Metsa Groupin Kemin biotuotetehtaan havainnekuva Kuva Metsa Group

Kreate Oy on allekirjoittanut sopimukset Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren kanssa Kemin biotuotetehtaan valmistelevista maanrakennustöistä neljän urakan osalta. Kreaten urakkakokonaisuus on osa Metsä Fibren 1,5 miljardin arvoista biotuotetehdasinvestointia, joka on toteutuessaan Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Kreate Oy:n maanrakennusurakoihin kuuluvat tehdasalueella tehtävät maanleikkaus-, paalutusalustojen ja hulevesiverkoston rakennustyöt, vesistötäytöt, uuden tulotien ja rumpusiltojen rakennustyöt sekä alueen pohjavedenalennuksen toteuttaminen. Rakennuskohde on geoteknisesti vaativa, sillä perusmaa on pehmeää, pohjavesi alueella lähellä maanpintaa ja osa kaivutöistä ulottuu tehdasaleen vanhojen täyttöjen alueelle.

Rakentaminen tapahtuu nykyisellä tehdasalueella ja rakentamisessa täytyy huomioida Metsä Groupin kaksi alueella sijaitsevaa tehdasta, nykyinen sellutehdas ja kartonkitehdas.

Yhteistyöllä kestävät ja tehokkaat ratkaisut rakentamiseen

Kreate on urakan tarjousvaiheesta lähtien kehittänyt aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä tilaajan kanssa. Ratkaisuilla on onnistuttu vähentämään töihin liittyviä teknisiä ja turvallisuusriskejä sekä nopeuttamaan työvaiheiden toteutusta.

– Tällaisessa miljardiluokan investointihankkeessa on olennaista, että kaikki valitut toimijat pystyvät luotettavasti ja aikataulussa toteuttamaan urakkasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Tilaajan tarpeiden ymmärtäminen ja Kreaten omien toteutusratkaisujen avoin esittäminen on varmasti tuonut tilaajalle selvää lisäarvoa, toteaa Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi Kreatesta.

”Valitsemme oman alansa parhaat toimijat kumppaneiksi rakentamaan modernia biotuotetehdasta Kemiin. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen. Kreate toimii näiden periaatteiden mukaisesti ja saavutamme yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen”, kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

– Valitsemme oman alansa parhaat toimijat kumppaneiksi rakentamaan modernia biotuotetehdasta Kemiin. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen. Kreate toimii näiden periaatteiden mukaisesti ja saavutamme yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen, kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

Kemin biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on ollut fossiilittomuus sekä 250 prosentin sähköomavaraisuus. Samanlaisessa ympäristömyönteisessä hengessä on kehitetty myös maanrakennusvaihtoehtoja.

– Olemme edistäneet kierrätysmateriaalien käyttöä urakkaosuudessamme esimerkiksi ehdottamalla OKTO-eristeen käyttöä suodatinkerroksessa. Teollisuuden sivuvirroista tehty OKTO-eriste säästää luonnonkiviainesten käyttöä sekä tarjoaa erinomaisen kantavuuden ja lämmöneristyskyvyn, mikä puolestaan nopeuttaa rakentamista talviolosuhteissa, kertoo kohteen työpäällikkö Juha Schönberg Kreatesta.

Lisäksi Kreate innovoi yhdessä tilaajan kanssa pohjaveden alentamiseen tarkoitettujen syväpumppauskaivojen toteutustapaa.

Biotuotetehtaan valmisteleviin töihin kuuluvat Kreaten maanrakennustyöt valmistuvat kesällä 2021. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaalle 18.12.2020. Metsä Fibre Oy tekee investointipäätöksen biotuotetehtaan rakentamisesta aikaisintaan alkuvuodesta 2021.

Havainnekuva Kemin biotuotetehtaasta sekä Jari-Pekka Johanssonin kuva Metsä Group.