Itäväylällä Mustapuron työmaan kohdalla eteläisimpien eli Itäkeskuksen suuntaan menevien kaistojen hidastemutkat loivenevat. Muutos tapahtuu keskiviikon 1.2. aikana. Ajokaistat ja muut liikennejärjestelyt pysyvät muuten ennallaan.

mustapuro www
Tiistaina 31.1. Mustapuron työmaa-alueella tehtiin valmistelevia töitä asfaltointia varten. Asfaltoinnin jälkeen on vuorossa hidastemutkien loiventaminen.

Siilitiellä takaisin normaaleihin liikennejärjestelyihin

Siilitien ylittävän sillan peruskorjauksessa alapuoliset työt ovat valmiit ja työtelineitä puretaan keskiviikon 1.2. aikana. Sen jälkeen ryhdytään poistamaan Siilitien työmaa-aikaisia liikennejärjestelyitä sekä sillan alla että lähiympäristössä.

Tämän viikon, viikon 5, loppupuolella liikennejärjestelyt palautuvat normaaleiksi: eteläisemmän liikenneympyrän kohdalla ollut väliaikainen risteys palautuu takaisin liikenneympyräksi sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit muuttuvat ennalleen Siilitien molempiin reunoihin niin liikenneympyröiden kuin sillan kohdalla.

Viimeistelytöiden vuoksi työmaasta kertovat merkit säilyvät sillan läheisyydessä.

siilitiensilta www
Siilitien sillan alapuolella työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt siirtyvät kohta historiaan. Työmaasta kertovat kyltit sen sijaan säilyvät.
siilitiensilta2 www
Siilitien sillan läheisyydessä sekä autoilijat että kävelijät ja pyöräilevät pääsevät pian palaamaan tutuille reiteille.

Siilitien ja Sahaajankadun siltojen yläpuolet tauolle

Itäväylän siltojen yläpuolisten osien peruskorjaus Siilitien ylittävällä sillalla ja Sahaajankadun ylittävällä sillalla jää toistaiseksi tauolle. Työt jatkuvat sään lämmetessä, jolloin mm. kansien muotoiluvalut ja vesieritys ovat kustannustehokkaampia toteuttaa ja samalla varmistamme mahdollisimman hyvän laadun.

Tauon aikana liikennejärjestelyt silloilla pysyvät nykyisellään: Siilitien ylittävällä sillalla ajoneuvot käyttävät keskimmäistä ja oikeanpuoleista kaistaa ja Sahaajankadun ylittävällä sillalla ajoneuvoliikenne kulkee reunimmaisilla kaistoilla.