tampereen henkiloratapiha allekirjoitustilaisuus 060624 kopio

Kreate alkaa suunnitella Tampereen henkilöratapiha -hankkeen rakentamista yhdessä Väyläviraston, Tampereen kaupungin, VR-Yhtymä Oyj:n sekä Fintraffic Raide Oy:n kanssa. Allianssiosapuolten torstaina 6.6.2024 allekirjoittama sopimus käynnistää Suomen vilkkaimpiin kuuluvan asemanseudun kehitysvaiheen. Tavoitteena on parantaa Tampereen keskustassa sijaitsevan henkilöratapihan toimivuutta sekä matkustajille että junaliikenteelle. Merkittävän hankkeen kokonaiskustannusarvio on 202 miljoonaa euroa.

Tampereen henkilöratapihan kautta kulkee vuosittain yli 6,3 miljoonaa kaukojunamatkustajaa, mikä tekee siitä Suomen keskeisimmän junanvaihtopaikan. Tampereen henkilöratapiha -hankkeen myötä parannetaan muun muassa jatkuvia kapasiteettihaasteita ja luodaan vetovoimainen, esteetön asemanseutu. Kesäkuussa käynnistyvässä kehitysvaiheessa suunnitellaan rakennustyöt ja työmaanaikaiset liikennejärjestelyt turvallisiksi sekä minimoidaan häiriöt matkustajille, junaliikenteelle ja kaupungissa liikkuville.

Monipuolisesti eri rakentamisen lajeja sisältävän Tampereen henkilöratapiha -hankkeen kehitysvaiheeseen osallistuu Kreatelta silta-, rata- ja pohjarakentajia sekä suunnittelunohjauksen ja virtuaalisen rakentamisen asiantuntijoita.

– Teknisesti monitahoinen ja vaativa Tampereen henkilöratapiha -hanke soveltuu Kreaten osaamiseen kuin nenä päähän, etenkin kun tavoitteenamme on hakea tällä strategiakaudella kasvua rata- ja raitiotieliiketoiminnasta. Olen ylpeä henkilöstömme vahvasta osaamisesta ja iloinen siitä, että huolellinen panostuksemme tarjousvaiheessa siivitti meidät voittoon niin laadullisesti kuin taloudellisesti. Yhdessä sopimuskumppaneidemme kanssa lyömme viisaat kypärämme yhteen löytääksemme parhaat ratkaisut Suomen vilkkaimpiin kuuluvan asemanseudun kehittämiseksi, iloitsee Kreate-konsernin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Mittavan hankkeen rakentaminen käynnistyy aikaisintaan alkuvuodesta 2025

Tampereen itä- ja länsipuolen yhdistävä rautatieaseman alue on kaupungin ytimessä ja hankkeeseen kuuluvia kohteita sijaitsee pääradan varrella eri kohdissa keskustaa. Juna-aseman laitureiden, raiteistojen ja katosten lisäksi hankkeeseen kuuluu Erkkilän ylikulkusillan sekä Viinikanojan ja Tampereen valtatien alikulkusiltojen uusiminen sekä Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja Asematunnelin yhtenäistäminen matkaterminaaliksi. Kesäkuussa käynnistyvässä kehitysvaiheessa määritetään tarkempi aikataulu hankkeen rakentamiselle sekä tavoitekustannus.

– Kehitysvaiheessa tehtävät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen, missä aikataulussa ja miten eri kohteet rakennamme. Kaikkiaan rakentaminen tulee kestämään 4–6 vuotta, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.

Väylävirasto tekee myöhemmin erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän keväällä 2025.

Tampereella on tekemisen meininkiä

Kreate ammattilaisineen on tuttu näky Tampereella, missä rohkeat päätökset ja panostukset kaupungin kehittämiseksi heijastuvat poikkeuksellisen myönteisenä ilmapiirinä myös rakentamista kohtaan.

– Kilpailutuksen voiton myötä palaamme Kreatelle ennestään tuttuun ympäristöön. Tampereen Kannen, vanhan Tavara-aseman siirtoprojektin ja muiden alueen hankkeiden toteuttajana tunnemme erityistä innostusta Tampereen henkilöratapihan kehittämistä kohtaan. Teemme parhaamme, jotta Tampereelle saadaan arvoisensa vetovoimainen asemanseutu, jonka rakentamista on myös mielenkiintoista seurata, vakuuttaa projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen Kreatelta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 202 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 163 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyvät kaikkien tilaajien yhteiset osuudet, joita toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin, VR-Yhtymä Oyj:n ja Fintraffic Raide Oy:n kanssa.

Kuvassa vasemmalta Kreate Oy:n Antti Kakko ja Jaakko Kivi sekä Magnus Nygård ja Mikko A. Heiskanen Väylävirastosta Tampereen henkilöratapiha -hankkeen allianssiurakan kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Tampereen Raatihuoneella. Kuva Väylävirasto