Verkkosivu paalulaatan rakennus

Keski-Pasilassa parhaillaan rakennettava Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana osana Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa. Kaupungin tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä, joihin olemme vastanneet Helsingin kaupungin kanssa käyttämällä osittain Veturitien rakentamisessa uutta merkittävästi CO2-päästöjä vähentävää vähähiilibetonia.

”Kaupunkiympäristön toimialan kaikki kilpailutetut hankkeet ovat vähäpäästöisiä ja pyrimme ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Veturitienkin työmaalla käytämme vain uusiutuvaa dieseliä ja sähköä. Lähialueiden ilmanlaatua parannamme käyttämällä tiukkojen päästöluokkavaatimusten työkoneita. Lisäksi käytämme ainoastaan hiilivapaata energiaa ja sähköä”, projektinjohtaja Juuso Luoto avaa rakentamiseen liittyviä ilmastotekoja.

Veturitien työmaalla käytetään vähähiilibetonia. Vähähiilibetoni on Lujabetonin kehittämä tavallista betonia ympäristöystävällisempi vaihtoehto, ja sen avulla pystytään vähentämään rakentamisen hiilidioksidipäästöjä huomattavasti.

”Olemme hyödyntäneet vähähiilibetonia myös aiemmissa kohteissamme, joten päätimme ehdottaa sen käyttöä myös Veturitien kohteessa. On hienoa, että Helsingin kaupunki suhtautui vähähiilibetonin käyttöön positiivisesti”, kertoo urakoitsijan projektipäällikkö Jyrki Perokorpi Kreatesta.

20210823 143659
Veturitien työmaan paalulaattavaluissa käytetään vähähiilibetonia. Raudoitustyöt on nyt valmiina ja kohta saapuvat pumppuautot lastinaan vähähiilibetonia.

Vähähiilibetoni Veturitien paalulaatoissa

Kaiken kotimaisen betonituotannon CO2-päästöjen osuus on kaksi prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä, mutta edetessä kohti hiilineutraalisuuden tavoitteita on jokaisella valinnalla merkitystä. Vähähiilibetonin käytöllä onkin mahdollista puolittaa rakennuskohteen hiilidioksidipäästöt.

”Kun käytämme Veturitien hankkeen paalulaattavaluissa vähähiilibetonia, vähennämme yli 1 000 kuution betonierässä liki 200 000 kg hiilidioksidipäästöjä tavalliseen betoniin verrattuna. Vastaava päästö syntyy, kun ajaa Suomessa 2020 keskimäärin käytössä olevalla autolla 1,25 miljoonaa kilometriä”, Perokorpi avaa.

Vahahiilibetoni
Päästövertailu Veturitien työmaalla käytettävästä vähähiilibetonista ja tavallisesta betonista.

Vähäpäästöisellä työmaalla huomioidaan myös kiertotalous

Vähäpäästöisyys tarkoittaa myös paljon muuta kuin vähähiilisen betonimassan käyttöä rakentamisessa. Työmaan säännöllisellä energiankulutuksen ja päästöjen seurannalla saadaan kerättyä paitsi tietoa meneillään olevan hankkeen ympäristövaikutuksista myös tärkeää tietoa tulevien hankkeiden vähäpäästöisyyden kehittämiseen.

Rakentamisen ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä pystytään pienentämään myös rakentamisen materiaalivalinnoilla. Veturitien työmaalla käytetään betonimursketta, joka kierrätysmateriaalina vähentää neitseellisten rakennusmateriaalien käyttöä pienentäen samalla työmaan hiilijalanjälkeä.

Helsingin Keski-Pasilassa sijaitsevassa Veturitie ja Ratapihakortteli -hankkeessa levennetään Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä liikenteen sujuvoittamiseksi sekä rakennetaan Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja. Urakassa uusitaan myös Veturitien ylikulkusilta sekä rakennetaan Radioportin alikulkusilta.

Lue lisää Helsingin kaupungin ilmastotavoitteista ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmasta 👇

Tutustu Helsingin ilmastotavoitteisiin ja niiden seurantaan

Tutustu Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan

Lisätiedot:

Kreate Oy
Jyrki Perokorpi
Projektipäällikkö
p. 040 765 3563
jyrki.perokorpi@kreate.fi

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Juuso Luoto
Projektinjohtaja
p. 09 3103 9954
juuso.luoto@hel.fi