Olemme suomalainen rakennusyhtiö, jonka liiketoimintaan kuuluvat monipuoliset infrarakentamisen palvelut ja erikoistuminen vaativien kohteiden rakentamiseen. Toiminnastamme aiheutuu vaikutuksia sekä hetkellisesti että pitkäaikaisesti. Tunnemme vastuumme toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja minimoida toiminnastamme aiheutuvat haitat ympäristöllemme. Olemme jaotelleen jalanjälkeä pienentämässä osion seuraaviin aihealueisiin:

  • Vastuu rakentamisen vaikutuksista
  • Ilmastonmuutoksen torjuminen

Tavoitteena toiminnasta aiheutuvien haittojen minimoiminen

Monipuolisia infrakohteita rakentaessamme vaikutamme ympäröivään maailmaan eri tavoin. Toimimme päästöjä
tuottavalla alalla, jossa on monia kehittämismahdollisuuksia. Valinnoilla, joita teemme rakennusmateriaalien, työmenetelmien ja yhteistyökumppaneidemme osalta, on ympäristön kannalta kauaskantoisia vaikutuksia. Vastuu vaikutuksistamme on tärkeää paitsi Kreatelle yrityksenä myös henkilöstöllemme, asiakkaillemme, sijoittajillemme sekä muille sidosryhmillemme. Hyvien valintojen pohjalta voimme rakentaa vastuullisesti sekä ympäristöä että liiketoimintaamme.

Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-ympäristösertifikaatti on ollut Kreatella vuoden 2020 alusta lähtien. ISO 14001 -järjestelmään pohjaava sertifikaatti on räätälöity vastaamaan suomalaisen rakennusalan erityistarpeita. Se myönnetään yrityksille, joiden ympäristöjohtamisen tavoitteet, toteuttaminen, seuranta ja kehittäminen ovat hyvällä tasolla ja jatkuvan kehitystyön alla.

Jalanjalkea pienentamassa huomioiminen
Kestävän kehityksen mukaisessa ja tehokkaassa rakentamisessa on hankinnalla merkittävä rooli. Hyvin suunnitelluilla hankinnoilla pienennämme tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksia ja hintoja sekä varmistamme toimitusten turvallisuuden ja laadun.

Toiminnastamme voi aiheutua paikallisesti esimerkiksi melua, pölyä, tärinää tai hajua, mikä voi häiritä lähiympäristön asukkaita, eläimiä ja luontoa. Hyvällä työsuunnittelulla ja aikatauluttamisella pystymme vähentämään rakentamisesta, kuten isojen työkoneiden, työmaaliikenteen ja materiaalitoimitusten aiheuttamaa haittaa lähiympäristölle. Haittaa voidaan vähentää myös hyvällä ennakkotiedottamisella. Tiedotamme meluavista töistä, liikennejärjestelyiden muutoksista ja muista alueen ihmisiin vaikuttavista työvaiheista hyvissä ajoin aina kunkin hankkeen viestintäkanavissa. Lisäksi noudatamme tiukasti rakentamiseen haettuja lupia, joita hankkeesta riippuen voi olla huomattavan paljon.

Toimintamme lopputuotoksilla, kuten teillä, silloilla, radoilla ja kiertotalousalueilla on hetkellisten ympäristövaikutusten lisäksi merkittäviä positiivisia vaikutuksia yhteiskunnalle. Pyrimme aina tehokkuuteen toiminnassamme, sillä mitä tehokkaammin saamme hankkeet rakennettua, sitä enemmän pystymme minimoimaan haittoja ympäristölle, ihmisille ja yhteiskunnalle.

Resurssitehokkuudella säästetään ilmastoa ja luontoa

Toteutamme kohteitamme mahdollisimman resurssitehokkaasti, mikä tarkoittaa infrarakentamisessa erityisesti materiaalien kestävää käyttöä, kierrätysmateriaalien hyödyntämistä rakentamisessa sekä jätteiden vähentämistä. Otamme huomioon kaikessa toiminnassamme energian, luonnonvarojen ja materiaalien kestävän käytön sekä pyrimme estämään ilman, veden ja maaperän vahingoittumista rakennettaessa.

Tärkeää infrarakentamisen päästöjen vähentämisessä on myös kilpailutuksilla, joihin tulisi sisällyttää mahdollisuus tarjota vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Vaikka kierrätysmateriaalien mahdollistaminen ja vähäpäästöisten ratkaisujen hyödyntäminen on joissakin suuremmissa hankkeissa lisääntynyt, ajaa vielä pääsääntöisesti halvempi hinta kestävistä vaihtoehdoista saatavien lisäpisteiden edelle.

Me Kreatessa ajattelemme, että jokainen pienikin ympäristöteko vie asioita eteenpäin ja tekee rakentamisesta kestävämpää. Avainasemassa on kuitenkin koko toimintaketjun yhteinen halu löytää ympäristön huomioivia ratkaisuja, joita myös rakentaja voi edistää omalla aktiivisuudellaan.

Tutustu keinoihin, joilla vähennämme jalanjälkeämme vuoden 2022 katsauksestamme sivuilta 34-38.