E5 100920

Alunperin Klaukkalan ohikulkutie oli suunniteltu otettavan liikenteen käyttöön syksyllä 2021. Kreaten ammattilaiset ja yhteistyökumppanit ovat kuitenkin pitäneet niin hyvää tahtia yllä, että tie aiotaan avata liikenteelle jo loppuvuodesta 2020.

”Aikatauluun on vaikuttanut positiivisesti muun muassa hyvin sujunut yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä, suotuisat sääolosuhteet sekä työmaaporukan hellittämätön uurastus”, kertoo Kreaten työpäällikkö Sami Laakso Väyläviraston tiedotteessa.

Hanke on uskomattoman hienosti onnistunut yhteisponnistus

Kreaten henkilöstö on ollut erittäin sitoutunutta hankkeella ja Väylät-yksikön johtamassa projektissa töitä on tehty usean yksikön voimin.

Jo tarjous- ja kehitysvaiheessa kiertotalous oli mukana suunnittelemassa kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä kohteessa sekä ideoimassa yhdessä muiden kanssa louhittujen massojen hyödyntämistä hankkeella. Kalliorakentamisen yksikkö vastasi kohteen massiivisista louhinnoista ja Sillanrakentaminen ja -korjausyksikkö puolestaan vastasi kaikista alueen kuudesta sillasta.

Kaiken kaikkiaan hankkeella on työskennellyt yli 600 ammattilaista. Yhteistyö on ollut sujuvaa paitsi sisäisesti myös tilaajan ja muiden kumppaneiden kanssa.  

”Tilaajana toimiva Väylävirasto sekä Nurmijärven kunta ovat omalla nopealla toiminnallaan mahdollistaneet tämän aikataulun kirimisen”, Laakso kertoo.

Hyvät sääolosuhteet siivittävät valmistumista

Tällä hetkellä hankkeella tehdään asfaltointeja, melusuojauksia, kiveystöitä, tievalopylväiden ja liikennemerkkien asentamista. 

”Ohikulkutielle on tehty pääosin alimmainen asfalttikerros. Hankkeen länsipäässä on vielä hieman kesken optiona tehtävän alikulkusillan työt. Asfaltointityöt jatkuvat syyskuun aikana kulutuskerroksen päällysteen osalta, minkä jälkeen teemme ajoratamerkinnät”, Laakso valottaa.

Vuoden 2021 aikana tehdään vielä viimeistelytöitä, kuten viher- ja istutustöitä, kiveystöitä, sekä urakka-alueen maisemointeja.