Kreate peruskorjaa Siilitien sillan Itäväylällä Helsingissä.

Itäväylällä Siilitien ylittävän sillan peruskorjaus on edennyt sillan alapuolella tehtäviin työvaiheisiin. Töistä johtuen Siilitiellä lännen puoleinen jalankulku- ja pyöräilyväylä on suljettu koko Itäväylän alapuolisella alueella maanantaista 18.7.2022 alkaen. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ohjataan käyttämään Siilitien itäisen puolen kulkuväylää.

Peruskorjauksessa sillan alapuolella tehdään suihkupuhdistusta sekä paikkaus- ja pinnoitustöitä. Huomioithan myös, että sillan yläpuolella suoritetaan vesipiikkausta. Työtä tehdään suurella vesipaineella, mikä voi aiheuttaa veden roiskumista.

Työmaa-alueella liikkuminen on kielletty

Muistutamme, että työmaa-alueella liikkuminen on kielletty, sillä se on turvallisuusriski. Työmaa-alue on rajattu maastoon aidoilla. Ethän siirrä tai ylitä aitoja ja kulje työmaan poikki.

Kulkureitit on merkitty alla olevaan karttaan. Maastossa reitit osoitetaan liikennemerkeillä ja opasteilla.

Pahoittelemme siltatyömaasta aiheutuvaa häiriötä.

Siilitie vaihe 1