Hangon vanha ylikulkusilta verkkosivuartikkelikuva

Kreate Oy on allekirjoittanut sopimuksen Väyläviraston kanssa Hangon ylikulkusillan uusimisesta. STk-urakka sisälsi kehitysvaiheen, jonka aikana sillan ulkomuotoa ja rakennetta suunniteltiin uudelleen.

– Kehitysvaihe onnistui erinomaisesti. Kehitimme siltaa tilaajan toivomaan suuntaan hyvässä yhteistyössä. Lopputuloksena Hangon kaupunki saa kaupunkikuvallisesti siromman ja avaramman sillan vanhan tilalle. Avaruutta lisää esimerkiksi välitukien määrän vähentäminen, kertoo suunnittelunohjauksesta Kreaten päässä vastannut Antti Kakko.

Hangon vanha ylikulkusilta on tullut elinkaarensa päähän ja se puretaan pois uuden alta. Keskustassa sijaitseva ja radan ylittävä silta on välttämätön sujuvan liikenteen takaamiseksi Hangon etelä- ja pohjoispuolien välillä.

– Sillan rakentamista eri kohtaan mietittiin, mutta olemassa oleva rakennuskanta ja sillan alla kulkeva junaliikenne tekivät siitä haastavaa. Sillan rakentaminen vanhalle paikalle oli maankäytöllisesti notkein ja teknisesti kustannustehokkain ratkaisu, sanoo Hangon teknisen ja ympäristöviraston johtaja Jukka Takala.

Rakennustyöt alkoivat lokakuun lopussa liikennejärjestelyillä, minkä jälkeen silta puretaan sektoreittain. Sillan tulee olla valmis vuoden 2022 alkupuolella. Hankkeen kokonaisarvo on kuusi miljoonaa euroa ja tilaajana Väylävirasto.