kreate toteutti kamarin uudet sillat kamarin koskimaisemissa

Kreaten sillanrakentajat toteuttivat jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitetut sillat Kämärin uljaisiin ja samalla haastaviin koskimaisemiin Varkaudessa. Mielenkiintoisessa urakassa lunastimme tilaajan toiveet, huomioimme luonnon erityisyyden ja pelastimme koskikalojen suosikkireitin.

Saimaan syväväylän äärelle Varkauteen on rakennettu vuosien saatossa kymmeniä siltoja, mutta marraskuun puolivälissä pohjoissavolaiseen kaupunkiin valmistui ensimmäinen pelkästään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön tarkoitettu silta – eikä vain yksi vaan kolmen puusillan kokonaisuus, kiitos Kreaten ammattilaisten!

Kaikki sillat ovat puukantisia siltoja, joissa pääkannattimina ovat liimapuupalkit. Sillat sijaitsevat Varkauden keskustan kupeessa Kämärin ainutlaatuisessa koskiympäristössä ylittäen kaksi koskea, Kattilakosken ja Linnakosken.

– Eniten olemme saaneet kehuja ja kiitoksia luontoon sopivasta ulkonäöstä ja siitä, että nyt ainutlaatuinen koskiympäristö luontopolkuineen on vihdoin kaikkien saavutettavissa, iloitsee Varkauden kaupungin kaupungininsinööri Jani Viljakainen.

Noin 40 metriä pitkien ja 3,5 metriä leveiden siltojen kantavana rakenteena toimivat liimapuupalkit, kansirakenteena on 50 x 150 mm lankusta tehty syrjälankkukansi ja maatuet ovat betonia.

– Lopputulos on yksinkertainen ja toimiva. Puusiltoja tehdään vähemmän, koska puu on joutunut antamaan tilaa teräkselle ja betonille. Oli hienoa päästä rakentamaan puusiltoja, joista terästä löytyy vain kaiteista, kertoo urakan vastaavana työnjohtajana toiminut Markus Tarvainen.

Padon ohijuoksutukset vaikuttivat aloitukseen

Suunnitelmia Kämärin silloista löytyy kaupungin arkistoista jo 1970-luvulta. Viljakainen paljastaa, että alun perin sillat oli tarkoitus rakentaa kahden metrin levyisinä teräspalkkisiltoina.

– Koska Varkaus elää puusta ja meillä on paperiteollisuutta, halusimme ehdottomasti ympäristöön kauniisti sopivat puukaarisillat, joita pitkin myös huoltoajoneuvot pääsevät. Sellaiset sillat me myös saimme.

Siltapaikat sijaitsevat Ämmäkosken säännöstelypadon alapuolella, mikä toi oman haasteensa jo heti urakan alkumetreillä. 

– Jännitimme keväällä kovasti, milloin ylipäätään pääsemme aloittamaan. Ohijuoksutus oli meneillään, vedenpinta nousi ja parhaimmillaan vettä vyöryi 300 kuutiota sekunnissa, joten ei silloin voi töitä tehdä, muistelee Tarvainen.

Vihdoin juhannusviikolla virtaukset hiljenivät ja kaupungininsinööri Jani Viljakaisen sanoin Markus ja kumppanit pistivät silloin hösseliksi. Ja hienosti pistivätkin ja saivat myös luonnonvoimat puolelleen: lämmin ja vähäsateinen kesä oli hyväksi urakalle, koska juoksutuksista ei ollut pelkoa.

– Urakan viimeisillä viikoilla vesimäärät alkoivat jälleen lisääntyä, joten sopivasti juoksutusten välissä saimme sillat valmiiksi. Ei olisi voinut paremmin mennä!

20211119 072525
Kolme uutta siltaa yhdistävän Päiviönsaaren Kämäriin. Valaistut sillat houkuttelevat nauttimaan koskimiljööstä myös talviseen aikaan. Kuva: Jani Viljakainen.

Herkkää koskiympäristöä kunnioittaen


Sillantekijöidemme huomioitavana oli myös Kämärin erityinen ympäristö, joka on asemakaavaan merkitty s-merkinnällä. Se tarkoittaa, että alueen kasvillisuuteen tulee puuttua harkiten ja mahdollistaen luonnon monimuotoisuuden pysyminen.

