Kreaten infrarakentamisen ammattilaiset purkavat vanhan tukimuurin Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeella Pasilassa.

Pasilan tuleva pääkatu Veturitie saa uuden, nykyistä siltaa yli kaksi kertaa leveämmän sillan. Samalla myös Hakamäentieltä Veturitielle johtava ajoramppi uudistuu.  

Kreaten Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeen työmaalla se on tarkoittanut sitä, että kaivinkoneet ovat joulukuun alusta lähtien kaivaneet esiin kalliota ja vanhan tukimuurin taustaa. Töitä tehdään aivan Hartwall Arenan pysäköintihallin sisäänmenon ja pääradan välissä Veturitien sillan työmaan kupeessa. 

– Purettava tukimuuri on aikoinaan mahdollistanut Hakamäentien ramppien rakentamisen näin lähelle rataa. Ison korkeuseron takia luiskien rakentaminen ilman tukimuuria olisi vaatinut leveän tilan tien ja radan välistä, mutta tukimuurin avulla tien täyttö- ja rakennekerrokset on saatu tuotua mahdollisimman lähelle rataa korkeuserosta huolimatta, kertoo Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeen projekti-insinööri Sakari Leino Kreatelta.

Vanhan tukimuurin purkaminen kuuluu osaksi Veturitien ylikulkusillan uudistamista Keski-Pasilassa Helsingissä.
Vanhan tukimuurin purkaminen kuuluu osaksi Veturitien ylikulkusillan uudistamista Keski-Pasilassa Helsingissä.

Rampin purettava tukimuuri on noin 125 metriä pitkä ja sen korkeus vaihtelee kolmesta metristä aina kymmeneen metriin. Todennäköisesti jykevä betoninen muuri on rakennettu samoihin aikoihin Veturitien nykyisen sillan kanssa 1960-luvun alussa.

Vanhaa muuria pois 90 metriä, uutta tilalle 75 metriä

Mittava Veturitien uudistaminen ja uuden Veturitien sillan rakentaminen ovat edenneet vaiheeseen, jossa Hakamäentien ramppia tukeva betonimuuri saa antaa tilaa uudelle.

– Vanhaa tukimuuri puretaan, koska tilalle rakennettavan tukimuurin linjaus muuttuu uuden ja leveämmän Veturitien sillan sekä Hakamäentien ramppien takia. Muurilla on myös jonkin verran ikää ja uusiminen on helpointa tehdä tässä vaiheessa muiden töiden yhteydessä, Leino selittää.

Uuden sillan tukimuuri liittyy länsireunalta vanhaan tukimuuriin ja itäpuolelta Veturitien sillan maatukeen, joten se on merkittävä osa uuden Veturitien sillan kokonaisuutta.

Vanhaa tukimuuria puretaan 90 metrin matkalta kaikkiaan noin 400 m³ eli noin 1 000 tonnia. Uutta rakennetaan noin 75 metriä ja sen jatkoksi jää noin 35 metriä vanhaa muuria.

Tukimuuri puretaan, murskataan ja hyödynnetään työmaalla

Työmaalla kalliota on kaivettu esille myös tulevan tukimuurin suunnittelun lähtötietoja varten. Vanhan tukimuurin tausta ja antura ovat kokonaan esillä.

– Auki kaivamisen jälkeen teimme muurin taakse kallion päälle pedin, josta purkukoneet ylettyvät muurille. Petiä hyödynnetään myös myöhemmin, kun iso osa muurista kaadetaan pedille pienentämistä varten varten.

Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeella Kreate purkaa vanhan tukimuurin osana Veturitien sillan uutta linjausta.
Vanhaa tukimuuria puretaan 90 metrin matkalta ja uutta rakennetaan noin 75 metriä ja sen jatkoksi jää noin 35 metriä vanhaa muuria. Kuva: Saara Massinen.
artikkeli4
Tammikuun aikana maisema on muuttunut Hakamäentien rampin ympäristössä, kun purkukoneet ovat ahkeroineet purkaen vanhaa tukimuuria pedin päällä. Kuva: Saara Massinen.

Tammikuun loppupuolella vanhasta muurista sahataan reilun kahden neliön kokoisia ruutuja ja betoniosat pienennetään palasiksi kaivinkoneen hydraulisella vasaralla, rammerilla. Sen jälkeen palaset lastataan kuorma-auton kyytiin ja siirretään välivarastoon työmaalle.

– Huomioimme tässäkin työssä kiertotalouden siten, että kaikki murskattu betonijäte käytetään hyödyksi työmaalla muun muassa uuden Veturitien ja kevyenliikenteenväylän rakennekerroksiin Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti, kertoo Leino.

Lue lisää vähähiilisestä betonista, joka vähentää merkittävästi Veturitien rakentamisen hiilidioksidipäästöjä.

Vilkas autoliikenne ja junarata tuovat haasteita  

Pasilasta junalla länteen päin matkustavat voivat huomata muutoksen maisemassa, kun massiivinen muuri häviää radan oikealta puolelta hieman ennen Ilmalan seisakkia. Tukimuurin purkaminen Suomen vilkkaimman junaradan läheisyydessä vaatii tekijöiltä vankkaa kokemusta ja äärimmäistä huolellisuutta.

– Suurimman haasteen tuo se, että töitä tehdään vain noin 10 metrin päässä lähimmästä junaraiteesta. Maasto viettää jyrkästi radalle päin ja minkäänlaisia betoninpaloja ei saa vieriä radalle tai sen läheisyyteen. Työmaalla suojaukset tehdään erittäin huolellisesti, Leino sanoo.  

Purkutyömaa sijaitsee myös aivan vilkasliikenteisten Hakamäentien rampin ja Veturitien ääressä. Autoliikenteelle voi ilmetä hetkellisiä häiriöitä tammikuun lopusta helmikuun alkuun, kun puretun muurin betonijäte kuljetetaan välivarastoon.

Myös öiseen aikaan Kreate purkaa vanhaa Hakamäentien rampin tukimuuria Pasilassa osana Veturitien sillan uutta linjausta.
Junaradan ja Hakamäentien rampin välissä töitä tehdään myös yöaikaan. Kuva: Timo Leskinen.

Kun tukimuuri on kokonaan purettu, kallion pinta puhdistetaan. Sen jälkeen siltatyömaalla ryhdytään rakentamaan uuden tukimuuria osaksi Veturitien tulevan sillan maatukea ja Hakamäentien uudistuvaa ramppia.

– Uusi ei juuri erotu vanhasta, vain värisävy on hieman tuoreempi. Tulevan muurin rakennusvaihe sen sijaan näkyy selvästi länteen päin lähteville junamatkustajille, kun muotti- raudoitus-, valu- ja jännitystyöt alkavat helmikuussa ja jatkuvat seuraavien kuukausien ajan, tietää Leino.