Sahaajankadun ylikulkusilta ja Siilitien ylittävä silta saavat huolellisen peruskorjauksen ansiosta kymmeniä vuosia lisää käyttöikää. Työt ovat jatkuneet molemmilla Itäväylän silloilla sekä päällysrakenteissa että alapuolella. Kaksiosaisen sarjan ensimmäisessä osassa pääsimme perehtymään siltojen yläpuolisiin työvaiheisiin. Nyt on toisen osan vuoro, jossa tutustumme peruskorjaukseen siltojen alapuolella.

Siltojen alusrakenteissa tehtävät työvaiheet

  • Siltojen maa- ja välitukien huonokuntoinen betoni uusitaan 70–80 millimetrin paksuudelta. Vanha betoni irrotetaan vesipiikkaamalla ja uusi levitetään ruiskubetonoimalla.
  • Pinnat käydään läpi 40–100 cm levyisinä pystykaistoina. Näin maan synnyttämä paine ei riko maatukea, jossa betonia vahvistava raudoitus on näkyvissä. Siipimuureissa käsiteltävät alueet ovat leveämpiä, joten Itäväylälle sillan päätyihin tehdään kevennyskaivut maanpaineen vähentämiseksi.
  • Siltojen kansien alapuoliset halkeamat täytetään injektoimalla, jossa täyteaine epoksi työnnetään paineella halkeamiin. Onnistunut injektoiminen vaatii kuivan betonipinnan, vähintään +5 asteen lämpötilan ja matalan ilmankosteuden, joten kylmempien säiden myötä työt jatkuvat lämmitettyjen sääsuojien sisällä.
  • Kun maa- ja välituet sekä alapinnat on käsitelty ja kuivuneet, kaikki pinnat pinnoitetaan. Kannen alapinnat saavat sementtipinnoitteen, maa- ja välituet betoninharmaan polymeeripinnoitteen. Niillä suojataan siltojen rakenteet sekä saadaan uudistetut pinnat kestämään säänvaihteluiden ja liikenteen aiheuttamia rasituksia tulevien vuosikymmenten ajan.
sahaajankatu6 1
Molemmilla silloilla maatukien betoni uusitaan ja sillan kansien halkeamat täytetään. Kuvassa vasemmalla näkyy kaistale, jossa huonokuntoinen betoni on poistettu vesipiikkaamalla ja raudoitus on näkyvissä. Oikealla puolella korjataan kannen alapintaa telineiltä käsin.