20211130 104421

Veturitien ja Ratapihakorttelit -hankkeessa Kreate rakentaa Veturitien uuden ylikulkusillan. Nykyisen viisiaukkoisen teräsbetonisen kotelopalkkisillan korvaa kolmeaukkoinen jatkuva liittopalkkisilta.

Kolmen ajokaistan sijaan uudessa sillassa on seitsemän kaistaa sekä molempiin reunoihin tulevat väylät jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

– Suurin haaste näin ison sillan rakentamisessa on tehdä se ajoneuvoliikenteen ja Suomen vilkkaimman raideliikenteen ehdoilla. Jokainen työvaihe vaatii erittäin huolellista suunnittelua ja toteuttamisessa vaaditaan vankkaa kokemusta niin sillanrakentamisesta kuin ratatyöskentelystä, kertoo kohteen työmaapäällikkö Kalle Tevaniemi Kreaten sillanrakentamisen ja -korjaamisen yksiköstä.

Ensimmäisessä vaiheessa Kreate rakentaa Veturitien nykyisen sillan pohjoispuolelle uuden, kolmen kaistan levyisen "ensimmäisen" sillan.
Ensimmäisessä vaiheessa rakennamme nykyisen sillan pohjoispuolelle uuden, kolmen kaistan levyisen ”ensimmäisen” sillan. Tässä näkyvät toisen ja kolmannen välituen varaan nostettuja pääkannattajapalkkeja.

Mittava siltaurakka pohjautuu Kreaten, tilaajan ja suunnittelijan yhteisesti luomaan suunnitelmaan, joka syntyi rakentamista edeltäneen kehitysvaiheen aikana. 

– Hioimme yhdessä suunnitelman vastaamaan parhaiten vaativan siltaurakan tavoitteita ja toki näin rakentamisen aikana jalostamme suunnitelmaa edelleen.

Rakentamisen vaiheistuksen ansiosta Veturitien nykyisen 100 metriä pitkän sillan purkutyöt ja uuden saman pituisen sillan rakentamistyöt voidaan toteuttaa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

– Se mahdollistaa liikennöinnin sillalla koko kahden ja puolen vuoden kestävän urakan ajan, Tevaniemi lisää.

Uusi silta valmistuu kolmessa osassa, vanha silta puretaan purkutelineelle

Tarkan ennakkosuunnittelun jälkeen siltatyöt alkoivat kesäkuussa 2021. Vanhan sillan purkaminen ja uuden rakentaminen tehdään poikkeuksellisesti kolmessa vaiheessa.

– Nyt on meneillään ensimmäinen vaihe, jossa rakennamme nykyisen sillan pohjoispuolelle uuden, kolmen kaistan levyisen sillan. Kun se valmistuu alkukesällä 2022, liikenne siirretään kokonaan uudelle sillalle ja nykyinen Veturitien silta puretaan pois, Tevaniemi valottaa.

Siltahankkeesta tekee erityisen myös se, että nykyisen sillan alle on tämän syksyn ja alkutalven aikana rakennettu erillistä purkutelinettä, jonka päälle vanha silta puretaan osissa. Vanhasta sillasta syntyvä betonimurske hyödynnetään Veturitien ja Ratapihakortteleiden työmaalla.

Toisen vaiheen aikana puretun sillan paikalle rakennetaan uusi 4-kaistainen silta. Keväällä 2023 valmistuva ”toinen” silta on uuden sillan eteläinen puolisko.

– Kolmannen vaiheen aikana viimeistelemme ensimmäisessä vaiheessa valmistuneen sillan kannen eteläisen päädyn. Sen pystymme tekemään vasta kun silta on ensimmäisen ja toisen vaiheen jälkeen liikennöitävässä kunnossa.

