Kreaten urakoima Vt 19 Seinäjoki–Lapua -hanke valmistui aikataulussa ja budjetti alittaen yhdessä Maansiirto Veljekset Rinta Oy:n kanssa.

Vt 19 Seinäjoki–Lapua -hankkeessa TYL Seila eli Kreate ja Maansiirto Veljekset Rinta paransi valtatiellä liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta uudistamalla tie- ja liittymäjärjestelyitä.

– Tämä hanke valmistui paitsi aikataulussa, myös noin miljoona euroa alle budjetin, vaikka maanrakentamisen kustannustaso on viime aikoina noussut merkittävästi, totesi Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman valmistujaisseminaarissa Seinäjoella.

– Budjetti alitettiin tiiviin ja toimivan yhteistyön ansiosta, sillä yhdessä urakoitsijan kanssa löydettiin toteutusaikana säästökohteita, jotka eivät näy negatiivisesti tien käyttäjille.

vayla puhuu
Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman puhui Seinäjoella järjestetyssä valmistujaisjuhlassa. Hän kertoi 31 miljoonan euron budjetin alittuneen tiiviin ja toimivan yhteistyön kautta löytyneiden säästökohteiden ansiosta.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne korosti puheessaan valtatien merkitystä alueen kasvulle ja kehitykselle.

– Valtatie 19 on yksi Etelä-Pohjanmaan valtaväylistä, jolla on suuri merkitys koko alueen elinvoimaisuudelle. Nyt valmistuva hanke edistää Seinäjoen ja Lapuan kaupunkiseutujen elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä.

ministeri puhuu
Avajaisjuhlassa puhunut liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne nosti esille valtatien suuren merkityksen koko alueen elinvoimaisuudella. Samalla hän puhui liikenneturvallisuudesta, joka uusien ohituskaistojen ansiosta paranee.
Vt 19 Seinäjoki–Lapua -hankkeen valmistujaisseminaari järjestettiin 25.9.2023. TYL Seilan muodostivat Kreate ja Maansiirto Veljekset Rinta.
Vt 19 Seinäjoki–Lapua -hankkeen valmistujaisseminaari järjestettiin 25.9.2023 Seinäjoella.

Muurimäen kohdalle uusi eritasoliittymä ja Atrian eritasoliittymään parannuksia

Seinäjoen ja Lapuan välillä liikennemäärät ovat kasvussa ja nyt valmistuneet useat uudistukset, kuten eritasoliittymän rakentaminen Muurimäen risteykseen ja Atrian eritasoliittymän parannus sekä leveämmät ajokaistat, edistävät aiempaa sujuvampaa ja turvallisempaa matkantekoa.

DCIM100MEDIADJI 0017.JPG
Valtatien 19 sujuvuus ja turvallisuus paranivat hankkeessa tehtyjen uudistusten ansiosta. Vilkasliikenteinen valtatie on Etelä-Pohjanmaan tärkeä valtaväylä, jolla on runsaasti raskasta liikennettä, maatalousliikennettä ja työmatkalaisia.

Seinäjoen hankeosuudella uudistettiin Atrian eritasoliittymän ramppijärjestelyitä ja samalla tie uudistettiin ja levennettiin nelikaistaiseksi. Urakassa parannettiin myös Hipintien tasoristeystä sekä tehtiin mittavaa kunnallistekniikan siirtoa.

Lapualla rakennettiin Muurimäen kohdalle uusi eritasoliittymä ja levennettiin eritasoliittymän läheisyydessä olevaa Patruunatehtaan alikulkukäytävää. Lisäksi Patruunatehtaantien tasoliittymä uudistettiin porrastamalla.

Vt 19 Seinäjoki - Lapua -hankkeessa parannettiin valtatietä mm. Atrian kohdalla Seinäjoella.
Hankkeen merkittävimpiin työkohteisiin kuului Atrian eritasoliittymän parantaminen ja tien leventäminen nelikaistaiseksi. Elokuussa 2023 alueella tehtiin asfaltointia.

Kehitysvaiheen ratkaisuilla kustannussäästöjä ja turvallisuutta

Kreaten ja Maansiirto Veljekset Rinnan muodostama työyhteenliittymä TYL Seila toteutti hankkeen STk-mallilla eli Suunnittele-toteuta-malli kehitysvaiheella.

– Yhdistimme vankan infrarakentamisen osaamisen molemmista yhtiöistä. Monen odottaman ja alueelle hyvin merkittävän hankkeen valmistumiseen aikataulussa vaikutti myös toimiva yhteistyö Väyläviraston ja hankkeen sidosryhmien kesken. Tämä on meidän kaikkien yhteinen onnistuminen, iloitsee hankkeen työpäällikkö Ari-Pekka Linna Kreatelta.

Alueellisesti merkittävä ja odotettu hanke käynnistyi kehitysvaiheella elokuussa 2021 ja eteni toteutusvaiheeseen helmikuussa 2022.

Kehitysvaiheen yksi aikaa vievimmistä suunnittelutöistä oli Atrian vesi- ja jätevesilinjojen ratkaisut, joilla taattiin vesihuollon häiriötön toiminta.

– Idea Atrian eritasoliittymän länsipuolen rampin hyödyntämisestä rinnakkaistiessä toi puolestaan rakentamiseen kustannussäästöjä. Lisäksi kehitysvaiheessa suunniteltiin Hipintien risteykselle uusi linjaus, joka palvelee paremmin valtatien tulevia kehittämistarpeita, Linna kertoo.

Kreate pontitustyössä Vt 19 Seinäjoki - Lapua -hankkeessa.
Valtatien 19 leventäminen sujuvoittaa liikkumista ja parantaa turvallisuutta vilkasliikenteisellä väylällä. Kuvassa tehdään pontitusta Seinäjoen hankeosuudella keväällä 2022.

Turvallisuutta lisäsi muun muassa uusi Muurimäen kohdalle rakennettu eritasoliittymä, jossa sillasta rakennettiin alkuperäistä suunnitelmaa leveämpi. Leveämmällä sillalla isommatkin ajoneuvot pystyvät kohtaamaan toisensa turvallisesti.

Kreate oli mukana Vt 19 Seinäjoki–Lapua -hankkeessa, johon kuului mm. Muurinmäen eritasoliittymän tasoparannus.
Kreate oli mukana Vt 19 Seinäjoki–Lapua -hankkeessa, jossa rakennettiin mm. uusi eritasoliittymä Muurimäen kohdalla Lapualla.

Hankkeen toteuttajia olivat Väyläviraston lisäksi Seinäjoen ja Lapuan kaupungit. 

Lue lisää Väyläviraston tiedotteesta Valtatien 19 parantaminen Seinäjoen ja Lapuan välillä valmistui – uudistukset parantavat liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Katso Ylen nettiartikkeli Seinäjoen ja Lapuan välisen valtatien parantaminen valmistui ennakoitua nopeammin ja halvemmalla – koko tieosuuden leventämiseen ei vielä ole rahaa.