Kreate asentaa salaojamatot Korsvägenin rautatieasemalle Göteborgissa Ruotsissa.

Kreate Sverige AB on solminut aiesopimuksen salaojamattojen asentamisesta West Link Contractors -työyhteenliittymän kanssa. Urakassa Kreate asentaa 20 000 neliömetriä salaojamattoa Korsvägenin rakenteilla olevalle rautatieasemalle ja sen tunneleihin Göteborgissa Ruotsissa. Sopimuksen arvo on noin 20 miljoonaa ruotsin kruunua eli noin 1,8 miljoonaa euroa. Inframarkkina on Ruotsissa hyvässä nosteessa, vaikka kokonaisuudessaan rakentamisen trendi on laskeva.

Rakenteilla oleva West Link (Västlänken) on kaksiraiteinen rautatietunneli, jonka tavoitteena on parantaa junaliikennettä Länsi-Ruotsissa sekä mahdollistaa Göteborgin tuleva kehitys. Korsvägenin osuus on noin 3,2 kilometriä ja sen rakentaa NCC:n ja Weyss & Freytagin muodostama West Link Contractors -työyhteenliittymä.

Kreate Sverige on solminut noin 1,8 miljoonan euron arvoisen aiesopimuksen salaojamattojen asentamisesta työyhteenliittymän kanssa. Uusi urakka vahvistaa Kreate Sverige AB:n asemaa johtavana salaojamattojen asentajana Ruotsissa. Kreaten osuus Korsvägenin urakasta käynnistyy maaliskuussa 2024.

– Teemme työt viidessä erillisessä vaiheessa. Projektin logistiikka tunneleihin on haastava ja matot on asennettava lyhyessä aikaikkunassa tunnelin louhinta- ja pinnoitustöiden välissä. Länsiruotsalaiseen tapaan kaikki matot tiiviystestataan vedellä ennen ruiskubetonointia, kertoo Kreate Sverigen toimitusjohtaja Veli Taatila.

Käynnissä olevat urakat etenevät: vaativa Stadsgårdenin kuilun louhinta yksi onnistumisista

Kreatella on käynnissä Ruotsissa myös muita kallio- ja betonirakentamisen hankkeita, joista yksi mielenkiintoisimmista on Stadsgårdenin pystykuilun louhinta. Kuilu-urakka on osa hanketta, jossa Tukholman sähköverkkoa vahvistetaan poraamalla 13,4 kilometrin mittainen tunneli kaupungin ali. Vuonna 2019 alkanutta louhintaa tehdään 150 metriä pitkällä ja 5 metriä leveällä tunneliporalla. Koneen työskentelyn varmistamiseksi rakennetaan valmiiksi kuusi kuilua, joiden kautta sähkö siirtyy tunnelista ylös, ilmaa saadaan alas ja huoltotoimet helpottuvat.

Kreate toteutti kaikkiaan 106 metriä syvän kuilun Stadsgårdenin väylällä, jonka vastapäätä sijaitsee monelle suomalaisellekin tuttu Tukholman valokuvamuseo, Fotografiska.

– Vaikka tunnelin louhintamäärä ei ollut merkittävän suuri, oli tunnelin louhiminen pystysuoraan haastavaa. Turvallisuus pystykuilun tekemisessä on ensiarvoisen tärkeää ja esimerkiksi Kreaten ehdotuksesta kuilu lujitettiin säännöllisesti katkojen välillä. Lisäksi kuilun ympäristö on pidettävä erittäin puhtaana, sillä yksi suurimmista vaaroista on juuri korkeusero, kertoo Taatila.

Stadsgårdenin kuilu-urakka valmistui loppuvuodesta 2023, mutta työt jatkuvat kuilun alapuolisen kammarin ja yhteystunnelien louhinnalla kesään 2024 asti. Tilaajana on Hochtief/Implenia, ja urakkasumma sisältäen kuilun injektoinnin, louhinnan, betoniset kaulusrakenteet ja alapuoliset kalliotilat on noin 40 miljoonaa ruotsin kruunua eli noin 3,6 miljoonaa euroa.

Ruotsin inframarkkinassa riittää Kreatelle sopivaa tarjottavaa

Vaikka kokonaisuudessaan rakentamisen trendi on Ruotsissa vahvasti laskeva, on Kreaten osaamiseen sopivan kallio- ja betonirakentamisen markkinanäkymät Suur-Tukholman ja Göteborgin alueella lupaavat.

– Ruotsin-liiketoimintamme osalta toimintaympäristön kehitys on ollut suotuisaa ja kapean segmentin inframarkkinassa riittää Kreatelle tarjottavaa mukavasti. Infrarakentamisen markkinan odotetaan säilyvän vahvana myös jatkossa, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Vuonna 2023 Kreaten Ruotsin liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa, ja se on lähes kaksinkertaistunut syyskuusta 2022, jolloin Kreate laajentui yrityskaupalla Ruotsiin.