Veturitien sillan maatukien porapaalutuksista vastasivat Kreaten yhteisyritys KFS Finlandin ammattilaiset.
Veturitien sillan maatukien – kuten tässä maatuki T1:n – porapaalutuksista vastasivat Kreaten yhteisyritys KFS Finlandin ammattilaiset.
Veturitien sillan maatuki T1:llä ovat meneillään muotti- ja telinetyöt, joiden jälkeen ovat vuorossa valujen raudoitukset.
Maatuki T1:llä ovat meneillään muotti- ja telinetyöt, joiden jälkeen ovat vuorossa valujen raudoitukset.

Haasteena vilkas raideliikenne ja suuri sähköjännite

Radan välittömässä läheisyydessä purkaminen ja rakentaminen vaativat erityistä huolellisuutta ja tarkkaa aikatauluttamista. Pasilassa sillanrakentamisen haastavuus korostuu, koska Veturitien sillan alla kahdeksalla raiteella kulkee noin kolmasosa koko Helsingin junaliikenteestä sekä huoltoliikenne.

Radan päällä kulkevissa ajolangoissa on jatkuvasti 25 000 voltin jännite. Kaikki sähköjännitteen läheisyydessä tehtävät työvaiheet on toteutettava siten, että suojaetäisyydet ja maadoitukset on huomioitu ja pääsy jännitteisiin osiin ei ole missään tilanteessa mahdollista.   

– Teemme jännitteisten osien yläpuolella kaikki työt, kuten välitukien poikkipalkkien muotti- ja raudoitustyöt, kansilaatan muotti- ja raudoitustyöt sekä kansilaatan betonointityöt 2,5 metriä korkeiden vaneristen suojaseinien sisällä, Tevaniemi kuvailee.

Sillan purkaminen ja rakentaminen vaativat jännite- ja ratakatkoja, jotka eivät ole vilkkaan raideliikenteen takia mahdollisia päivällä. Huomattava osa siltatöistä tehdään siis yöaikaan.

– Osassa raiteissa pääsemme tekemään töitä kaksi tuntia yössä, joissakin kuusi tuntia yössä. Jännitekatkot on neuvoteltava useita viikkoja etukäteen ja aikatauluihin vaikuttavat myös rataverkoston muut katkot ja huoltotyöt. Käymmekin tiivistä keskustelua viikoittain Fintrafficin liikennesuunnittelun kanssa, Tevaniemi kertoo.

Pasilassa sähköradan läheisyydessä Veturitien sillan työt tehdään vaneristen suojaseinien suojassa.
Sähköradan läheisyydessä työt tehdään vaneristen suojaseinien suojassa. Kuvassa näkyy välituen T3 poikkipalkin alaosa, joka odottaa sen päälle nostettavia pääkannattajapalkkeja.

Pasilan rataympäristö on monella tavalla haastava myös työkoneille. Työmaapäällikkö muistelee viime kesänä tehtyjä välituen paalutuksia, joissa tarvittiin isoa paalutuskonetta. 

– Jouduimme lopulta purkamaan yhden raiteen, jotta saimme paalutuskoneen tarvittavaan paikkaan ratojen väliin. Paalut olivat pituudeltaan 8–10 metriä ja halkaisijaltaan metrin ja niiden poraaminen vaati kaikkiaan kolmen raiteen sulkemisen.

Mittavalla siltatyömaalla työt ovat edenneet hienosti aikataulussa. Kokonaisuudessaan Veturitien uusi silta on valmis kesällä 2023.

Veturitien sillan isot 38 metriä pitkät pääkannattajapalkit on saatu asennettua välitukien päälle.
Sillan isot 38 metriä pitkät pääkannattajapalkit on saatu asennettua välitukien päälle.

Lue lisää mielenkiintoisesta ja monipuolisesta Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeestamme:

Veturitien tukimuurit mahdollistavat eritasoisen katurakentamisen

Uuden Veturitien louhiminen vaatii tarkkuutta ja toteutusta lyhyissä aikaikkunoissa

Vähähiilinen betonimassa vähentää merkittävästi Veturitien rakentamisen hiilidioksidipäästöjä

Tutustu mittavalla Tampereen Kansi -hankkeellakin työskennelleeseen Kalle Tevaniemeen täällä.