150 kiloa painavat pelkat nostetaan koneella sillan päälle, josta ne vinssataan vaakasuunnassa oikealle paikalle.

Kierrätys osana purkusillan rakentamista ja purkamista

Monipuolisesti silta-, väylä- ja ratarakentamista sisältävä Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke kuuluu Kreaten kiertotaloudelle leimallisiin kärkihankkeisiin. Siltatyömaalla kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttäminen on merkittävä osa jokapäiväistä – ja purkusillan osalta jokaöistä – tekemistä.

Esimerkiksi purkusillan rakentamisessa käytetyt pelkat ja teräsosat ovat tulleet Pasilaan Kreaten muilta työmailta.

– Eivätkä ne vielä tämänkään jälkeen päädy kaatopaikalle. Kun purkusilta on purettu, pelkat ja teräspaalut ovat käypiä osia seuraavaan purkusiltaan tai siirrettävien ratasiltojen työmaalla tai muihin väliaikaisiin rakenteisiin työmaillamme, valottaa Rantala.

purkusilta veturitien sillalta
Veturitien sillan alla sijaitseva purkusilta edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan: puupelkat ja teräsosat ovat kierrätettyjä ja ne tulevat hyötykäyttöön myös Pasilan työmaan jälkeen.

Myös Veturitien sillan purkamisesta syntyvä betonimurske tullaan hyödyntämään paikan päällä Veturitien ja Ratapihakortteleiden työmaalla.

– Kaikki betonimurska käytetään tukirakenteena ja pengertäyttöinä, kun levennämme Veturitietä Pasilan uudeksi 4-kaistaiseksi pääväyläksi.

Purkusilta käyttöön heinäkuussa

Purkusilta valmistuu toukokuun aikana ja käyttöön se tulee heinäkuussa 2022. Nykyisen Veturitien sillan purkaminen alkaa sen jälkeen, kun liikenne on siirtynyt nykyiseltä sillalta uuden sillan ensimmäiselle osalle.

Kreaten työnjohtaja Marko Rantala kertoo, että vanhasta sillasta puretaan purkusillan päälle ensimmäiseksi sillan kansi kaivinkoneella pulveroimalla ja rammeroimalla. Työvaihe tehdään päivätyönä junaliikenteen jatkuessa normaalisti. Sen jälkeen ovat vuorossa sillan välitukien purkaminen vaijerisahaamalla ja lopuksi välitukien anturat sekä maatuet, jotka puretaan uuden linjauksen mukaisen Veturitien rakennekerrosten alaosaan saakka.

Purkusillan purkaminen koittaa ennen uuden sillan toisen osan välitukien porapaalutuksen aloittamista. Purkaminen tapahtuu kokonaan yötyönä, mutta noin puolet nopeammin kuin rakentaminen.

– Kaikki siltamateriaalit kasataan nippuun ja hyödynnetään Kreaten muilla työmailla. Kasaamisessa niin kuin muissakin työvaiheissa on erittäin tärkeää, ettei mitään pääse radalle. Äärimmäisellä huolellisuudella ja vankalla kokemuksella myös tämä vaativa siltaprojekti hoidetaan onnistuneesti loppuun asti.

Lue lisää mielenkiintoisesta ja monipuolisesta Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeestamme:

Vanha tukimuuri antaa tilaa uudelle – reilut 1 000 tonnia betonia väistyy osana Veturitien uuden sillan kokonaisuutta

Veturitien uusi silta rakennetaan kolmessa vaiheessa erityisosaamisella ja tarkalla aikatauluttamisella

Veturitien tukimuurit mahdollistavat eritasoisen katurakentamisen

Uuden Veturitien louhiminen vaatii tarkkuutta ja toteutusta lyhyissä aikaikkunoissa

Vähähiilinen betonimassa vähentää merkittävästi Veturitien rakentamisen hiilidioksidipäästöjä