– Teimme kaikkia siltoja yhtä aikaa niin, että haittaisimme mahdollisimman vähän herkkää luontoa. Kun saimme ensimmäiset kuopat kaivettua, siirryimme kaivamaan seuraavaa ja kun valoimme perustusten maatukea, teimme kaikki kolmen sillan kuusi maatukea peräkkäin järjestyksessä, kertaa Tarvainen.

– Luontoympäristö teki urakasta spesiaalin tapauksen, koska kaavamerkinnät velvoittavat, ettei alueella voi huiskia kaivinkoneella miten tahansa. Kreate onnistui työssään todella hyvin, Viljakainen kehuu.

Kokeneet sillanrakentajamme etenivät mielenkiintoisessa urakassa muutenkin varmoin ottein. Vastaava työnjohtaja paljastaa, että yksi harvoista häntä jännittäneistä vaiheista liittyi siltojen pääkannattimina toimiviin liimapuupalkkeihin.

– Pohdin, saammeko tehtyä työmaateistä näin herkässä ympäristössä riittävän isot jopa 36 metriä pitkille ja 9 tonnia painaville palkeille ja miten näin valtavien palkkien nostaminen paikoilleen onnistuu. Jos tämä onnistuu, kyllä kaikki muukin sitten onnistuu. Ja hyvinhän se lopulta meni.  

kämärin sillat ovat herkässä ympäristössä
Kämärin sillat rakennettiin ympäröivää suojeltua luontoa kunnioittamalla. Osan työmaa-ajan teistä Varkauden kaupunki hyödyntää luontopolkujen pohjina. Kuva: Antti Kakko.

Kalojen reitille kalarummut

Sen lisäksi, että uudet sillat yhdistävät kevyen liikenteen verkoston Kämärin upeisiin alueisiin, kaupunkilaisille avautuu mahdollisuus päästä saareen, jonne ei ole ollut aiemmin kulkuyhteyttä.  

Toisen ja kolmannen sillan välissä sijaitsevasta ”uudesta” saaresta teki poikkeuksellisen myös sen läpi virtaava kalojen suosima tulvauoma. Sitä pitkin kalat uivat silloin, kun koskessa veden virtaus on niille liian voimakas.   

– Kaloja varten toteutimme lisätyönä poikkisuuntaiset kalarummut. Rumpuja on saaressa kaksi vierekkäin, ne ovat 11 metriä pitkät ja halkaisijaltaan 1600 mm. Näin varmistimme, että kalat pääsevät jatkossakin kutemaan tuttua reittiä pitkin, selittää Markus Tarvainen.

– Nyt ihmiset liikkuvat siltoja yhdistävää polkua pitkin saaren yli ja kalat liikkuvat toivottavasti rumpuja pitkin saaren läpi, summaa Varkauden kaupungin kaupungininsinööri Jani Viljakainen.

Sillat tuovat kosket ja luonnon lähelle

Varsinaisen siltaurakan ja kalarumpujen lisäksi Kreaten ammattilaiset toteuttivat siltojen valaistuksen, ja osa työmaa-aikaisista teistä jää lenkkipolkujen pohjiksi. Kiertotalous huomioitiin työmaalla muun muassa siten, että työmaalta syntyneitä louheita hyödynnetään myöhemmin kaupungin tulevissa hankkeissa. 

Urakkasuunnitelmassa Kämärin siltojen työmaa-aika oli vuoden loppuun, mutta sillat avattiin kaupunkilaisten käyttöön jo marraskuun puolivälissä.

– Siltojen puuttuminen oli koko Kämärin ainutlaatuisen alueen kehittämisen pullonkaula. Näiden kauniiden puukaarisiltojen ansiosta ihmiset pääsevät koskien ja luonnon ääreen. Uudet sillat ovat ehdottomasti myös matkailullinen valtti koko Varkauden kaupungille, Jani Viljakainen lausuu.

Kaupungininsinööri kertoo heidän hakeneen urakoitsijaa, joka pystyy toteuttamaan varmalla ammattitaidolla hankkeen, joka on myös tilaajalle ainutlaatuinen.

– Urakka oli erityinen meille kaikille ja meillä ei ole mitään moitteen sijaa. Etenimme Markuksen ja työpäällikkö Antti Kakon kanssa loistavassa yhteistyössä. Tykkään Kreaten avoimuudesta ja rehellisyydestä. Ne ovat asioita, joita arvostan kovasti.