placeholder

Kreate-konsernin yhtenäistäminen jatkui toukokuussa, kun emoyhtiö KE Holding Oy:n nimi muutettiin Kreate Group Oy:ksi. Samassa yhteydessä Kreate Oy:n toimitusjohtaja Timo Vikström siirtyi Kreate Group Oy:n toimitusjohtajaksi vastaten entistä vahvemmin konsernin eri toiminnoista. Muutos on osa Kreate-konsernin yhtenäistämisprosessia ja sillä tuetaan niin toiminnan kuin raportoinnin selkeyttämistä.

Uudistuksella ei ole vaikutuksia Kreate-konsernin ja sen tytäryhtiöiden päivittäiseen toimintaan.

Kreate-konserni pähkinänkuoressa:

Kreate -konsernin muodostaa konsernin emoyhtiö Kreate Group Oy (entinen KE Holding Oy) yhdessä sataprosenttisesti omistamiensa tytäryhtiöiden, Kreate Oy ja Kreate Rata Oy, kanssa. Lisäksi konsernilla on 50 prosentin omistusosuus erikoispohjarakentamiseen keskittyneestä yhteisyrityksestä KFS Finland Oy:stä.