Veturitie louhinta verkkosivukuva

Osana Veturitien ja Ratapihakortteleiden urakkaa Kreate tekee louhintaa Veturitien varressa. Läheltä Veturitien ylikulkusiltaa louhitaan kallio pois uuden Veturitien linjauksen kohdalta. Ympäristö on louhinnalle haastava, sillä monipuolinen liikenne on vilkasta ja lähellä on toimistorakennuksia, joissa on tärinäherkkiä tiloja.  

– Veturitien kohteessa louhinta vaatii erityisen huolellista ja tarkkaa ennakkosuunnittelua. Meidän täytyy huomioida ajoneuvo- ja raideliikenne, jalankulkijat ja pyöräilijät sekä toimistorakennukset ja radalla sijaitsevat tärinäherkät laitteet. Vilkkaan raideliikenteen takia työraot ovat lyhyitä, mikä tarkoittaa louhintojen ajoittamista muutaman minuutin aikaikkunoihin ja liikenteen pysäytyksiä kallion läheisyydessä, kertoo kohteen työpäällikkö Jyrki Perokorpi Kreatesta.  

Veturitien urakoitava alue sijaitsee Suomen vilkkaimmalla rataosalla, missä junien liikennöintiväli päivällä on keskimäärin kahdeksan minuuttia. 

Rataympäristössä louhiminen edellyttää valtavasti ennakkosuunnittelua 

Radan läheisyydessä louhiminen vaatii aina suuren määrän ennakkosuunnittelua. Kaikissa suunnitelmissa tulee huomioida radalla sijaitsevat erilaiset rakenteet, joita tulee varoa.   

– Veturitien sillan alittaa kahdeksan raidetta ja pohjoispuolella raiteita on vieläkin enemmän. Alueella on vaihteita, sähköratarakenteita ja turvalaitteita sekä muita varottavia rakenteita. Veturitien sillan toisen maatuen läheisyydessä raide on vain noin kahden metrin päässä louhittavasta kalliosta, Perokorpi listaa. 

Räjäytykset onkin suunniteltu toteutettavan pieninä riskien minimoimiseksi. Veturitien louhinnoissa louhintalupa haetaan Väylävirastolta ja liikennesuunnittelun kanssa käydään läpi työraot, jolloin räjäytyksen mahdollista suorittaa. Väyläviraston kanssa on määritelty työmaalla alueet, joilla louhinnat on suoritettava ratatyömenettelyllä. 

– Ratatyömenettelyssä louhiminen tarkoittaa sitä, että kyseisten alueiden ohi kulkevilla raiteilla ei saa liikkua minkäänlaista kalustoa. Ratatyövastaava ja räjäytystöiden johtaja ovat yhteydessä keskenään ja ratatyövastaava ilmoittaa, kun on lupa räjäyttää. Kun toimimme yhdellä Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä alueella ja neljällä eri liikenteenohjausalueella samanaikaisesti, vaaditaan ratatyövastaavalta vankkaa kokemusta, Perokorpi valottaa. 

Koska Pasilassa on erittäin vilkas raideliikenne, on alueella mahdollista suorittaa louhintoja ainoastaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, arkipäivisin klo 9–14 välisenä aikana. Kerran tunnissa saadaan kahden minuutin mittainen työlupa, jonka aikana räjäytykset pitää suorittaa. Myös öisin ja viikonloppuisin on mahdollisuus suorittaa räjäytystöitä mahdollisesti pidemmillä aikaikkunoilla meluluvan puitteissa.