090920221662699503

Vaativan infran rakentamiseen Pohjoismaissa erikoistunut Kreate vahvistaa ratarakentamisen toimintojaan aloittamalla sähkörata- ja turvalaiteliiketoiminnat. Vihreä siirtymä, digitalisaatio ja joukkoliikenteen keskittyminen raiteille muovaavat tulevaisuuden hankkeita. Kun ihmiset ja tavarat siirtyvät yhä enemmän raiteille ja niiden ympärille, on ratarakentamisen osaavalle tekijälle kysyntää.

Kreaten rataliiketoiminnan laajentuminen sähkörata- ja turvalaiteliiketoimintaan on luonnollinen kehityssuunta, kun joukkoliikenteen ja erityisesti kevytraitioteiden merkitys kasvaa. Yhtiön tutkan alla on liiketoiminnat, joissa kysyntä kasvaa yleistä rakentamisen klusteria ja infrarakentamisen keskimääräistä kasvua enemmän.

– Kasvuhakuisena ja ketteränä yrityksenä tutkimme markkinaa tarkalla silmällä ja etsimme mahdollisuuksia palvelutarjontamme syventämiseen ja laajentamiseen. Suuntaviivoja toimintaamme luovat strategiamme kannalta tärkeimmät megatrendit: kaupungistuminen, digitalisaatio, vihreä siirtymä ja joukkoliikenteen keskittyminen raiteille. Syventämällä osaamistamme muuttuvassa toimintaympäristössä pystymme palvelemaan asiakkaitamme monipuolisemmin, kertoo Kreate-konsernin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Uudet liiketoiminnat avaavat lisää mahdollisuuksia

Vastatakseen muuttuvaan toimintaympäristöön Kreate on aloittanut rautateiden sekä kevytraitioteiden sähkörata- ja turvalaiteliiketoiminnat syyskuussa 2022. Tavoitteena on täydentää nykyistä ratarakentamisen tarjontaa ja vahvistaa entisestään rataympäristössä toimimisen mahdollisuuksia.

– Olemme jo markkinajohtaja ratasiltojen ja siirtämällä rakennettavien ratasiltojen toteuttamisessa. Nyt käynnistämämme uudet liiketoiminnat vahvistavat asemaamme johtavien tekijöiden ja kokonaisvaltaisesti rataympäristössä toimivien keskuudessa sekä tukevat tarjontaamme muun muassa ratojen päällysrakennetöissä ja ratojen rakentamisen laajoissa kokonaisurakoissa, Vikström valottaa.

Valtion väyläinvestoinnit sijoittuvat tulevaisuudessa hiilineutraalisuusvaatimusten vauhdittamana yhä enemmän ratojen rakentamiseen. Investoinnit toteutetaan kokonaistoimituksina, joissa ratojen rakentamisen toimeksiantoon sisältyvät perinteisten maa- ja sillanrakennusosioiden lisäksi myös päällysrakennetyöt sekä sähkörata- ja turvalaitetyöt. Tulevaisuudessa myös yhteistoiminnallisuuskyvyn merkitys sopimuksissa kasvaa.

– Urakkakoot ovat kasvaneet, ja sähkö- ja turvalaitetöillä on merkittävä osuus suurissa rataurakoissa niin liikennepaikoilla kuin ratalinjalla. Vastataksemme tarpeeseen olemme rekrytoineet ensimmäiset keskeiset osaajat kumpaankin uuteen tekniikka-alueeseen, sähkörata- ja turvalaitepuolelle. Kasvatamme rataorganisaatiotamme hallitusti sitä mukaa, kun sähkörata- ja turvalaitetöiden tilauskannan nousu sitä edellyttää. Rataosaamistamme nyt täydentävät uudet liiketoiminnot kasvattavat ratayksiköstämme entistä vahvemman tukijalan Kreate-konserniin, ratayksikön johtaja Timo Leppänen iloitsee.

Vakaata strategian mukaista etenemistä kasvupolulla

Kreate on toteuttanut onnistuneesti kasvustrategiaansa. Se on asemoitunut vahvemmin kasvaviin markkinasegmentteihin ja keskittynyt erikoisosaamista vaativien infraprojektien toteuttamiseen. Tällaisia ovat muun muassa siltojen rakentaminen siirtomenetelmällä ja teknisiä haasteita sisältävät hankkeet, kuten käynnissä olevat Kruunusillat sekä Kulttuurikasarmin ja Katajanokan laiturin maanrakennus- ja pohjatyöt. Lisäksi yhtiö on jatkanut kannattavuutensa tukemista operatiivista tehokkuutta kehittämällä.

– Osaava henkilöstömme, palvelualueidemme välinen laaja yhteistyö, kykymme voittaa kilpailutuksia sekä tehokkaat prosessimme ovat olleet avainasemassa kannattavuutemme varmistamisessa viime vuosina markkinoita muovanneiden ulkoisten kriisienkin keskellä, Vikström summaa.

Nyt toteutettu ratarakentamisen vahvistaminen sähkörata- ja turvalaiteliiketoiminnalla on myös Kreaten strategian ytimessä. Palvelutarjonnan vahvistaminen oikeilla osa-alueilla oikeaan aikaan tarjoaa yhtiölle mahdollisuuksia toteuttaa entistä monipuolisempia ja laajempia hankkeita, mikä puolestaan vahvistaa Kreaten kilpailukykyä.

– Ratarakentaminen korostuu jo nyt monissa hankkeissa ja hiilineutraalisuustavoitteiden myötä rakentaminen keskittyy enenevässä määrin rautateiden ja kevytraitioteiden ympärille. Kun pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua myös ratarakentamisen puolella, pääsemme mukaan suurempiin tarjouskilpailuihin ja pystymme tukemaan myös muiden yksiköidemme rakentamista, summaa Leppänen.

Kreate laajensi toimintaansa myös ostamalla ruotsalaisen vaativaan maanalaiseen infrarakentamiseen erikoistuneen Bror Bergentreprenad AB:n tytäryhtiöineen.

– Sekä kasvumahdollisuuksiamme tukeva yritysosto ja laajentuminen Ruotsissa että rataosaamisemme syventäminen sähkörata- ja turvalaiteliiketoiminnalla tukevat liikevaihtomme kasvattamista ja kannattavuutta tulevaisuudessa, vakuuttaa Vikström.