250520221653472673

Rataosan kapasiteettia ja liikennöinnin täsmällisyyttä parantava Kouvola–Kotka/Hamina-hanke on edennyt Juurikorven liikennepaikan rakentamiseen Kotkassa. Kreate-konserniin kuuluva Kreate Rata jatkaa Juurikorven pitkien junien kohtaamispaikkaa sekä vastaa muista ratapihan kunnostamistoimista. Kouvola–Kotka/Hamina-rataosuus on merkittävä TEN-T-verkon, Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan satamien välinen tavaraliikenneväylä. Kreate Radan osuus hankkeesta on viisi miljoonaa euroa, mikä tekee siitä jo yhtiön kolmannen voiton isompien ratahankkeiden luokassa tälle keväälle.

Nimensä mukaisesti laajassa hankkeessa parannetaan Kouvola–Kotka/Hamina-rataosuutta, joka on erityisesti Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan satamien väliselle tavaraliikenteelle tärkeä väylä. Lisäksi Kouvolan ja Kotkan välillä on myös henkilöliikennettä.

Kreate Radan urakkaan kuuluvat Kotkan Juurikorven kohtaamispaikan pidentäminen sekä ratavaihteiden rakentaminen, ratarumpujen uusiminen, sähkörataperustusten rakentaminen sekä raiteen alus- ja tukirakennetyöt.

– Kouvolan ja Juurikorven väli on Suomen vilkkain tavaraliikenteen rataosuus, missä junien kohtaamispaikan laajentaminen ja rata-alueen parantaminen sekä radan akselipainon nostaminen 25 tonniin mahdollistavat merkittävän junamäärän kasvun, toteaa hankkeesta vastaava projektipäällikkö Jarmo Nirhamo Väylävirastolta.

Pohjaolosuhteet lisäävät hankkeen vaativuutta

Juurikorven urakka sisältää louhintaa, tukiseinien ja paalulaattojen tekemistä, kahden ratarummun uusimisen, neljän ratavaihteen poistamisen ja uusien rakentamisen sekä kaapelireittitöitä ja sähkörataperustusten rakentamista.

– Pehmeikköalue tekee radan ääressä louhimisesta sekä ponttiseinän ja radan alle tulevan paalulaatan rakentamisesta hankkeen vaativimmat työvaiheet. Isot kuljetettavat kuormat sekä hyvin tiukka aikataulu lisäävät puolestaan vaihteiden vaihtamiseen haastavuutta. Toteutamme louhimisen ja rumpujen asentamisen 96 tunnin ratakatkon aikana juhannuksena, kertoo Kreaten ratayksikön johtaja Timo Leppänen.

Kreate Radan lisäksi mukana on Kreaten väylärakentamisen osaajat sekä yhteisyritys KFS Finlandin paalutus- ja ponttiseinätöiden ammattilaiset.

Juurikorven urakka valmiina 2023 lokakuussa

Työt hankkeella käynnistyivät toukokuun alussa puuston poistolla, kaapelireittitöillä sekä raiteen pidennysosien maanrakennustöillä. Suurin osa Juurikorven urakan työvaiheista toteutetaankin jo tämän vuoden puolella. Urakka on valmis vuoden 2023 lokakuuhun mennessä.

– Juurikorven urakka täydentää hienosti tilauskantaamme ja vahvistaa asemaamme monipuolisena ratarakentamisen erityisosaajana. Kreaten yksiköiden saumaton yhteistyö, vahva rataosaamisemme ja tehokas kalustomme lujittaa asemaamme suurempien hankkeiden toteuttajana ja valtakunnan tärkeimmillä rataosuuksilla, iloitsee Leppänen.

Kreate Rata onkin voittanut alkuvuonna merkittäviä rataurakoita toteutettavakseen eri puolilla Suomea. Kolmen suurimman hankkeen arvo on yhteensä 15 miljoonaa euroa.

– Nyt alkaneen Juurikorven urakan lisäksi meillä on työt käynnissä Turun ratapihan ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamisen sekä Oulu–Kontiomäki uusien liikennepaikkojen parissa. Lisäksi olemme voittaneet pienempiä ratatöitä, kuten kahden alikulkusillan peruskorjauksen Raahessa sekä vaihteiden vaihto- ja kaapelointitöitä Helsingissä, Leppänen listaa.

Kokonaisuudessaan Kouvola–Kotka/Hamina-hanke on valmis vuonna 2025. Väyläviraston vastaaman hankkeen kustannusarvio on 133,5 miljoonaa euroa, josta Kreate Radan voittaman Juurikorven osuus on viisi miljoonaa euroa.